проф. др Синиша Сремац


Недостаје слика

др Синиша Сремац

Редовни професор


Телефон021/485-2489
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 406

Др Синиша Сремац, редовни професор Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, рођен је у Руми 30.3.1983. године, где је завршио основну и средњу школу. Интегрисане основне и мастер академске студије завршио је на Факултету техничких наука у Новом Саду, Саобраћајни одсек, смер Друмски саобраћај. Студије је завршио у минималном року са просечном оценом 9,28 и стекао звање дипломирани инжењер саобраћаја - мастер. Добио је награду Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у школској 2005/06. години. Три године био је стипендиста Министарства просвете и науке, док је последње године интегрисаних студија добио стипендију Фонда за младе таленте Републике Србије на конкурсу за најбоље студенте завршне године.
Докторске студије завршио је на Факултету техничких наука, студијски програм Саобраћај са просечном оценом 10. Докторску дисертацију под називом „Модел за управљање токовима робе у транспортно-складишним процесима“ одбранио је 2013. године и стекао звање доктор наука - саобраћајно инжењерство. Тиме је постао први докторант на Департману за саобраћај који је завршио докторске студије усклађене са Болоњском декларацијом. По завршетку интегрисаних основних и мастер студија запослио се на Факултету техничких наука, Департману за саобраћај, прво на радном месту сарадник у настави (2008 - 2009. година), потом асистент-мастер (2009 - 2013. година), доцент (2013 - 2018. година), ванредни професор (2018 - 2023) и редовни професор (2023 - данас).
Учествује у одржавању наставе на основним студијама из предмета: Логистика транспорта опасног терета, Ризици при манипулисању опасним материјама, Контрола и превентива у транспорту опасних материја, Познавање робе у транспорту и Транспортно-логистичке особине робе. На докторским студијама има статус ментора и држи наставу из предмета: Управљање ризицима у транспорту опасних материја, Логистички системи, те Складишта и складиштење. Факултета техничких наука 2014. године доделио му је награду Момчило Момо Новковић за изванредне резултате у раду са студентима, постигнуте одличне научне резултате и допринос промоцији факултета.
До сада је објавио преко 100 научних и стручних радова, од тога 25 радова на СЦИ листи у врхунским и водећим међународним научним часописима. Као коаутор објавио је уџбенике "Транспорт опасне робе" и “Транспортно-логистичке особине и токови робе” у издању Факултета техничких наука и једно поглавље у међународној монографији. Учествовао је, као руководилац или експерт, у изради преко 20 научних и стручних пројеката. Факултет техничких наука именовао га је за руководиоца стручног оспособљавања возача и саветника за безбедност у транспорту опасне робе. Учествовао је у оснивању и руковођењу Кластером опасне робе Србије. Укључен је као стручно лице - експерт у рад Групације за транспорт опасне робе при Привредној комори Војводине. Остварио је значајну сарадњу са привредним субјектима у области саобраћаја и транспорта, пре свега у изради експертских мишљења и пружања консултантских услуга у транспорту робе. Руководи стручним оспособљавањем саветника за безбедност у транспорту опасне робе, обука коју је до сада успешно савладало више од 250 кандидата.
Ожењен и отац троје деце.

