Предмет: Капацитет друмских саобраћајница (06 - S0439)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областСаобраћајни системи
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ4
Матичне организационе јединице предмета

Департман за саобраћај
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2007..

Стицање знања о практичном капацитету (пропусној способности) свих функционалних делова мреже друмских саобраћајница и методама за његово утврђивање. Стицање знања о поступцима анализе капацитета и утврђивању величине протока при вишим нивоима услуге, као и начину димензионисања елемената и функционалних делова мреже у складу са захтевима за протоком. У оквиру предмета пручаваће се савремени инжењерски поступци и софтверски алати који се користе у поступцима анализе капацитета.
Оспособљавање студената за утврђивање капацитета свих функционалних елемената путне и уличне мреже савременим инжењерским методама у зависности од карактеристика пројектних елемената као статичке и карактеристика саобраћајног тока као динамичке компоненте. Овладавање поступцима за оцену нивоа услуге на свим функционалним деловима путне мреже у постојећим и пројектованим условима. Стечена знања се у пракси користе у поступцима избора оптималне пројектне варијанте-оптималног коридора у генералном пројекту, тј. оптималне трасе у идејном пројекту, процедури вредновања у оквиру претходних студија оправданости, предфизибилити и физибилити студији, идејном пројекту и изради програма улагања у мрежу саобраћајница, анализи утицаја на животну средину, избору оптималних итинерера у оквиру планирања саобраћаја, итд. Знања која студенти стекну у оквиру овог предмета представљају неопходну основу за предмете који се баве пројектовањем саобраћајне инфраструктуре и регулисањем саобраћаја.
Увод у прорачун капацитета и нивоа услуге, капацитет и ниво услуге ауто путева, капацитет и ниво услуге двотрачних путева, капацитет и ниво услуге вишетречних путева, капацитет и ниво услуге истосмерних укрштања, капацитет и ниво услуге приоритетних раскрнсица, капацитет и ниво услуге кружних раскрсница, капацитет и ниво услуге сигналисаних раскрсница, капацитет и ниво услуге пешачких и бициклистичких стаза.
Предавања, аудиторне и рачунске вежбе. У оквиру предмета предвиђено је полагање два колоквијума који супституишу практични - рачунски део испита.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Кузовић ЉубишаКапацитет и ниво услуге друмских саобраћајница2000Саобраћајни факултет БеоградСрпски језик
Transportation Research BoardHighway Capacity Manual 20002000Nationaln Research Council, Washington , D.C.Енглески
Тихомир Ђорђевић, Вук БогдановићКапацитет путних и уличних укрштања приоритетне раскрснице2002Факултет техничких наука Нови СадСрпски језик
Кузовић ЉубишаКапацитет друмских саобраћајница1979Саобраћајни факултет БеоградСрпски језик
Кузовић Љубиша, Тополник ДраженКапаците друмских саобраћајница1989Грађевинска књига БеоградСрпски језик
Highway research board "Special Report 87"Highway capacity manual 19651965Division of Engineering and industrial ResearchЕнглески
Драган Митић, др Смиљан ВукановићКружне раскрснице1994Саобраћајни факултет БеоградСрпски језик
мр Владан ТубићЗбирка решених задатака из капацитета и нивоа услуге друмских саобраћајница2000Саобраћајни факултет БеоградСрпски језик
Donald R. DrewTraffic flow control1968McGraw-Hill book company New YorkЕнглески
др Љубиша КузовићУтврђивање потреба и оправданости издвајања транзитног саобраћаја са градских артерија изградњом обилазница1997Саобраћајни факултет БеоградСрпски језик
др Љубиша КузовићКапацитет и ниво услуге деоница путева1989Саобраћајни факултет БеоградСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада3.00
Присуство на лабораторијским вежбамадада3.00
Присуство на предавањимадада4.00
Семинарски раддада20.00
Усмени део испитанеда40.00
Практични део испита - задацинеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Богдановић др Вук
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Рушкић др Ненад
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Рушкић др Ненад
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Саулић Ненад
Асистент са докторатом

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Гаруновић Немања
Асистент - др наука

Лабораторијске вежбе