проф. др Драган Симић


Недостаје слика

др Драган Симић

Редовни професор


Телефон021/485-2490
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 136
Тренутно нема података о биографији запосленог!
Редовни професор
19.02.2019.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент09.11.2010.01.02.2014.Департман за саобраћај
Доцент01.03.2009.01.10.2010.Департман за саобраћај
Ванредни професор19.02.2014.Катедра за логистику и интермодални транспорт
НазивУ Установи
Једносмерно-једносмерни феромагнетни конвертор

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1987

Реинжењеринг управљацких информационих система заснован на савременим информационим технологијама

Магистратура

Информационе технологије

Факултет техничких наука

2001

Систем за подршку финансијском предвиђању и одлучивању заснован на технологији вештачке интелигенције

Докторат

Рачунарске науке

Природно-математички факултет

2004

Критеријум продукцијеОпис
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаСимић С., Банковић З., Симић Д., Симић С.: A Hybrid Clustering Approach for Diagnosing Medical Diseases , Berlin, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Lecture Notes in Computer Science , 2018, pp. 741-752, ISBN 978-3-319-92638-4 , UDK: ISSN: 0302-9743, Vol. 10334 Hybrid Artificial Intelligent Systems
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаСимић С., Симић Д., Милутиновић Д., Ђорђевић Ј., Симић С.: A Hybrid Approach to Detecting the Best Solution in Nurse Scheduling Problem, Berlin, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Lecture Notes in Computer Science, 2017, pp. 710-721, ISBN 978-3-319-59649-5 , UDK: ISSN: 0302-9743, Vol. 10334 Hybrid Artificial Intelligent Systems
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаСимић Д., Гајић Ј., Илин В., Васа С., Симић С.: A Hybrid Bio-inspired ELECTRE Approach for Decision Making in Purchasing Agricultural Equipment, Berlin, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Lecture Notes in Computer Science, 2016, str. 283-295, ISBN 978-3-319-32033-5, UDK: ISSN: 0302-9743
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаСимић Д., Илин В., Танацков И., Свирчевић В., Симић С.: A Hybrid Analytic Hierarchy Process for Clustering and Ranking Best Location for Logistics Distribution Center , Berlin, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Lecture Notes in Computer Science , 2015, pp. 477-488, ISBN 978-3-319-19643-5, UDK: ISSN: 0302-9743
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаИлин В., Симић Д., Тепић Ј., Стојић Г., Саулић Н.: A Survey of Hybrid Artificial Intelligence Algorithms for Dynamic Vehicle Routing Problem, Bilbao, Springer International Publishing, 2015, pp. 644-655, ISBN 978-3-319-19643-5, UDK: ISSN: 0302-9743
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаСимић Д., Свирчевић В., Симић С.: An Approach of Steel Plates Fault Diagnosis in Multiple Classes Decision Making, Berlin, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Lecture Notes in Computer Science, 2014, pp. 86-97, ISBN 978-3-319-07616-4, UDK: ISSN: 0302-9743
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаСимић Д., Свирчевић В., Симић С.: An Approach of Fuzzy Models for Supplier Assessment and Selection, Berlin, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Advances in Intelligent Systems and Computing , 2014, pp. 175-184, ISBN 978-3-319-07994-3, UDK: ISSN: 2194-5357
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаСимић Д., Свирчевић В., Симић С.: A Hybrid Fuzzy Approach to Facility Location Decision-Making, Berlin, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Lecture Notes in Computer Science, 2013, pp. 61-70, UDK: ISSN: 0302-9743; ISBN: 978-3-642-40845-8
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаСимић Д., Симић С.: Hybrid Artificial Intelligence Approaches on Vehicle Routing Problem in Logistics Distribution, Berlin, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Lecture Notes in Computer Science, 2012, pp. 208-220, ISBN 978-3-642-28942-2_19, UDK: ISSN 0302-9743 DOI: 10.1007/978-3-642-28942-2_19
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаСимић Д., Свирцевиц В., Симић С.: An Approach of Genetic Algorithm to Model Supplier Assessment in Inbound Logistics, Heidelberg, Springer, 2012, pp. 83-92, ISBN 978-3642329210, UDK: ISSN 2194-5357
