Подаци о звању
НазивМастер инжењер заштите на раду (Маст. инж. зашт. на раду)
Научно пољеТехничко-технолошке науке
Група научних областиИнжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Ниво студијаМастер академске студије
Студијски програми на којима се стиче звање
ОзнакаНазивЈезикДужина студијаТрајањеУкупно ЕСПБ
Z01Инжењерство заштите на радуСрпски језик1260