Редовни професор
14.11.2023.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом30.05.2013.01.10.2013.Департман за саобраћај
Асистент01.01.2010.01.05.2013.Департман за саобраћај
Сарадник у настави01.01.2008.01.12.2009.Департман за саобраћај
Ванредни професор14.11.2018.13.11.2023.Катедра за технологије транспортно-логистичких система
Доцент14.11.2013.Катедра за технологије транспортно-логистичких система
НазивУ Установи
Анализа рада АТП „Руматранс“ са предлогом мера за побољшање пословања

Диплома

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

2007

Модел за управљање токовима робе у транспортно-складишним процесима

Докторат

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

2013

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаBadi I., Stević Ž., Sremac S.: An integrated fuzzy model for solid waste management in Libya, Singapur, World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2019, str. 117-143, ISBN 978-9813276321
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаSimić D., Svirčević V., Sremac S., Ilin V., Simić S.: An Efficiency K-Means Data Clustering in Cotton Textile Imports, Wroclaw, Springer International Publishing, 2016, str. 255-264, ISBN 978-3-319-26225-3
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаTanackov I., Simić D., Sremac S., Tepić J., Kocić - Tanackov S.: Markovian Ants in a Queuing System, Berlin, Springer-Verlag, 2010, str. 32-39, ISBN 978-3-642-13769-3, UDK: 10.1007/978-3-642-13769-3_4
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаTanackov I., Bogdanović V., Tepić J., Sremac S., Ruškić N.: The Application of Artifical Intelligence Hybrid in Traffic Flow, Heidelberg, Springer, Heidelberg, 2011, str. 83-90, ISBN 0302-9743, UDK: 978-3-642-21219-2_12
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаTanackov I., Stojić G., Tepić J., Kostelac M., Sinani F., Sremac S.: Golden Ratio (Sectiona Aurea) in Markovian Ants AI Hybrid, Berlin, Springer Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2011, str. 356-367, ISBN 978-3-642-23857-4
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаTanackov I., Simić D., Mihaljev-Martinov J., Stojić G., Sremac S.: The Spatial Pheromone Signal for Ant Colony Optimisation, Berlin, Springer-Verlag, 2009, str. 400-407, UDK: 10.1007/978-3-642-04394-9_49
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиMatić B., Jovanović S., Marinković M., Sremac S., Kumar Das D., Stević Ž.: A Novel Integrated Interval Rough MCDM Model for Ranking and Selection of Asphalt Production Plants, Mathematics, 2021, Vol. 9, No 3, ISSN 2227-7390
(М21) Рад у врхунском међународном часописуPamučar D., Sremac S., Stević Ž., Ćirović G., Tomić D.: New multi-criteria LNN WASPAS model for evaluating the work of advisors in the transport of hazardous goods, Neural Computing and Applications, Neural Computing and Applications, 2019, pp. 1-24, ISSN 0941-0643
(М21) Рад у врхунском међународном часописуSremac S., Zavadskas E., Matić B., Kopić M., Stević Ž.: Neuro-fuzzy inference systems approach to decision support system for economic order quantity, Ekonomska istraživanja - Economic Research, 2019, Vol. 31, No. 1, pp. 1114-1137, ISSN 1331-677X
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуPamučar D., Stević Ž., Sremac S.: A New Model for Determining Weight Coefficients of Criteria in MCDM Models, Symmetry, 2018, Vol. 10, No 9, pp. 393-414, ISSN 2073-8994
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMatić B., Jovanović S., Kumar Das D., Kazimieras Zavadskas E., Stević Ž., Sremac S., Marinković M.: A New Hybrid MCDM Model: Sustainable Supplier Selection in a Construction Company, Symmetry, 2019, Vol. 11, No 3, ISSN 2073-8994
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMatić B., Marinković M., Jovanović S., Sremac S., Stević Ž.: Intelligent Novel IMF D-SWARA—Rough MARCOS Algorithm for Selection Construction Machinery for Sustainable Construction of Road Infrastructure, Buildings, 2022, Vol. 12, No. 7, pp. 1-26, ISSN 2075-5309
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTanackov I., Janković Z., Sremac S., Miličić M., Vasiljević M., Mihaljev-Martinov J., Škiljaica I.: Risk distribution of dangerous goods in logistics subsystems, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2018, Vol. 54, pp. 373-383, ISSN 0950-4230
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMarinković M., Kazimieras Zavadskas E., Matić B., Jovanović S., Kumar Das D., Sremac S.: Application of Wasted and Recycled Materials for Production of Stabilized Layers of Road Structures, Buildings, 2022, Vol. 12, No. 5, pp. 552-579, ISSN 2075-5309
