ванр. проф. др Славица Медић


Недостаје слика

др Славица Медић

Ванредни професор


Телефон+381214852282
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 002

Датум рођења: 16.12.1975.


Место рођења: Нови Сад


Е-маил: славицам@унс.ац.рс


Радно искуство:

- Од октобра 1999. године ради на Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду


Образовање:

- Основне студије: Нови Сад, 1999., Природно-математички факултет, Одсек за математику, смер дипломирани математичар, стручни назив дипломирани математичар,

- Мастер студије: Нови Сад, 2008., Факултет техничких наука, студијски програм Математика у техници, стечени стручни назив дипломирани инжењер примењене математике - мастер из области Примењена математика,

- Докторске академске студије: Нови Сад, 2014., Факултет техничких наука, из области: Интердисциплинарно (Примењена математика: Техничке науке; Математичке науке), студијски програм Математика у техници, стечени стручни назив доктор наука - примењена математика

Ванредни професор
08.07.2019.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом25.04.2014.01.06.2014.Департман за опште дисциплине у техници
Асистент-Мастер16.10.2009.01.04.2014.Департман за опште дисциплине у техници
Асистент приправник01.12.2004.01.10.2009.Департман за опште дисциплине у техници
Тржиште рада ссс15.12.2000.01.11.2004.Департман за опште дисциплине у техници
Доцент08.07.2014.Катедра за математику
НазивУ Установи
нема (дипломски рад није предвиђен планом и програмом)

Диплома

Математичке науке

Природно-математички факултет

1999

Неједнакости Јенсена и Чебишева за интервално-вредносне функције

Докторат

ИМТ Студије (Примењена математика: Математичке науке; Електротехничко и рачунарско инжењерство)

