Предмет: Математика 1 (06 - S011)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областМатематика
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..


Предмети којима је предуслов предмет Математика 1

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Математика 2дане
Математичка статистикадане
Усвајање основног знања из области алгебре и математичке анализе. Развој апстрактног мишљења и аналитичког приступања проблемима. Оспособљавање студената да стечена знања примене у другим општим и стручним предметима.
Студент је оспособљен за примену математичких модела обрађених у оквиру овог предмета. Студент је спреман да стечена знања користи у стручним предметима и даљем образовању, а такође и у пракси.
Релације, функције и алгебарске структуре. Поље комплексних бројева. Детерминанте и системи линеарних једначина (Крамерово правило и Гаусов алгоритам). Векторска алгебра и аналитичка геометрија у простору Р3 (права и раван). Матрице (операције, инверзна матрица). Полиноми (нуле полинома, факторизација у скупу реалних и комплексних бројева, рационалне функције). Низови (тачке нагомилавања, граничне вредности, конвергенција и дивергенција). Реалне функције једне променљиве (граничне вредности и непрекидност). Диференцијални рачун (изводи, изводи вишег реда и примена).
Предавања. Рачунске вежбе. Индивидуалне консултације. Домаћи задаци. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради илустрације и лакшег разумевања градива. На вежбама, које су синхронизоване са предавањима, раде се карактеристични задаци у ширем обиму и продубљује се градиво изложено на предавањима. Поред предавања и вежби редовно се одржавају индивидуалне консултације, или консултације у малим групама. Домаћи задаци се дају после сваког обрађеног поглавља. Део градива, који чини већу логичку целину, може да се полаже у току наставног процеса у облику 2 модула: први модул чини градиво из алгебре, други модул чини градиво из математичке анализе.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Ј. Никић, Л. ЧомићМатематика један, I део2002ФТН Нови СадСрпски језик
Т. Грбић, С. Ликавец. Т. Лукић, Ј. Пантовић и др.Збирка решених задатака из математике један2004ФТН Нови СадСрпски језик
С. ГилезанИзвод из предавања из Математике I2007http://imft.ftn.ns.ac.yu/~silviaСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Домаћи задатакдада5.00
Колоквијумдада15.00
Присуство на предавањимадада5.00
Теоријски део испитанеда30.00
Практични део испита - задацинеда40.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Гилезан др Силвиа
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Јакшић др Светлана
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Обрадовић Јована
Асистент

Аудиторне вежбе