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMatić B., Matić D., Sremac S., Radović N., Viđikant P.: A model for the pavement temperature prediction at specified depth using neural networks , Metalurgija, 2014, Vol. 53, No 4, pp. 665-667, ISSN 0543-5846, UDK: 621.747.621.006.2:658.564=111
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTanackov I., Dragić D., Sremac S., Bogdanović V., Matić B., Milojević M.: New Analytic Solutions of Queueing System for Shared–Short Lanes at Unsignalized Intersections, Symmetry, 2019, Vol. 11, No 1, ISSN 2073-8994
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSremac S., Stević Ž., Pamučar D., Arsić M., Matić B.: Evaluation of a Third-Party Logistics (3PL) Provider Using a Rough SWARA–WASPAS Model Based on a New Rough Dombi Agregator, Symmetry, 2018, Vol. 10, No 8, pp. 305-329, ISSN 2073-8994.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSremac S., Ziramov N., Tanackov I., Stević Ž., Ristić B.: Ammonia-risk distribution by logistic subsystems and type of consequence, Burns, 2020, Vol. 46, No 2, pp. 360-369, ISSN 0305-4179
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMatić B., Salem H., Radonjanin V., Radović N., Sremac S.: Modeling the surface stored thermal energy in asphalt concrete pavements, Thermal Science, 2016, Vol. 20, No 2, pp. 603-610, ISSN 0354-9836
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMatić B., Matić D., Ćosić Đ., Sremac S., Tepić G., Ranitović P.: A model for the pavement temperature prediction at specified depth, Metalurgija, 2013, Vol. 52, No 4, pp. 505-509, ISSN 0543-5846, UDK: 62.001.57:536.5:625.144=1114
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSremac S., Tepić J., Tanackov I., Stojić G., Mladenović S., Matić B.: Procurement model for copper and polymer electrical products, Metalurgija, 2013, Vol. 52, No 4, pp. 501-504, ISSN 0543-5846, UDK: 669.3:678.7:621.319 = 111
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSremac S., Gladović P., Đelošević M., Matić B., Matić A.: Development of Polymer Packaging for Power Cable, Metalurgija, 2014, Vol. 53, No 4, pp. 693-696, ISSN 0543-5846, UDK: 678.2.004.3:621.315.2=111
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTepić J., Todić V., Tanackov I., Lukić D., Stojić G., Sremac S.: Modular system design for plastic euro pallets, Metalurgija, ISSN: 0543-5846, UDK: 621.824:621.886.6:621.887=111, Vol. 51, Broj časopisa 4, 2012.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMatić B., Tepić J., Sremac S., Radonjanin V., Matić D., Jovanović P.: Development and evaluation of the model for the surface payment temperature prediction, Metalurgija, 2012, pp. 329-332, ISSN 0543-5846, UDK: 621.747.621.006.2:658.564=111
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуRanitović P., Tepić G., Matić B., Sremac S., Vukadinović V.: Functional dependency between the logistics security system and the MySAP ERP in metallurgy, Metalurgija, 2013, Vol. 52, No 4, pp. 545-548, ISSN 0543-5846, UDK: 669.011 : 164 : 368 = 111
(М23) Рад у међународном часописуStević Ž., Vasiljević M., Kazimieras Zavadskas E., Sremac S., Turskis Z.: Selection of carpenter manufacturer using fuzzy EDAS method, Engineering Economics, 2018, Vol. 29, No 3, pp. 281-290, ISSN 1392-2785
(М23) Рад у међународном часописуMatić B., Hasan Awadat S., Radonjanin V., Radović N., Sremac S.: Modeling the surface stored thermal energy in asphalt concrete pavements, Thermal Science, 2016, Vol. 20, No. 2, pp. 2334-7163, ISSN 0354-9836
(М23) Рад у међународном часописуTepić G., Lalić B., Tanackov I., Sremac S., Milisavljević S., Kostelac M.: NUMERICAL MODEL OF FRAGMENTATION HAZARDS DUE TO TANK EXPLOSION, Transactions of Famena, 2019, ISSN 1333-1124
(М23) Рад у међународном часописуStević Ž., Subotić M., Tanackov I., Sremac S., Ristić B., Simić S.: Evaluation of two-lane road sections in terms of traffic risk using an integrated MCDM model, Transport, 2022, Vol. 37, No. 5, pp. 318-329, ISSN 1648-4142
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниСтевић Ж., Васиљевић М., Сремац С.: Фуззy АХП анд АРАС модел фор децисион макинг ин логистицс, 6. Интернатионал Цонференце "Ецономицс анд Манагемент - Басед он Неw Тецхнологиес" (ЕМоНТ), Врњачка Бања, 16-19 Јуне, 2016, пп. 34-43