Факултет техничких наука

2014

Компактност и уопштења

Мастер рад

Математичке науке

Факултет техничких наука

2008

Критеријум продукцијеОпис
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаGrbić Tatjana, Medić Slavica, Štajner-Papuga Ivana, Došenović (Žikić) Tatjana (2013) Inequalities of Jensen and Chebyshev Type for Interval-Valued Measures Based on Pseudo-integrals, In: Pap E. (eds) Intelligent Systems: Models and Applications. Topics in Intelligent Engineering and Informatics, Vol. 3, pp 23-41, Springer, Berlin, Heidelberg ISBN 978-3-642-33958-5 DOI: 10.1007/978-3-642-33959-2_2
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиDuraković N., Medić S., Grbić T., Perović A., Nedović Lj. (2018) Generalization of Portmanteau Theorem for a sequence of interval-valued pseudo-probability measures/In press, Fuzzy Sets and Systems, ISSN 0165-0114
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиMedić Slavica, Grbić Tatjana, Perović Aleksandar, Nikoličić Svetlana (2016) Inequalities of Hölder and Minkowski type for pseudo-integrals with respect to interval-valued ⊕-measures, Fuzzy Sets and Systems,Vol. 304, pp 110-130, Elsevier DOI: 10.1016/j.fss.2015.11.014
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиGrbić Tatjana, Medić Slavica, Perović Aleksandar, Paskota Mira, Buhmiler Sandra (2016) Inequalities of the Chebyshev type based on pseudo-integrals, Fuzzy Sets and Systems, Vol. 289, pp 16-32, Elsevier DOI: 10.1016/j.fss.2014.11.016
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиŠtrboja Mirjana, Grbić Tatjana, Štajner-Papuga Ivana, Grujić Gabrijela, Medić Slavica (2013) Jensen and Chebyshev inequalities for pseudo-integrals of set-valued functions, Fuzzy Sets and Systems, Vol. 222, pp 18-32, Elsevier DOI: 10.1016/j.fss.2012.07.011
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиMaslarić M., Medić S., Duraković N., Buhmiler S., Rapajić S., Grbić T.: Generalized pseudo-probability measure, Fuzzy Sets and Systems, 2019, ISSN 0165-0114
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиМасларић М., Медић С., Дураковић Н., Бухмилер С., Рапајић С., Грбић Т.: Генерализед псеудо-пробабилитy меасуре, Фуззy Сетс анд Сyстемс, 2020, Вол. 379, пп. 48-62, ИССН 0165-0114
(М21) Рад у врхунском међународном часописуГрбић Т., Медић С., Дураковић Н., Бухмилер С., Думнић С., Јеребиц Ј.: Лиапоунофф тyпе инеqуалитy фор псеудо-интеграл оф интервал-валуед фунцтион, Аимс Матхематицс, 2022, Вол. 7, Но. 4, пп. 5444-5462, ИССН 2473-6988
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBuhmiler Sandra, Rapajić Sanja, Medić Slavica, Grbić Tatjana (2017) Finite-difference method for singular nonlinear systems, Numerical Algorithms (accepted for publication), Springer DOI: 10.1007/s11075-017-0428-4
(М23) Рад у међународном часописуGrbić Tatjana, Medić Slavica, Perović Aleksandar, Mihailović Biljana, Novković Nebojša, Duraković Nataša (2017) A Premium Principle Based on the g-integral, Stochastic Analysis and Applications, Vol. 35, No. 3, pp 465-477, Taylor and Francis DOI: 10.1080/07362994.2016.1267574
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDuraković Nataša, Grbić Tatjana, Rapajić Sanja, Medić Slavica, Buhmiler Sandra (2018) g-Mellin Transform, 16th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), pp 75-79, Subotica, 13-15. septembar 2018. DOI: 10.1109/SISY.2018.8524866
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMedić Slavica, Duraković Nataša, Bogdanović Vesna, Grbić Tatjana, Lončarević Ivana, Budinski-Petković Ljuba (2017) Distance Function Associated With the g-integral With Respect to the Interval-valued ⊕-measure, 15th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), pp 83-88, Subotica, 14-16. septembar 2017. DOI: 10.1109/SISY.2017.8080530
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDuraković Nataša, Medić Slavica, Grbić Tatjana, Buhmiler Sandra, Lončarević Ivana, Budinski-Petković Ljuba (2016) Generalized Hölder’s inequality for g-integral, 14th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), pp 161-165, Subotica, 29-31. avgust 2016. DOI: 10.1109/SISY.2016.7601489
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDuraković Nataša, Medić Slavica, Grbić Tatjana, Buhmiler Sandra, Rapajić Sanja (2015) Integration of pseudo-polynomials based on g-integrals, 13th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), pp 301-305, Subotica, 17-19. septembar 2015. DOI: 10.1109/SISY.2015.7325399
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGrbić Tatjana, Medić Slavica, Duraković Nataša, Dumnić Slaviša, Gavrilov Teodora (2015) Weak convergence of sequences of distorted probabilities, 13th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), pp 307-312, Subotica, 17-19. septembar 2015. DOI: 10.1109/SISY.2015.7325400
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMedić Slavica, Grbić Tatjana, Štajner-Papuga Ivana, Grujić Gabrijela (2014) Central g-moments of the order n for random variables, 12th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), pp 279-283, Subotica, 11-13. septembar 2014. DOI: 10.1109/SISY.2014.6923601
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMedić Slavica, Grbić Tatjana, Perović Aleksandar, Duraković Nataša (2014) Interval-valued Chebyshev, Hölder and Minkowski inequalities based on g-integrals, 12th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), pp 273-278, Subotica, 11-13. septembar 2014. DOI: 10.1109/SISY.2014.6923599
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGrbić Tatjana, Jovanović Aleksandar, Medić Slavica, Perović Aleksandar (2014) A note on feature extraction based on Kanade-Shi-Tomasi procedure and Kalman filters, 16th International Conference on Speech and Computer (SPECOM), pp 66-73, Novi Sad, 5-9. oktobar 2014. DOI: 10.1007/978-3-319-11581-8_8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGrujić Gabrijela, Štajner-Papuga Ivana, Grbić Tatjana, Medić Slavica (2013) A note on interval-valued estimations for fuzzy quantities, 11th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), pp 187-190, Subotica, 26-28. septembar 2013. DOI: 10.1109/SISY.2013.6662567
