Подаци о звању
НазивДипломирани инжењер саобраћаја (Дипл. инж. саобр.)
Научно пољеТехничко-технолошке науке
Група научних областиСаобраћајно инжењерство
Ниво студијаОсновне академске студије
Студијски програми на којима се стиче звање
ОзнакаНазивЈезикДужина студијаТрајањеУкупно ЕСПБ
S01Поштански саобраћај и телекомуникацијеСрпски језик48240
S00Саобраћај и транспортСрпски језик48240