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTanackov I., Tepić G., Hadžistević M., Sremac S.: The application of bayes′ theorem in the estimation of aposteriori probability of toxic gas in the domino effect, 1. International conference: Safety engineering in function of improvement of the working conditions, Ohrid, 10-12 Maj, 2013, pp. 285-292, ISBN 978-608-4624-10-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKopić M., Sremac S.: RESOLVING THE ISSUE OF PARKING AT THE OUTSKSIRTS OF THE HISTORICAL PROTECTED CITY CENTRE OF NOVI SAD, 5. Towards a humane city, Novi Sad: FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES, 5-6 Novembar, 2015, ISBN 978-86-7892-739-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐorđević I., Stojić G., Tanackov I., Sremac S.: Modeling delay of loading goods on river transport vessels, 2. Logistics International Conference, Beograd, 21-23 Maj, 2015, pp. 26-31
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐorđević D., Stojić G., Sremac S.: Methodology for measuring and selection of possible indicators for monitoring and improving transport for people with disabilities, 5. Novi horizonti saobraćaja i komunikacija, Doboj, 20-21 Novembar, 2015, pp. 34-39, ISBN 978-99955-36-57-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐorđević I., Stojić G., Sremac S.: Simulation model of loading time of goods in river freight terminals, 5. Novi horizonti saobraćaja i komunikacija, Doboj, 20-21 Novembar, 2015, pp. 221-226, ISBN 978-99955-36-57-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStojić G., Tepić J., Sremac S., Milinković S.: Models for logistics center management, 1. First International conference Transport for todays society, Bitola: Faculty of Technical Sciences in Bitola, 19-21 Maj, 2016, pp. 281-288
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOžegović B., Sremac S., Arsić T., Tepić G.: Organization of transportation of medical and clinical waste, 6. VI International Symposium NEW HORIZONS of transport and communications, Doboj, 17-18 Novembar, 2017, pp. 516-523, ISBN 978-99955-36-66-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMulalić E., Stević Ž., Božičković Z., Vasiljević M., Sremac S.: Decomposition and centralization of warehouse systems in order to rationalize material flows, 6. International Conference Transport and Logistics, Niš, 25-26 Maj, 2017, pp. 83-90, ISBN 978-86-6055-088-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSmiljanić N., Arsić T., Vukobratović B., Sremac S.: Medical waste - solutions and dilemmas, 10. International Scientific Conference Crisis Mangament Days, Terme Tuhelj, 24-26 Maj, 2017, pp. 772-779, UDK: 502.173:61(497.11)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKopić M., Sremac S.: Redefining the urban situation from the aspect of traffic in the area at the historic suburb of the Petrovaradin fortress, 6. Towards a humane city, Novi Sad, 26-27 Oktobar, 2017, ISBN 978-86-7892-962-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSremac S., Arsić T., Vukobratović B., Smiljanić N., Tepić G.: Justification of the usage of the approved packaging in the transport of dangerous goods, 1. First International conference Transport for todays society, Bitola: The Faculty of Technical Sciences in Bitola, 19-21 Maj, 2016, pp. 264-270
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSremac S., Matić B., Ranitović P.: Application of combined transport in order to improve energy efficiency of transport in Serbia, 4. International Symposium for Students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering Architecture and Environmental Protection, Niš, 27-28 Septembar, 2012, pp. 464-470, ISBN 978-86-88601-05-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSremac S., Tanackov I., Tepić J., Stojić G., Krstanović S.: Increasing the efficiency of warehouse operations applying the RFID technology, XLVI International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Tehnologies – ICEST 2011, Volume 3, Pp. 779-782, ISBN: 978-86-6125-033-0 29, Niš, Serbia, June 29 – July 1, 2011.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSremac S., Matić B., Kopić M., Tepić G.: An expert fuzzy model for the determination of the amount of purchase, 2. Logistics International Conference, Beograd, 21-23 Maj, 2015, pp. 2-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSremac S., Arsić T., Smiljanić N., Vukobratović B., Stojić G.: Safety plans as a prevention in the transport of dangerous goods, 6. VI International Symposium NEW HORIZONS of transport and communications, Doboj, 17-18 Novembar, 2017, pp. 97-102, ISBN 978-99955-36-66-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTanackov I., Sremac S., Tepić J., Stojić G.: General criteria for evaluating the stability of stohastic systems, 4. International Scientific Conference Management of Technology Step to Sustainable Production - MOTSP, Zadar, 14-16 Jun, 2012, pp. 41-48, ISBN 1847-6880