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаДраган Симић, Светлана Симић, "A Review: Approach of Fuzzy Models Application in Logistics", "ADVANCES IN INTELLIGENT AND SOFT COMPUTING", vol. 95, Computer Recognition Systems 4, pp. 717-726, ISSN 1867-5662, ISBN 978-3-642-20319-0, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаДраган Симић, Драгана Милутиновић, Светлана Симић, Весна Сукњаја:”Hybrid Patient Classification System in Nursing Logistics Activities”. "Hybrid Artificial Intelligent Systems", LNAI vol. 6679, pp. 421-428. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (2011). ISSN 0302-9743
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаДраган Симић, Светлана Симић, Илија Танацков, "An Approach of Soft Computing Applications in Clinical Neurology", "Hybrid Artificial Intelligent Systems", LNAI vol. 6679, pp. 429-436. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (2011). ISSN 0302-9743
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаИлија Танацков, Драган Симић, Синиса Сремац, Јован Тепић, Сунцица Коцић-Танацков: "Markovian Ants in a Queuing System", "Hybrid Artificial Intelligent Systems", LNAI vol. 6076, pp. 32-39. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (2010). ISSN 0302-9743
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаДраган Симић, Владета Гајић, Светлана Симић, "An Approach of Bio-inspired Hybrid Model for Financial Markets", "Hybrid Artificial Intelligent Systems", LNAI vol. 6076, pp. 205-212. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (2010). ISSN 0302-9743
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаСимић С., Симић Д., Милутиновић Д., Ђорђевић Ј., Симић С.: A Fuzzy Ordered Weighted Averaging Approach to Rerostering in Nurse Scheduling Problem , Berlin, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Advances in Intelligent Systems and Computing , 2017, pp. 79-88, ISBN 978-3-319-67179-6 , UDK: ISSN: 2194-5357
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиСимић Д., Ковачевић И., Симић С.: Insolvency prediction for assessing corporate financial health , Logic Journal of the IGPL / Interest Group in Pure and Applied Logics, 2012, Vol. 20, No 3, pp. 536-549, ISSN 1367-0751
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиИлин В., Иветић Ј., Симић Д.: Understanding the determinants of e-business adoption in ERP-enabled firms and non-ERP-enabled firms: A case study of the Western Balkan Peninsula, Technological Forecasting and Social Change, 2017, Vol. 125, pp. 206-223, ISSN 0040-1625
(М21) Рад у врхунском међународном часописуСимић Д., Ковачевић И., Свирчевић В., Симић С.: 50 years of fuzzy set theory and models for supplier assessment and selection: A literature review, Journal of Applied Logic, 2017, Vol. 24, No Part A, pp. 85-96, ISSN 1570-8683
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуСимић Д., Илин В., Свирчевић В., Симић С.: A hybrid clustering and ranking method for best positioned logistics distribution centre in Balkan Peninsula, Logic Journal of the IGPL / Interest Group in Pure and Applied Logics, 2017, Vol. 25, No 6, pp. 991-1005, ISSN 1367-0751, UDK: jzx047, https://doi.org/10.1093/jigpal/jzx047 Published On-line: 12 October 2017
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуСимић Д., Ковачевић И., Свирчевић В., Симић С.: Hybrid Firefly Model in Routing Heterogeneous Fleet of Vehicles in Logistics Distribution, Logic Journal of the IGPL / Interest Group in Pure and Applied Logics, 2015, Vol. 23, No 3, pp. 521-532, ISSN 1367-0751
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуСимић Д., Свирчевић В., Симић С.: A Hybrid Evolutionary Model for Supplier Assessment and Selection in Inbound Logistics , Journal of Applied Logic, 2015, Vol. 13, No 2, pp. 138-147, ISSN 1570-8683, UDK: Available online 15 November 2014
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуСимић Д., Тепић Ј., Гајић В., Ковачевић И., Лалић Б.: The application of recycled aluminium and plastics in environmental protection, Metalurgija, 2014, Vol. 52, ISSN 0543-5846
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуСимић Д., Симић С.: An approach to efficient business intelligent system for financial prediction, Soft Computing, 2007, Vol. 11, No 12, pp. 1185-1192, ISSN 1432-7643, UDK: DOI - 10.1007/s00500-007-0156-0
(М23) Рад у међународном часописуСимић С., Милутиновић Д., Секулић С., Симић Д., Симић С., Ђорђевић Ј.: A hybrid case-based reasoning approach to detecting the optimal solution in nurse scheduling problem , Logic Journal of the IGPL / Interest Group in Pure and Applied Logics, 2018, ISSN 1367-0751, UDK: ISSN: 1367-0751, on line Published: 01 October 2018 , open access
