Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер заштите на раду (Маст. инж. зашт. на раду)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60 

Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, један је од новијих Департмана на Факултету техничких наука, који је почео са радом 1999. године. На Департману постоје два студијска програма: Инжењерство заштите животне средине и Инжењерство заштите на раду....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Адамовић др Драган
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Опасне материје и опасан отпад22000.004
Процена безбедности радног места23000.004
Статистички напредни модели21100.004
Медицина рада22001.005
Заштита од хемијских штетности, пожара и експлозија22001.003
Изборни предмет 1М31100.004
Стручна пракса00000.002

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборни предмет 2М22000.004
Студијски истраживачки рад на теоријским основама - мастер рада000150.0015
Израда и одбрана мастер рада000010.0015