проф. др Светозар Костић


Недостаје слика

др Светозар Костић

Редовни професор


Телефон021/485-2485
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 140

1973-1975 - Самостални истраживач, Институт за саобраћај и транспорт,Београд. 1975-1992 - Виси инспектор и Главни аналитичар, МУП СР Србије, Београд. Факултет техничких наука, Нови Сад: 1992-1998 - Доцент. 1998-2003 - Ванредни професор. од 2003 - Редовни професор. Маја 1993. године именован је за шефа Катедре за организацију, регулисање и безбедност саобраћаја, а као наставник ангажован је и на последипломским студијама на Саобраћајном одсеку.

У периоду ангажовања на Универзитету дао је значајан допринос унапређењу наставе, конципирању нових наставних предмета и програма, као и последипломске наставе. Остварио је запажене резултате у развоју научно-наставног подмлатка на факултету и последипломским студијама, кроз вођење већег броја пројеката и дипломских радова, раду комисија за оцену подобности кандидата и тема магистарских теза и докторских дисертација. Руководи израдом четири докторске тезе и осам магистарска рада. За своја предавања поседује рукописе, савремене програмске пакете, а има и објављене скрипта, три монографије, пет уђжбеник, два помоћна уђжбеника, као и више приручника и других дидактичких средстава.

 

Редовни професор
17.03.2003.
Тренутно нема историјских података о чланству запосленог!
НазивУ Установи
Саобраћајно решење прикључка пута Селиште - Бор на саобраћајну мрежу Бора

Диплома

Саобраћајно инжењерство

Саобраћајни факултет

1973

Испитивање опасних места на путевима и поузданост модела за њихово откривање

Магистратура

Саобраћајно инжењерство

Саобраћајни факултет

1983

Испитивање могућности и ефеката сигналисања прилагођене брзине на путевима ван насељених места

Докторат

Саобраћајно инжењерство

Саобраћајни факултет

1989

Критеријум продукцијеОпис
(М23) Рад у међународном часописуBogdanović V., Milutinović N., Kostić S., Ruškić N.: Research of the Influences of Input Parameters on the Result of Vehicles Collisions Simulation, Promet - Traffic
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини*****Костић С., Папић З., Јовановић Д., Симеуновић М.: Опасне ситуације при неправилно предузетим радњама у саобраћају, XИ Симпозијум „ПРЕВЕНЦИЈА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА“, Факултета техничких наука,
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKostić S., Đukić B., Jovanović I., Saulić N.: The minimum speed of vehicle at which overturning occurs due to car crashing into a barrier, 11. 11th International symphosium - Road accidents prevention 2012, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 11-12 Oktobar, 2012, pp. 303-308, ISBN 978-86-7892-412-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGladović P., Ralević P., Kostić S.: Koncept održavanja prema pouzdanosti-RCM, 14. International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM, Beograd, 29-30 Jun, 2011, pp. 379-384, ISBN 978-86-86355-05-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPapić Z., Bogdanović V., Ruškić N., Kostić S.: Multibody modeling of characteristic pedestrian positions for traffic accident reconstruction, 23. Nauka i motorna vozila, Beograd: JUMV - Yugoslav Society of Automotive Engineers, 19-21 April, 2011, pp. 1-10, ISBN 978-86-80941-36-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKostić S., Bogdanović V., Papić Z., Simeunović M.: Imporovemant of parking in cities with new garage system "double spiral"
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини*****Костић С., Лалић З., Булајић А.: Безбедност пешака у саобраћају са освртом на нови ЗОБС, X инернационални Симпозијум у Новом Саду
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPapić Z., Kostić S., Bogdanović V., Ruškić N.: Analysis of Vehicle Lateral Movement in Overtaking and Lane Change Maneuver, 10. Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 21-22 Oktobar, 2010, pp. 225-233, ISBN 978-86-7892-279-4, UDK: 614.841
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКостић С.: Примена рачунских програма у експертизама налета возила на пешака-упоредна анализа, ВИИ симпозијум о саобраћајно-техничком вештачењу и процени штете, Врњачка Бања 2009.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЗахтеви структурних карактеристика аутомобила са аспекта заштите путника приликом судара, XИИ Међународни скуп, Моторна возила и мотори, Крагујевац 2002.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAplication of Marquard equations in vehicle crash expertise, "MOTAUTO 01", Proceeding Vol.II, Varna 2001.
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Брзина као фактор безбедности друмског саобрацаја, Монографија, ФТН у Новом Саду и ЕП Комерц Београд 1994.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниРеконструкције специфичних судара возила применом програмског пакета ПЦ ЦРАСХ, Саветовање на тему Саобраћајне незгоде, Златибор, 2007.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниНаучно стручни приступ формирању налаза и мишљења вештака", Саветовање на тему Саобраћајне незгоде, Златибор, 2007.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниНеки аспекти употребе програмског пакета ПЦ ЦРАСХ у анализи судара возила, ИИИ Међународни научно-стручни скуп Саобраћај за нови милениј, Бања Лука, 2007.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниТехницко регулисање саобрацаја и проблеми паркирања у градовима Србије, Саветовање о контроли и управљању саобрацаја, СДИТ Беогад 1992.
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоВисеспратна гараза - двострука спирала-,застицен патент, YУ ПАТ-63/97, Савезни завод за интелектуалну својину, Београд 1997.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметСаобрацајна техника И - Техника безбедности и контроле саобрацаја, Удзбеник, ФТН Универзитета у Новом Саду, 1998.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметТехника безбедности и контроле саобрацаја, Удзбеник, ИИ измењено и допуњ.издање, ФТН у Новом Саду, 2005.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметТехнике безбедности и контроле саобраћаја,Уџбеник, ФТН Издаваштво, Нови Сад, 2009.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметЕкспертизе саобраћајних незгода, Уџбеник, ФТН Издаваштво, Нови Сад, 2009.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметКостић С., Давидовић Б.: Паркирање и јавне гараже, Уџбеник, ФТН Издаваштво, Нови Сад, 2012.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметКостић С., Давидовић Б., Папић З.: Друмски саобраћајни терминали, Уџбеник, ФТН Издаваштво, Нови Сад, 2013.
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметСаобрацајно техницко вестацење - основни појмови, дефиниције и мерне јединице, прируцник, Савез инзењера и техницара Србије, Београд 1996.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПланирање, регулисање и безбедност саобраћајаФакултет техничких наука17.03.2003.
Ванредни професорСаобраћајни системиФакултет техничких наука01.10.1998.
ДоцентСаобраћајни системиФакултет техничких наука01.10.1992.