проф. др Маја Чавић


Недостаје слика

др Маја Чавић

Редовни професор


Телефон021/485-2380
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 801

Рођена 21.11.1965. у Београду. Основну и средњу школу завршила у Новом Саду са одличним успехом. Факултет техничких наука, одсек машинство, смер: Механика и машинске конструкције завршила 1987. са просечном оценом 9.90. Последипломске студије, смер: Теорија машина и механизама, завршила 1994. на Машинском факултету у Београду. Докторирала 2012. на Факултету техничких наука у Новом Саду.
Од 1988. године запослена на Факултету техничких наука као асистент за област МЕХАНИКА МАШИНА И ПРЕНОС СНАГЕ И КРЕТАЊА. Поред основних предмета: Теорија машина и механизама, Механика машина, Пренос снаге и кретања на машинском одсеку  и одсеку за механтронику, радила и на предметима: Механика 1 (Статика), Механика 2 (Кинематика), Техничка механика, Нацртна геометрија, Машински елементи, Елементи конструкција 1, Основи конструисања, на машинском,саобраћајном одсеку и одсеку за графичко инжењерство.  Учествовала у вођењу великог броја студентских пројеката и дипломских радова. До сада има око 110 научних радова, штампаних у међународним часописима и саопштених на међународним и домаћим скуповима и штампаних у зборницима. Коаутор је две збирке задатака и два уџбеника за предмете из области Механике машина и Преноса снаге и кретања. Учествовала је у више научно-истаживачких као и стручних пројеката реализованих у сарадњи са привредним организацијама. Говори енглески и француски језик. Познаје и ради са апликацијама: MS Office, Coreldraw, AutoCAD, CATIA, Matlb.

НазивУ Установи
Анализа уређаја за одматање и наматање електричних каблова на калемове пречника 1000 до пречника 2500

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1987

Прилог оптимизацији уравнотежења отворених и затворених кинематичких ланаца

Магистратура

Машинско инжењерство

Машински факултет

1994

Модуларни приступ анализи и синтези механизама са кинематичким групама више класе

