проф. др Бела Прокеш


Недостаје слика

др Бела Прокеш

Редовни професор


Телефон021 6614-277
E-mail
Академско звањеРедовни професор

Проф др Бела Прокеш родјен је 08.05.1958. год. у Новом Саду. Медицински факултет у Новом Саду завршио је 1982. год. У Заводу за здравствену заштиту радника запослио се 1986. год. Магистарски рад одбранио је 1989. год. Специјалистички испит из Медицине рада положио је 1991. год. У звање асистента за ужу научну област Медицина рада први пут је биран 1993. год, а реизабран 1997. год. Докторску дисертацију одбранио је 05.01.2001. год. У звање доцента изабран је маја 2001 год. У звање ванредног професора изабран је маја 2006 год. Учествује у изводјењу теоретске наставе и вежби из медицине рада у оквиру студија на српском и енглеском језику, теоретској и практичној настави за лекаре на специјализацији из медицине рада. Ментор је за специјализацију из медицине рада.Осим тога: Ванредни професор, изводи теоретску и практичну наставу на предметима "Заштита у радној средини" на Академским и Струковним студијама Здравствене неге на Медицинском факултету у Новом Саду; на предмету "Јавно здравље" на интегрисаним студијама Стоматологије на Медицинском факултету у Новом Саду; Као ванредни професор по позиву, изводи теоретску и практичну наставу на предмету "Безбедност и здравље на раду" (додипломска и последипломска настава) на Одсеку за инжењерство заштите животне средине на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду. У августу 1998. год. учествовао је на 4. медјународном конгресу WХМА у Будимпешти. Учествовао на Конференцији "Публиц-Хеалтх анд Пеаце ин Соутх Еастерн Еуропе" у оквиру пројекта "Траининг анд Ресеарцх ин Публиц Хеалтх, Соутх-Еастерн Еуропе" у Скопљу (Р. Македонија) од 06.12.2001 до 09.12.2001. године. У времену од 26.01.2002 до 03.02.2002. године боравио на Институту за медјународно јавно здравство Универзитета у Биелефелду, Немачка. У периоду 03 – 15.03.2002. године учествовао у раду “Фирст Енвиронментал Хеалтх Wорксхоп ин Yугославиа” који је одржан у Аранђеловцу, у оквиру петогодишњег Пројекта “Траининг анд Ресеарцх ин Енвиронментал Хеалтх - Тхе Балканс (ТРЕХБ)”, који подржава Фогартијев међународни центар Националних института за здравље из Вашингтона, а у организацији Института за међународно здравље Државног универзитета Мичиген, Еаст Лансинг и Института за медицину рада и радиолошку заштиту “Др Драгомир Карајовић”, Клиничког центра Србије, Београд. Активно, као асистент, учествовао је у подпројекту “Експозиција пестицидима у радној и животној средини и њихов утицај на здравље становништва”. Он је био део Макропројекта “Еколошко-епидемиолошка истраживања у медицини” (од 1996. до 2000. год.). Носилац је био, као доцент, научно-истраживачког пројекта под називом "Субанестетске дозе халотана у ваздуху операционих сала и њихов утицај на функцију јетре изложеног медицинског особља" одобреног од стране Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије (евиденциони број Уговора 1496). Пројекат је одобрен у времену од 01.01.2002. – 31.12.2004. Учествује као истраживач на пројекту "Унапредјење енергетских и еколошких ефикасности трактора и мобилних система (пољопривредни факултет Нови Сад - Департман за пољопривредну технику (ТП 20078, одобрен од 01.04.2008 - 31.03.2010) Активно се служи мадјарским и енглеским језиком, а пасивно немачким и руским. Познаје рад на ПЦ рачунарима.

Тренутно нема података о чланству запосленог!
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор01.10.2013.Катедра за инжењерство заштите животне средине
НазивУ Установи

Диплома

Медицинске науке

Медицински факултет

1982

Клинички значај и узроци поремећаја серумских тиреоидних хормона у болестима јетре

Магистратура

Медицинске науке

Медицински факултет

1989

Приказ стања хематолошких и хепатолошких параметара медицинских радника експонираних анестетским гасовима из радне средине

Специјализиција

Медицинске науке

Медицински факултет

1991

Хепатотоксични ефекти вишегодишње изложености медицинских радника субанестетским дозама халотана