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMatić B., Radonjanin V., Malešev M., Radović N., Sremac S.: Seasonal Asphalt Concrete Surface Pavement Temperature Models Using Neural Networks, 7. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Phuket, 19-20 Jun, 2015, pp. 131-134
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSremac S., Bašić S., Tepić J., Matić B.: Management of Road and Rail Freight Transport with the View of Energy Efficiency in Serbia, International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Tehnologies - ICEST, Ohrid 2010, vol. 1, str. 379-383, ISBN 978-9989-786-57-0.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSremac S., Tanackov I., Kopić M., Tadić Ž., Ziramov N.: Analysis of extraordinary events in the transport of dangerous goods by rail in the Republic of Serbia, 6. International Conference Transport and Logistics, Niš, 25-26 Maj, 2017, pp. 177-181, ISBN 978-86-6055-088-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSremac S., Tepić J., Tanackov I., Stojić G.: Supply chain optimization in city logistic, III International conference „Towards a humane city“, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, ISBN 978-86-7892-349-4, Pp. 309-315, 27-28. October, 2011.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOžegović B., Sremac S., Kopić M., Hodak J.: Analysis of Infectious Medical Waste in Serbia, 4. International Conference Mechanical Engineering in XXI Century - MASING, Niš, 19-20 April, 2018, pp. 91-94, ISBN 978-86-6055-103-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRanitović P., Tepić G., Sremac S.: Synergy between ISO 14001 and the criteria for hazardous material transport, Management of Technology Step to Sustainable Production - MOTSP 2011, Bol, Brac, Croatia, Pp. 48-53, ISBN 978-953-7738-10-5, 08-10 June, 2011.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSremac S., Tanackov I., Stojić G., Kopić M., Matić B.: Definition of logistics in the function of flow of goods, 5. Novi horizonti saobraćaja i komunikacija, Doboj, 20-21 Novembar, 2015, pp. 227-232, ISBN 978-99955-36-57-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSremac S., Tepić J., Matić B.: Use of biodegradable paper packaging aimed at environmental protection of aquatic ecosystem, III Međunarodni simpozijum studenata doktorskih studija iz oblasti građevinarstva, arhitekture i zaštite životne sredine - PHIDAC 2011, 21-23 September, Novi Sad, Serbia, 2011.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStojić G., Tanackov I., Marković M., Tepić J., Sremac S.: Managing the Process of Restructuring the National Railway Systems Using Fuzzy Logic, International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Tehnologies - ICEST, Ohrid 2010, vol. 1, str. 379-383, ISBN 978-9989-786-57-0.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSremac S., Bašić S., Tanackov I., Energy efficiency of road and rail freight transport in Serbia, The Junior Scientist Conference; Vienna University of Technology;2010, ISSN 978-3-200-01797-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTanackov I., Tepić J., Sinani F., Sremac S.: Markov Processes, Weyl's criterion and equilibrium of stohastic systems, 4. International Scientific Conference Management of Technology Step to Sustainable Production - MOTSP, Zadar, 14-16 Jun, 2012, pp. 33-40, ISBN 1847-6880
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStojić G., Tanackov I., Tepić J., Sremac S., Stanić M.: Technological and capacity optimisation of the Novi Sad Shunting Station, The International Conference on Climate Friendly Transport „Shaping Climate Friendly Transport in Europe, Key Findings & Future Directions“ - REACT 2010, ISBN 978–86–7395–282–6, Pp. 429-435, Belgrade, Serbia, 16-17 May, 2011.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStojić G., Tepić J., Tanackov I., Sremac S., Tešić D.: Intermodal technology application on the Belgrade-Bar railway line, The International Conference on Climate Friendly Transport „Shaping Climate Friendly Transport in Europe, Key Findings & Future Directions“ - REACT 2010, ISBN 978–86–7395–282–6, Pp. 421-428, Belgrade, Serbia, 16-17 May, 2011.