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2012

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаRackov M., Vereš M., Čavić M., Penčić M., Kanović Ž., Kuzmanović S., Knežević I.: Optimization of HCR Gearing Geometry from a Scuffing Point of View. In book: V. Goldfarb, E. Trubachev, N. Barmina (Eds.) Advanced Gear Engineering. MMS, vol. 51, Springer, 2018, str. 365-392, ISBN 978-3-319-60398-8, UDK: DOI: 10.1007/978-3-319-60399-5_18
(М21) Рад у врхунском међународном часописуČavić M., Vukobratović M., Borovac B.: Dynamic Analysis of Balanced Robot Mechanism, Mechanism and Machine Theory, 1994, Vol. 29, No 3, pp. 427-454, ISSN 0094-114X
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуPenčić M., Borovac B., Kovačević D., Čavić M.: Development of the Multi-Segment Lumbar Spine for Humanoid Robots, Thermal Science, 2016, Vol. 20, No 2 (Suppl.), pp. 581-590, ISSN 0354-9836, DOI: 10.2298/TSCI151005040P
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуČavić M., Penčić M., Zlokolica M.: Adaptive Continuously Variable Transmission Used for Maintaining Stationary Regime of Driving Machine, Thermal Science, 2016, Vol. 20, No 2 (Suppl.), pp. 525-536, ISSN 0354-9836, DOI: 10.2298/TSCI151004035C
(М23) Рад у међународном часописуZlokolica, M., Cavic, M., Kostic, M.: Analytical Description of Polygonal Holes Boring - General Approach, Strojniski Vestnik-Journal o f Mechanical Engineering, 2010, Vol. 56, No. 7-8, pp. 503-512, ISSN 0039-2480
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомPenčić M., Čavić M., Borovac B.: Development of the Low Backlash Planetary Gearbox for Humanoid Robots, FME Transactions, 2017, Vol. 45, No 1, pp. 122-129, ISSN 1451-2092, DOI: 10.5937/fmet1701122P
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPenčić M., Čavić M., Borovac B., Lu Z., Rackov M.: Robotic Eyes with 7 DOFs: Structural Design and Motion Simulation, 22. CISM- IFToMM Symposium on Robot Design, Dynamics and Control – ROMANSY, Rennes: Springer, Cham [editors: V. Arakelian, P. Wenger], 25-28 Jun, 2018, pp. 52-60, ISBN 978-3-319-78962-0, UDK: DOI: 10.1007/978-3-319-78963-7_8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPenčić M., Čavić M., Borovac B., Lu Z.: Social Humanoid Robot SARA: Development and Realization of the Shrug Mechanism, 4. IFToMM Symposium on Mechanism Design for Robotics – MEDER, Udine: Springer, Cham [editors: A. Gasparetto, M. Ceccarelli], 11-13 Septembar, 2018, pp. 369-377, ISBN 978-3-030-00364-7, UDK: DOI: 10.1007/978-3-030-00365-4_44
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниČavić M., Penčić M., Zlokolica M.: Structural Synthesis of the Manipulator of the Thermoforming Machine, 9. The 9th International Symposium - KOD 2016 - Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, Balatonfured: Faculty of Technical Sciences in Novi Sad, Serbia, 9-12 Jun, 2016, pp. 41-44, ISBN 978-86-7892-821-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниČavić M., Penčić M., Đoković J., Zlokolica M.: Comparative Analysis of the Loader Bucket Mechanisms, 48. INTERNATIONAL OCTOBER CONFERENCE on Mining and Metallurgy, Bor: Technical Faculty in Bor, Serbia, 28-1 Septembar, 2016, pp. 184-187, ISBN 978-86-6305-047-1
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаPenčić M., Čavić M., Borovac B.: Optimal Synthesis of the Worm-Lever Mechanism for Humanoid Robots Shrug, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2017, Vol. 14, No 2, pp. 245-256, ISSN 1451-4869, DOI: 10.2298/SJEE161117005P
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаMovrin D., Penčić M., Dudić S., Čavić M., Milutinović M., Vilotić D.: Experimental Investigation of Contact Conditions in Tube End Forming Process by Tapering, Journal for Technology of Plasticity, 2016, Vol. 41, No 2, pp. 45-53, ISSN 0354-3870
(М53) Рад у научном часописуČavić M., Kostić M., Zlokolica M.: New Design Of The Sower Seeding Unit For Precise Organic Agriculture, Journal of Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, 2015, ISSN 2303-4009
(М53) Рад у научном часописуČavić M., Kostić M., Zlokolica M.: Design Of The Door Opening Mechanism With Complex Structure, Journal of Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, 2015, ISSN 2303-4009
(У01) Основни уџбеник за наставни предметМаја Чавић, Милан Костић, Миодраг Злоколица: ПРЕНОС СНАГЕ И КРЕТАЊА, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2014, стр. 214, едиција УНИВЕРЗИТЕТСКИ УЏБЕНИК, ISBN 978-86-7892-649-5
(У01) Основни уџбеник за наставни предметМ. Злоколица, М. Чавић, М. Костић: МЕХАНИКА МАШИНА, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2005., стр. 258., едиција УНИВЕРЗИТЕТСКИ УЏБЕНИК, ISBN 86-85211-51-4
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметМ. Злоколица, М. Чавић, М. Костић: ОДАБРАНИ ПРИМЕРИ ИЗ МЕХАНИКЕ МАШИНА, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови сад, 2005., стр. 112., едиција УНИВЕРЗИТЕТСКИ УЏБЕНИК, ISBN 86-85211-63-8
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорМашински елементи, механизми и инжењерске графичке комуникацијеУниверзитет у Новом Саду25.09.2022.
Ванредни професорМашински елементи, механизми и инжењерске графичке комуникацијеУниверзитет у Новом Саду25.09.2017.
ДоцентМашински елементи, механизми и инжењерске графичке комуникацијеУниверзитет у Новом Саду25.09.2012.
Асистент - стари називМашински елементи, принципи конструисања, теорија машина и механизама, пренос снаге и кретања и инж.комуникације14.07.2011.
Асистент приправник РМеханизација и конструкционо машинствоФакултет техничких наука11.06.2009.
Асистент - стари називМашински елементи, принципи конструисања, теорија машина и механизама, пренос снаге и кретања и инж.комуникацијеФакултет техничких наука13.05.2008.
Асистент - стари називМашински елементи, принципи конструисања, теорија машина и механизама, пренос снаге и кретања и инж.комуникацијеФакултет техничких наука05.05.2004.
Асистент - стари називМашински елементи, принципи конструисања, теорија машина и механизама, пренос снаге и кретања и инж.комуникацијеФакултет техничких наука03.11.1988.