Предмет: Заштита од хемијских штетности, пожара и експлозија (12 - ZR504A)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областИнжењерство заштите животне средине
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ3
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2009..

Хемијске супстанце поседују одређене физичко-хемијске карактеристике по којима су цењене и на основу којих налазе своју основну, свакодневну примену. Образовани циљ предмета јесте упознавање и стицање основних знања о особинама хемијских једињења као што су експлозивност, запаљивост или пак токсичност, услед којих контакт са оваквим материјама представља опасност изражену у већој или мањој мери.
Стечена знања из основних модалитета којима се манифестују механичка, термичка и токсична штетна дејства хемијских једињења. Познавање услова под којима се одређене супстанце експлозивно разлажу уз ослобађање пламена, знатне количине енергије или различитих продуката разградње. Познавање степена токсичности појединачних хемијских једињења, мера предострожности и заштите у раду са њима.
Теоријска настава: Директно дејство штетних материја (начини дејства токсичних материја, процена токсичности, отрови и степен отровности, опасност и класификација опасности од штетних материја). Индиректно дејство штетних материја (пожар и категорије хемијског пожара, процена опасности од хемијског пожара, опасност од пожара и експлозија). Транспорт опасних материја. Складиштење и паковање опасних материја. Рад са опасним и штетним материјама. Мере заштите на раду. Опасне отпадне материје. Упутства за прву помоћ. Практична настава (вежбе): На вежбама се практичном применом и експерименталним путем илуструју теме обрађене на теоријској настави, што доприноси бољој визуализацији и разумевању тема обрађених на теоријској настави.
Предавања. Експерименталне и аудиторне вежбе. Консултације. Испит се може полагати из два колоквијума. Оба колоквијума се полажу у писменој форми. Колоквијуми се одржавају у току колоквијалних недеља, током семестра. Студенти који не положе испит преко колоквијума полажу цео испит на завршном испиту.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
О. Стојановић, Н. Стојановић, Ђ. КосановићШтетне и опасне материјеX Рад, БеоградСрпски језик
И. Филиповић, С. ЛипановићОпћа и анорганска хемија, И и ИИ (одабрана поглавља)X Школска књига, ЗагребСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Домаћи задатакдада10.00
Домаћи задатакдада10.00
Колоквијумдане20.00
Колоквијумдане20.00
Присуство на лабораторијским вежбамадада7.00
Присуство на предавањимадада3.00
Усмени део испитанеда30.00
Практични део испита - задацинеда40.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Турк-Секулић др Маја
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Михајловић др Ивана
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Агарски др Борис
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Адамовић др Драган
Ванредни професор

Аудиторне вежбе