Докторат

Медицинске науке

Медицински факултет

2001

Критеријум продукцијеОпис
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаСиришки Ј, Савић М, Гаал ФФ, Прокеш Б. Urine hippuric acid concentrations in workers exposed to toluene. Arch Toxicol Kinet Xenobiotic Metab. 1996; 4(2): 89-96
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМачванин Н, Прокеш Б. Антропозоонозе. У: Павловић М, Видаковић А, (ед). Оцењивање радне способности. Лазаревац: Елвод-принт, 2003: 260-64
(М23) Рад у међународном часописуМиков И, Булат П, Прокеш Б. Occupational lead poisoning. Arch Environ Health 2003; 58 (11): 721-2.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниШтајнфелд Д, Мачванин Н, Прокеш Б, Стругар-Родић Ј. Силикоза и аденокарцином бронха - приказ случаја. У: Ревија рада 1996; 277: 50-53.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМачванин Н, Штајнфелд Д, Прокеш Б, Стругар-Родић Ј, Јоцић Н. Обољење од силикозе код ливаца. У: Ревија рада 1997; 280: 49-52
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаСавић М, Јоцић Н, Мачванин Н, Мудринић П, Прокеш Б. Acute efects of pesticides at exposed persons. Arch Toxicol Kinet Xenobiotic Metab. 1997; 5(2): 189-90.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЈоцић Н, Савић М, Мачванин Н, Прокеш Б. Ambient monitoring during lindane application in agricultural crops protection. Arch Toxicol Kinet Xenobiotic Metab. 1997; 5(2): 161-62.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаСавић М, Мачванин Н, Јоцић Н, Прокеш Б, Лугумерски М. Features of occupational poisonings with pesticides in Vojvodina in the period from 1978-1999. Arch Toxicol Kinet Xenobiotic Metab. 2000; 8(3): 180-2.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаПрокеш Б, Родић-Стругар Ј, Димитријевић Г, Мајсторовић С. Услови рада и мере заштите у кланичној индустрији. У: Часопис Југословенског друштва за погонске машине, тракторе и одржавање “Трактори и погонске машине” Нови Сад: 1999; 4(2): 28-35
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаРодић-Стругар Ј, Прокеш Б. Услови рада и професионалне штетност у производњи јестивог уља. У: Часопис Југословенског друштва за погонске машине, тракторе и одржавање “Трактори и погонске машине” Нови Сад: 1999; 4(2): 36-41
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаСиришки Ј, Савић М, Прокеш Б. Hippuric acid in urine of workers exposed to toluene. Arch Toxicol Kinet Xenobiot Metab 1994; 2(2):371-2.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЈоцић Н, Савић М, Мачванин Н, Прокеш Б, Родић Стругар Ј. Cholinesterase activity in agricultural workers before and after organophospharus insecticide exposure. Arch Toxicol Kinet Xenobiot Metab 1995; 3 (3): 227-8.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаСавић М, Савић А, Јоцић Н, Прокеш Б. Lipid status of workers exposed to pesticides. Arch Toxicol Kinet Xenobiot Metab 1996; 4(1): 21-30.
(М52) Рад у часопису националног значајаЦрепуља Ј. Јоцић Н, Прокеш Б. Услови рада и мере превенције у сточарству. У: Часопис Југословенског друштва за погонске машине, тракторе и одржавање “Трактори и погонске машине” Нови Сад: 1999; 4(2): 22-27
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМачванин Н, Јоцић Н, Андјелковић Б, Прокеш Б. Заштита на раду - општи део. У: Видаковић А, ед. Медицина рада. Београд: Медицински факултет, 1996: 314-29
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМачванин Н, Јоцић Н, Андјелковић Б, Прокеш Б. Заштита на раду - специјални део. У: Видаковић А, ед. Медицина рада. Београд: Медицински факултет, 1996: 330-49
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСавић М, Јанић Дј, Савић Д, Мудринић П, Прокеш Б. Значај повредјивања за радну способност и животне активности. Мед Прегл 1992; 44 (Суппл 1): 71-3
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПрокеш Б. Неки хепатолошки параметри код медицинских радника више година изложених анестетским гасовима из радне средине. Мед Прегл 1997; Л (3-4): 103-107.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПрокеш Б. Кретање нивоа “изгубљеног” халотана у операционим салама Клинике за гинекологију и акушерство. Мед Прегл 1998; ЛИ: (11-12): 528-531.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМомчиловић Д, Прокеш Б, Јањић З. Повреде шаке настале берачем за кукуруз. Мед Прегл 2005; ЛВИИИ: (9-10): 479-482.
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаПрокеш Б. Хепатотоксични ефекти вишегодишње експозиције медицинских радника субанестетским дозама халотана. (докторска дисертације). Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, 2001.
(М72) Одбрањен магистарски радПрокеш Б. Клинички значај и узроци поремећаја серумских тиреоидних хормона у болестима јетре. (магистарски рад). Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, 1988.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорМедицина радаУниверзитет у Новом Саду17.05.2011.