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMedić Slavica, Štajner-Papuga Ivana, Grbić Tatjana, Grujić Gabrijela (2012) On Measures Based on the Interval-valued Pseudo-Integrals of Real Functions and Absolute Continuity, 10th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), pp 107-110, Subotica, 20-22. septembar 2012. DOI: 10.1109/SISY.2012.6339497
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠtrboja Mirjana, Grbić Tatjana, Grujić Gabrijela, Mihailović Biljana, Medić Slavica (2011) Chebyshev Type Inequalities for Pseudo-Integrals of Set-Valued Functions, 9th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), pp 79-84, Subotica, 8-10. septembar 2011. DOI: 10.1109/SISY.2011.6034296
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSimeonov Aleksandar, Medić Slavica, Popović Miroslav (2008) A Dominator Path Scheduler for Deep Pipeline Architectures, 6th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, 26-27. septembar 2008. DOI: 10.1109/SISY.2008.466491
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуMedić Slavica, Grbić Tatjana (2014) Chebyshev type inequalities based on g-integrals, 4th Mathematical Conference of the Republic of Srpska, Trebinje
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуGrbić Tatjana, Medić Slavica (2014) Inequalities for interval-valued ⊕-measures based on g-integrals, 3rd International Conference, Contemporary Problems of Mathematics, Mechanics and Informatics (CPMMI), Novi Pazar
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуMedić Slavica, Perović Aleksandar (2013) Jensen and Chebyshev Interval Inequalities, 84th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM), Novi Sad
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниTatjana P. Grbić, Slavica S. Medić, Nataša J. Duraković, Teodora G. Gavrilov, Tijana V. Delić, Nikša M. Jakovljević (2017) Pseudoverovatnoća i intervalno-vrednosna pseudoverovatnoća, 11th Conference on Digital speech and image processing (Digitalna obrada govora i slike - DOGS), pp. 117-120, Novi Sad, 22-25. novembar 2017.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниDuraković Nataša, Medić Slavica, Grbić Tatjana, Lončarević Ivana, Budinski-Petković Ljuba (2017) An Application of Pseudo-Riemann-Stieltjes Integral, 2nd Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications (META), pp 51-56, Novi Sad, 23-24. jun 2017.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниDuraković Nataša, Medić Slavica, Bogdanović Vesna, Buhmiler Sandra, Rapajić Sanja (2017) Some Examples of g-operations and generalized generated g-operations, 2nd Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications (META), pp 57-62, Novi Sad, 23-24. jun 2017.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниDuraković Nataša, Medić Slavica (2016) Zakoni velikih brojeva za fazi slučajne promenljive, 1st Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications (META), pp 184-191, Novi Sad, 4-6. mart 2016.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниMedić Slavica, Duraković Nataša, Grbić Tatjana (2016) Application of pseudo-analysis in premium principle, 1st Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications (META), pp 82-88, Novi Sad, 4-6. mart 2016.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниMedić Slavica, Grbić Tatjana, Duraković Nataša, Buhmiler Sandra (2016) Nejednakosti Jensena bazirane na pseudo-integralu, 1st Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications (META), pp 75-81, Novi Sad, 4-6. mart 2016.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниMedić Slavica, Grbić Tatjana, Perović Aleksandar, Buhmiler Sandra, Gavrilov Teodora (2014) Uopštena nejednakost Čebiševa za pseudo-integral realno-vrednosne funkcije, 10th Conference on Digital speech and image processing (Digitalna obrada govora i slike - DOGS), pp 107-110, Novi Sad, 5-9. oktobar 2014.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниGrbić Tatjana, Medić Slavica, Štajner-Papuga Ivana, Grujić Gabrijela, Perović Aleksandar (2012) A note on Jensen and Chebyshev pseudo-integral inequalities, 9th Conference on Digital speech and image processing (Digitalna obrada govora i slike - DOGS), pp 146-149, Kovačica, 4-7. oktobar 2012.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметИ. Ковачевић, В. Марић, Н. Ралевић, М. Новковић, Б. Царић, С. Медић, Математичка анализа 1 - уводни појмови и гранични процеси, седмо издање, ФТН (Едиција "Техничке науке - уџбеници"), Нови Сад, 2018, ИСБН: 978-86-6022-086-0
(У01) Основни уџбеник за наставни предметИ. Ковачевић, В. Марић, Н.Ралевић, М. Новковић, Б.Царић, С.Медић, Математичка анализа 1 - диференцијални и интегрални рачун, обичне диференцијалне једначине, шесто издање, ФТН (Едиција техничке науке - уџбеници), Нови Сад, 2018, ИСБН: 978-86-6022-087-7
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметМ. Новковић, С.Медић, Б. Царић, В. Ћурић, И. Ковачевић, Збирка решених задатака из Математичке анализе 1, шесто издање, ФТН (Едиција техничке науке - уџбеници), Нови Сад, 2018, ИСБН: 978-86-6022-088-4
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметИ. Ковачевић, Б. Царић, С. Медић, В. Ћурић, Тестови са испита из Математичке анализе 1, шесто издање, ФТН (Едиција техничке науке - уџбеници), Нови Сад, 2018, ИСБН: 978-86-6022-089-1
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорТеоријска и примењена математика08.07.2019.
ДоцентТеоријска и примењена математика08.07.2014.
Асистент-мастерМатематика10.09.2012.
Асистент-мастерМатематика16.10.2009.
Асистент приправникМатематикаФакултет техничких наука25.10.2006.
Асистент приправникМатематикаФакултет техничких наука15.12.2000.