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTanackov I., Tepić J., Stojić G., Sremac S., Simić D.: Balance of the CO2 emission on the Corridor X through Serbia and proposals for remediation of the part of the emission applying transportation-logistics systems, International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems – ECOS 2011, ISBN 978-86-6055-016-5, Pp. 2268-2276, Novi Sad, Serbia, July 4-7, 2011.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTepić J., Kostelac M., Stojić G., Tanackov I., Sremac S.: Applying methods to reduce rail wear in the railway systems for environmental protection, International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems – ECOS 2011, ISBN 978-86-6055-016-5 , Pp. 2303-2314, Novi Sad, Serbia, July 4-7, 2011.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMatić B., Matić D., Sremac S.: Model for pavement temperature prediction according to superpave methodology and its evaluation in relation to temperatures measured in serbia, III Međunarodni simpozijum studenata doktorskih studija iz oblasti građevinarstva, arhitekture i zaštite životne sredine - PHIDAC 2011, 21-23 September, Novi Sad, Serbia, 2011.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTepić J., Sremac S., Aleksić D., Tanackov I., Stojić G.: Multimodal transport technology “A” for reducing carbon dioxide emission, The International Conference on Climate Friendly Transport “Shaping Climate Friendly Transport in Europe, Key Findings & Future Directions” - REACT 2011, Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade, Serbia, ISBN 978–86–7395–282–6, Pp. 282-288, 16-17 May, 2011.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTepić J., Kostelac M., Stojić G., Tanackov I., Sremac S.: Enhanced environmental protection through improvements in railway systems maintenance by application of direct drive, III International conference „Towards a humane city“, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, ISBN 978-86-7892-349-4, Pp. 323-330, 27-28. October, 2011.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRanitović P., Tepić G., Sremac S., Matić B.: Application of management and risk analysis in buillding the information technology systems, 4. International Scientific Conference Management of Technology Step to Sustainable Production - MOTSP, Zadar, 14-16 Jun, 2012, pp. 482-487, ISBN 1847-6880
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMatić B., Matić D., Sremac S., Ranitović P., Tepić G.: Bridge maintenance management methodology, 4. International Scientific Conference Management of Technology Step to Sustainable Production - MOTSP, Zadar, 14-16 Jun, 2012, pp. 460-466, ISBN 1847-6880
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMatić B., Okuka R., Sremac S.: Improved model for predicting maximum surface pavement temperature, 4. International Symposium for Students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering Architecture and Environmental Protection, Niš, 27-28 Septembar, 2012, pp. 365-370
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуTepić J., Tanackov I., Stojić G., Sremac S.: Intermodal transport as a function of ecology on the Ibar highway, 1. International Scientific Conference on Innovative Strategies and Technologies in Environment Protection, Beograd, 18-20 April, 2012, pp. 139-139, ISBN 978-86-89061-01-7
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуSremac S., Simić D., Tanackov I., Stojić, G., ITS IN FUNCTION OF INCREASING OF CITY LOGISTICS EFFICIENCY, Savetovanje o tehnikama regulisanja saobraćaja TES (9 ; Subotica ; 2010), No. 9., Str. 245-251, ISBN 978-86-7395-263-5, Izdavač: Saobraćajni fakultet u Beogradu;
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаОжеговић Б., Сремац С.: Примена интермодалног транспорта за смањење емисије угљен диоксида на деоници Бања Лука – Сарајево, Ецологица, 2014, Но 75, пп. 473-477, ИССН 0354-3285, УДК: 504.3.054(497.15)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаTepić G., Tepić I., Sremac S., Tasić N., Bogojević B.: Management of risk in response to natural disasters, ECOLOGICA, Scientific professional society for environmental protection of Serbia, 2015, Vol. 22, No 80, pp. 651-655, ISSN 0354-3285
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаKopić M., Sremac S., Matić B., Tepić G.: Uloga prostornih komponenti održivih oblika transporta u ozelenjavanju savremenih gradova, ECOLOGICA, Scientific professional society for environmental protection of Serbia, 2015, No 79, pp. 395-399, ISSN 0354-3285
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаСремац С., Танацков И., Ожеговић Б., Зирамов Н.: Анализа закона о транспорту опасне робе, Ецологица, 2017, Вол. 24, Но 87, пп. 776-780, ИССН 0354-3285, УДК: 656.833.3.073.436
