Предмет: Процена безбедности радног места (06 - ZR502)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областИнжењерство заштите животне средине
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ4
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2009..

Циљ предмета чини овладавање вештинама преиспитивања постојећег стања система безбедности и здравља на раду у производном или услужном систему, планирања, процене и управљања ризицима на радном месту и у радној околини. Предмет је намењен ка стицању знања које омогућава квалитетно успостављање система безбедности и здравља на раду у производном или услужном систему.
Студент ће бити спреман да препозна опасности и штетности на радном месту, те да изради детаљан план процене ризика, изврши процену ризика на радном месту и на основу добијених резултата предложи корективне мере за спречавање или смањење ризика на радном месту и у радној околини. Након положеног испита студент ће моћи да примени стечена знања у реалним условима.
Теоријски аспекти система безбедности и здравља на раду, Основни појмови и дефиниције, Теоријски аспекти процене ризика у складу са важећом законском регулативом, Смернице за процену ризика европске уније, Обухват процене ризика у складу са важећом законском регулативом, Методе за процену рзика, Управљање ризицима на радном месту и у радној околини, Почетно преиспитивање постојећег стања безбедности и здравља на раду, Методологија израде плана процене ризика, Поступак прикупљања података неопходних за процену и управљање ризицима, Структура акта о процени ризика, Утврђивање начина и мера за отклањање, смањење и спречавање ризика, Дијаграм тока процене ризика, Начин вођења евиденција из области безбедности и здравља на раду, Менџмент ризиком по безбедност и здравље на раду.
Предавања, аудиторне вежбе и консултације. Настава се изводи путем аудиторних преавања која су праћена слајдовима и аудиторним вежбама уз интерактивно учешће студената. Предавања и вежбе су пропраћене са великим бројем примера из праксе. Поред овога предвиђена је израда семинарског рада у ваннаставном времену, при чему студенти решавају проблеме са којима се могу сусретати у пракси. Предвиђена је посета студената конкретним предузећима из којих ће црпети податке за решавање конкретних проблема.Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације.Услов за излазак на испит јесте израда семинарског рада а завршни део испита састоји се из колоквијума и усменог дела.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Неда ЈоцићВодич за процену и управљање ризицимаX „Футура“доо Нови СадСрпски језик
Група аутораПрактукум за процену и управљање ризицима на радном месту и у радној околиниX „ТЕХПРО“доо БеоградСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Колоквијумдане20.00
Колоквијумдане20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада20.00
Усмени део испитанеда70.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Ћосић др Илија
Проф. Емеритус

Предавања
Недостаје слика

Митровић др Војин
Доцент

Предавања
Недостаје слика

Зораја др Бојана
Асистент - др наука

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Михајловић мр Вишња
Сарадник у настави

Аудиторне вежбе