проф. др Биљана Михаиловић


Недостаје слика

др Биљана Михаиловић

Редовни професор


Телефон021/485-2307
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 603

 Биљана Михаиловић рођена је 1976. године у Врбасу где је стекла основно и гимназијско образовање. Основне студије завршила је на Природно-математичком факултету у Новом Саду на Одсеку за математику.  Магистрирала је 2003. године на Природно-математичком факултету у Новом Саду, где је и докторирала 2009. године. Од 1999. године  запослена је на Факултету техничких наука у Новом Саду, где и сада ради као редовни професор.  Подручје њеног научног рада је актуелна област математике и њене примене, Теорија фази мере и интеграла. Учествовала је на међународним конференцијама, аутор је или коаутор преко 50 научних радова. Учествовала је у организацији неколико конференција и до сада је била ангажована на четири научна пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја и на једном међународном пројекту.

Редовни професор
25.02.2020.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент25.02.2010.01.02.2015.Департман за опште дисциплине у техници
Асистент са докторатом01.10.2009.01.02.2010.Департман за опште дисциплине у техници
Асистент са магистратуром01.06.2004.01.09.2009.Департман за опште дисциплине у техници
Ванредни професор25.02.2015.24.02.2020.Катедра за математику
НазивУ Установи
/

Диплома

Математичке науке

Природно-математички факултет

1998

Интегралне репрезентације оператора агрегације

Магистратура

Математичке науке

Природно-математички факултет

2003

Репрезентација позитивне и негативне функционеле корисности помоћу Шокеовог и Сугеновог интеграла

Докторат

Математичке науке

Природно-математички факултет

2009

Критеријум продукцијеОпис
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаM. Štrboja, B. Mihailović, J. Ivetić: A Refinement of the Jensen Type Inequality for the Pseudo-integral, Artificial Intelligence: Theory and Applications, Springer, (2021), 47-63
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаM. Kalina, M. Manzi, B. Mihailović: Choquet integrals and T-supermodularity, Topics in Intelligent Engineering and Informatics, Intelligent Systems: Models and Applications , Berlin, Springer -Verlag, (2013), 61-75
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиB. Mihailović, E. Pap, M. Štrboja, A. Simićević: A unified approach to the monotone integral-based premium principles under the CPT theory, Fuzzy Sets and Systems 398, (2020), 78-97
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиM. Todorov, M. Štrboja, E. Pap, B. Mihailović: Jensen type inequality for the bipolar pseudo-integrals, Fuzzy Sets and Systems 379, (2020), 82-101
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиM. Štrboja, E. Pap, B. Mihailović: Transformation of the pseudo-integral and related convergence theorems, Fuzzy Sets and Systems 355, (2019), 67-82
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиB. Mihailović, V. Miler Jerković, B. Malešević: Solving fuzzy linear systems using a block representation of generalized inverses: The Moore–Penrose inverse, Fuzzy Sets and Systems 353, (2018), 44-65
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиB. Mihailović, V. Miler Jerković, B. Malešević: Solving fuzzy linear systems using a block representation of generalized inverses: The group inverse, Fuzzy Sets and Systems 353, (2018), 66-85
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиM. Štrboja, E. Pap, B. Mihailović: Discrete bipolar pseudo-integrals, Information Sciences 468, (2018), 72-88
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредности B. Mihailović, E. Pap: Sugeno integral based on absolutely monotone real set functions, Fuzzy Sets and Systems, Vol 161, Issue 22, (2010), 2857-2869
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиB. Mihailović, E. Pap: Asymmetric integral as a limit of generated Choquet integrals based on absolutely monotone real set functions, Fuzzy Sets and Systems 181, (2011), 39-49
(М21) Рад у врхунском међународном часописуV. Miler Jerković, B. Mihailović, B. Malešević: The general algebraic solution of fuzzy linear systems based on a block representation of {1}-inverses, Iranian Journal of Fuzzy Systems 20(3), (2023), 115-126
(М21) Рад у врхунском међународном часопису E. Pap, B. Mihailović: А representatation of а comonotone-v-additive and monotone functional by two Sugeno integrals, Fuzzy Sets and Systems 155, (2005), 77-88
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуM. Štrboja, B. Mihailović: Generalized Minkowski type inequality for pseudo-integral, Mathematica Slovaca 71(1), (2021), 57-74, ISSN 0139-9918
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуB. Mihailović, M. Kalina, M. Štrboja: On the generalized k-order additivity for apsolutely monotone set functions, Soft Computing 23 (15), (2019), 6043-6050, ISSN 1432-7643
(М23) Рад у међународном часописуB. Mihailović, M. Štrboja, M. Todorov: Jensen type inequality for the bipolar Shilkret, Sugeno and Choquet integrals, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences 18(9), (2021), 9-25, ISSN 1785-8860
(М23) Рад у међународном часописуB. Mihailović, E. Pap: Asymmetric general Choquet integrals, Acta Polytechnica Hungarica, Volume 6, Issue Number 1, (2009), 161-173
(М23) Рад у међународном часописуB. Mihailović, M. Manzi, P. Đapić: The Shilkret-like integral on the symmetric interval, U.P.B. Sci. Bull., Series A, Vol. 77, Iss. 3, (2015), 29-40
(М23) Рад у међународном часописуT. Grbić , S. Medić, A. Perović, B. Mihailović, N. Novković, N. Duraković: A Premium Principle Based on the g-integral , Stochastic Analysis and Applications, Vol. 35, No 3, (2017), 465-477
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниB. Mihailović, M. Manzi: On the asymmetric Shilket-like integral, Proceedings of AGOP2011, Benevento, Italy, (2011) 73-77.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниB. Mihailović: On the class of symmetric S-separable aggregation functions Proceedings of AGOP 2007, Ghent, Belgium, (2007) 187-191.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниB. Mihailović, E. Pap: Non-monotonic set functions and general fuzzy integrals, Proceedings of SISY 2008, Subotica, (2008) 371-374.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниB. Mihailović, E. Pap: Decomposable signed fuzzy measures, Proceedings of EUSFLAT 2007, Ostrava, Czech Republic, (2007) 265-269.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниB. Mihailović, E. Pap, Lj. Nedović: Absolutely Monotone Real Set Functions, Proceedings of SISY 2009, Subotica, (2009) 115-118.
(М52) Рад у часопису националног значајаB. Mihailović, Lj. Nedović, T. Grbić : The induced Sugeno integral-based operator w.r.t bi-fuzzy measures, Јournal of Electrical Engineering, Vol.54, No. 12/s, (2003) 76-79.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорТеоријска и примењена математикаУниверзитет у Новом Саду25.02.2020.
Ванредни професорТеоријска и примењена математикаУниверзитет у Новом Саду25.02.2015.
ДоцентМатематикаУниверзитет у Новом Саду25.02.2010.
Асистент приправник РМатематикаФакултет техничких наука24.01.2009.
Асистент - стари називМатематикаФакултет техничких наука31.05.2004.
Асистент приправникМатематикаФакултет техничких наука15.07.2000.