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаСтојковић В., Сремац С., Стојић Г., Тепић Г.: Токови повратне амбалаже у функцији одрживог развоја, Ецологица, 2016, Вол. 23, Но 84, пп. 784-789, ИССН 0354-3285
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаГошић А., Сремац С., Смиљанић Д.: Електронски системи превенције током претакања нафтних деривата, Ецологица, 2022, Вол. 29, Но. 105, пп. 47-56, ИССН 0354-3285
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаТепић Г., Тасић Н., Сремац С., Богојевић Б.: ИоТ у менаџменту катастрофалних догађаја, Ецологица, 2020, Вол. 27, Но. 97, пп. 129-133, ИССН 0354-3285
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаРанитовић П., Тепић Г., Сремац С., Матић Б., Тодић В.: Улога и значај ИСО 14001 у процесу планирања управљања чврстим отпадом, Ецологица, 2013, пп. 267-270, ИССН 0354-3285
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМатић Б., Матић А., Тепић Г., Сремац С., Ранитовић П.: Утицај климатских промена на коловозне конструкције, Ецологица, 2013, пп. 164-168, ИССН 0354-3285
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаТепић Г., Тепић И., Пејаков Т., Кулунџић Р., Сремац С.: Подизање еколошке свести савременог градитељства применом урбаних шума, Ецологица, 2013, Вол. 20, Но 71, пп. 427-431, ИССН 0354-3285
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаAleksić D., Tepić J., Sremac S., Stanić M.: Reducing CO2 Emmision with Multimodal Transport Technologie “A” on Serbian Part of Corridor X, Mechanics, Transport, Communications, Academic journal, Issue 3, 20th International Scientific Conference “Transport 2011”, ISSN 1312-3823, Pp. I. 113-122, Sofia, Bulgaria, 2011.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаОжеговић Б., Сремац С., Тадић Ж., Стевић Ж.: Значај и улога саветника за безбедност у транспорту опасног терета железницом, Ецологица, 2016, Вол. 23, Но 83, пп. 647-651, ИССН 0354-3285
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаСремац С., Тепић Ј., Танацков И., Стојић Г., Матић Б.: Транспортно-складишни процеси у функциј одрживог развоја, Ецологица, 2014, Но 75, пп. 519-523, ИССН 0354-3285, УДК: 330.34.2.014:658.286.2
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаSremac S., Stojić G., Tepić J., Tanackov T.: Fair Merchandise Supply Simulation Model, Mechanics, Transport, Communications, Academic journal, Issue 3, 20th International Scientific Conference “Transport 2011”, ISSN 1312-3823, Pp. I. 22-27, Sofia, Bulgaria, 2011.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаТепић Ј., Танацков И., Стојић Г., Сремац С.: Интермодални транспорт у функцији заштите животне средине на Ибарској магистрали, ЕЦОЛОГИЦА, 2012, Но 67, пп. 441-446, ИССН 0354-3285
(М52) Рад у часопису националног значајаОжеговић Б., Сремац С., Танацков И., Стојић Г.: Економска исплативост и еколошка учинковитост потрошње нафтних деривата код путничких аутомобила, Ецологица, 2018, Вол. 90, пп. 399-403, ИССН 0354-3285
(М52) Рад у часопису националног значајаМатић Б., Узелац Ђ., Радовић Н., Сремац С.: Бим у нискоградњи, Зборник радова грађевинско-архитектонског факултета-Ниш, 2010, Но 25, пп. 157-164, ИССН 1452-2845, УДК: 624/627(045)=163.41
(М52) Рад у часопису националног значајаАдамов М., Сремац С., Копић М., Стојић Г.: Приказ оквира за управљање ризиком у копненом транспорту опасне робе, Техника, 2021, ИССН 0040-2176
(М52) Рад у часопису националног значајаСмиљанић Д., Сремац С., Стојић Г., Копић М.: Супституција вида транспорта опасне робе и њени ефекти, Техника, 2021, ИССН 0040-2176
(М52) Рад у часопису националног значајаСтојаковић Д., Танацков И., Сремац С.: Анализа расподеле ризика бензина по логистичким подсистемима и типу дејства, Ецологица, 2018, Вол. 91, пп. 711-716, ИССН 0354-3285
(М52) Рад у часопису националног значајаСремац С., Копић М., Матић Б., Стојић Г.: Менаџмент у испоруци пошиљака са опасним материјама курирским службама, Техника, 2017, пп. 126-131, ИССН 0040-2176
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниTepić G., Tepić I., Simeunović N., Ćosić Đ., Tasić N., Sremac S.: Maintenance strategies based on risk in manipulating of dangerous substances, Unapređenje sistema zaštite na radu, 12. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Tara 7-10. oktobar 2015.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСремац С., Танацков И., Симић Д., Стојић Г, Визија цитy логистике, ИИ Саветовање са међународним учешћем „Савремене тенденције унапређења саобраћаја у градовима“, Зборник радова ИСБН 978-86-7892-222-0, Нови Сад, 2009.