(М23) Рад у међународном часописуKrawczyk B., Симић Д., Wozniak M., Симић С.: Automatic diagnosis of primary headaches by machine learning methods , Central European Journal of Medicine, 2013, Vol. 8, No 2, pp. 157-165, ISSN 1895-1058
(М23) Рад у међународном часописуДраган Симић, Зоран Будимац, Владимир Курбалија: An Application of Case-Based Reasoning in Multidimensional Database Architecture , Lecture notes in computer science, 2003, Vol. 2737, pp. 66-75, ISSN 0302-9743
(М23) Рад у међународном часописуСимић Светлана, Симић Драган: "Relationship between sociodemographic characteristics and migraine in working women". HealthMED, Vol. 4, Num. 1 (2010) pp. 21-28
(М23) Рад у међународном часописуСветлана Симић, Драган Симић, Милан Цвијановић. "Clinical and socio-demographic characteristics of tension type headache in working population". HealthMED – Vol. 6, Num. 4, 2012. pp. 1341-1347. ISSN: 1840-2991
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомСимић Д., Jackowski K., Jankowski D., Симић С.: Comparison of Clustering Methods in Cotton Textile Industry, Lecture notes in computer science, 2015, Vol. 9375, pp. 501-508, ISSN 0302-9743, UDK: 978-3-319-24833-2
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомСимић Д., Симић С.: Evolutionary Approach in Inventory Routing Problem , Lecture notes in computer science, 2013, Vol. 7903, pp. 395-403, ISSN 0302-9743, UDK: ISBN: 978-3-642-38681-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниДраган Симић, Владимир Илин, Васа Свирчевић, "Lean E-Logistics Integration, Models and Applications", Proceedings of International Scientific Conference on Lean Technologies - LeanTech, Novi Sad, pp. 27-33, September 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниДраган Симић, Светлана Симић, "Artificial immune system in risk of falling classification", Proceedings - Third World Congress on Nature & Biologically Inspired Computing, NaBIC 2011, Salamanca, Spain, October 19-21, 2011, IEEE 2011, pp. 627-632, (2011)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаВладимир Илин, Драган Симић, Светлана Симић, "Lean RFID approach enhancing the information and material flows in emergence department", Journal of Medical Informatics & Technologies - ISSN 1642-6037 vol. 21 (2012), pp. 49-55
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаСветлана Симић, Драган Симић, Петар Сланкаменац, Драгана Милутиновић "The Role of a Computer-Based System in Diagnosing Primary Headaches", Scientific Bulletin "Politehnica" University of Timisuara, Romania, "Transactions on Automatic Control and Computer Science", pp. 109-116, Vol. 54(68), Fasc. 2, 2009. ISSN 1224 - 600X
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСветлана Симић, Драган Симић, Петар Сланкаменац, Ангелина Галетин, ”Rule-based Method In Headache Severity Assesment”, Proceeding of 10th World Multiconference On Systemics, Cybernetics And Informatics – WMSCI 2006, Orlando, Florida, USA, Vol. 4, pp. 234-238, July 2006.
(М23) Рад у међународном часописуДраган Симић, Зоран Будимац, Владимир Курбалија, Мирјана Ивановић, Case-Based Reasoning for Financial Prediction, In: Moonis Ali, Floriana Esposito (eds.) ”Innovations in Applied Artificial Intelligence”, LNAI vol. 3533, pp. 839-841. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (2005). ISSN 0302-9743
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниДраган Симић, Светлана Симић, ”An Efficient Approach to Intelligent System for Financial Prediction”, Proceeding of 1st International Conference on Hybrid Information Technology, special session on ”Intelligent Information Systems for Financial Engineering”, Cheju Island, Korea, 2006, CDROM.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСветлана, Симић, Драган Симић, Петар Сланкаменац, ”Case-Based Reasoning in Diagnosing Migraine and Tension Type Headache”, Proceeding of the 7th International Conference on Technical Informatics – CONTI 2006, Timisuara, Romania, Vol 2, pp. 221-226, June 2006.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниДраган Симић, Владимир Курбалија, Зоран Будимац, ”Improving The CBR System For Financial Predictions”, Proceeding of the International Conference on Information and Knowledge Engineering – IKE 2004, Las Vegas, Nevada, USA, pp. 561-567, June 2004.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорЛогистика и интермодални транспортУниверзитет у Новом Саду19.02.2019.
Ванредни професорЛогистика и интермодални транспортУниверзитет у Новом Саду19.02.2014.
ДоцентИнтегрални транспорт и логистикаФакултет техничких наука19.02.2009.