Предмет: Статистички напредни модели (06 - ZR503)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областМатематичке науке
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ4
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2009..

Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из статистичког моделовања и њихових примена. Циљ предмета је да се код студента развије посебан начин мишљења при изучавању масовних појава у области инжењерства заштите животне средине. Карактер предмета је апликативан, те се посебна пажња даје знањима која могу да појасне квантитативан приступ проблемима из области студирања. Циљ је да се студент оспособи за одабир одговарајућег статистичког модела и његову обраду. Студенти се такође оспособљавају за коришћење статистичких пакета.
Студент је оспособљен да у даљем образовању и раду прави и решава статистичке моделе и стечена знања примењује у другим предметима и проблемима из праксе.
Нумеричке карактеристике узорка и популације. Интервали поверења.Тестирање хипотеза. Мултипла оцена и тестирање хипотеза.Непараметарске технике. Регресија и корелација
Предавања, нумеричко рачунске вежбе и рачунарске вежбе. Консултације. Предавања се изводе комбиновано. На предавањима се излаже теоријски део градива и раде се карактеристични примери који служе за лакше разумевање изложене теорије. Вежбе прате предавања и на њима се раде задаци из области обрађених на предавањима. На рачунарским вежбама се помоћу статистичких пакета обрађују добијени подаци. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. Усмени део испита је елиминаторан.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Стеван ХаџивуковићСтатистикаX Привредни прегледСрпски језик
Стеван ХаџивуковићТехника метода узоркаX Научна књигаСрпски језик
Емилија Николић-Ђорић, Катарина ЧобановићРешени примери и задаци за вежбу из статистичких методаX Пољопривредни факултетСрпски језик
Светозар ВукадиновићЕлементи теорије вероватноће и математичке статистикеX Привредни прегледСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Сложени облици вежбидада15.00
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада3.00
Завршни испит - I деонене50.00
Завршни испит - II деонене50.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда50.00
Присуство на предавањимадада2.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Михаиловић др Биљана
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Ковачевић Илија

Предавања
Недостаје слика

Медић др Славица
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Илић Владимир
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Грујић мр Габријела
Предавач

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Овцин др Зоран
Доцент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Илић Владимир
Доцент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Стратијев Јелена
Асистент са докторатом

Рачунарске вежбе