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаСремац С.: Модел за управљање токовима робе у транспортно-складишним процесима, Нови Сад, 2013
(М83) Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступакСремац С., Танацков И., Стојић Г., Симић Д., Тепић Г.: Експертни модел за одређивање количине набавке, 2015
(М83) Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступакСтојић Г., Танацков И., Весковић С., Тепић Ј., Сремац С.: Модел за дефинисање начина управљања железничком инфраструктуром, 2015
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниРанитовић П., Тепић Г., Сремац С.: Функционална зависност ИСО 14001 и критеријума транспорта опасних материја, Заштита животне средине у енергетици, рударству и индустрији, Златибор 2011, 2-4. март, 2011.
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Гајић В., Милошевић Д., Тепић Ј., Копић М., Сремац С.: Метода утврђивања трошкова ланаца снабдевања на које утиче промена облика дистрибутивне мреже, Пројекат: Развој и примена оптимизационих метода у обликовању ланаца снабдевања у нашој аутомобилској индустрији, одговорно лице Драгослав Милошевић, година реализације 2008., примена од 01.01.2010., корисник резултата Застава аутомобили.
(М52) Рад у часопису националног значајаСтојић Г., Тепић Ј., Танацков И., Сремац С.: Дизајнирање модела институционалног организовања управљача железничком инфраструктуром, Техника, Вол. 66, бр. 4, стр. 663-669, 2011.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСремац С., Танацков И., Стојић Г., Тепић Ј.: Информационе технологије за аутоматску идентификацију робе у транспорту, 18. телекомуникациони форум ТЕЛФОР 2010, Београд 2010, ИСБН 978-86-7466-392-9.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСимовић Ж., Стојић, Г., Тепић Ј., Танацков И., Сремац С.: Утврђивање оправданости реконструкције и модернизације железничке пруге Петроварадин–Беочин, ИИИ Међународни симпозијум Нови хоризонти 2011, Саобраћајни факултет Добој, ИСБН 978-99955-36-28-2, Стр. 453-459, Добој, 2011.
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуСремац С., Тепић Ј., Танацков И., Стојић Г.: Смањење емисије угљендиоксида у транспорту робе применом интермодалне технологије “А”, И Научно-стручни скуп Политехника 2011, Београдска политехника, ИСБН: 978-86-7498-047-7, Стр. 321-325, Београд, 2011.
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Гајић В., Тепић Ј., Симић Д., Сремац С., Стојић Г., Масларић М.: Метода укупног планирања у Мицрософт Еxцелу помоћу линеарног програмирања, Пројекат: Развој и примена оптимизационих метода у обликовању ланаца снабдевања у нашој аутомобилској индустрији, одговорно лице Јован Тепић, година реализације 2009., примена од 01.01.2011., корисник резултата Застава аутомобили.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорОрганизација и технологије транспортних система14.11.2023.
Ванредни професорОрганизација и технологије транспортних система14.11.2018.
ДоцентОрганизација и технологије транспортних система14.11.2013.
АсистентТехнологије транспортних система17.12.2012.
АсистентТехнологије транспортних системаФакултет техничких наука22.12.2009.
Сарадник у наставиИнтегрални транспорт и логистикаФакултет техничких наука01.01.2009.
Сарадник у наставиИнтегрални транспорт и логистикаФакултет техничких наука01.01.2008.