Основне академске студије / Софтверско инжењерство и информационе технологије - Лозница
Софтверско инжењерство и информационе технологије - Лозница

 Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Дипл. инж. ел.техн и рач.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Основе програмирања2022.009
Алгебра4310.009
Социологија технике2000.002
Архитектура рачунара2020.005
Изборни страни језик 13000.003

Година: 1, Семестар: Летњи

Објектно оријентисано програмирање 13022.007
Алгоритми и структуре података3021.007
Увод у софтверско инжењерство3020.005
Интернет мреже2020.004
Математичка анализа4301.009

Година: 2, Семестар: Зимски

Дискретна математика3300.007
Објектно оријентисано програмирање 22022.006
Организација података2022.005
Нумерички алгоритми и нумерички софтвер2011.004
Изборна позиција 140-21-30.00-1.008

Година: 2, Семестар: Летњи

Спецификација и моделирање софтвера4031.008
Базе података2022.007
Паралелно програмирање2020.004
Оперативни системи2020.005
Изборна позиција 2302-30.00-2.006

Година: 3, Семестар: Зимски

Софтверски обрасци и компоненте3021.007
Веб програмирање3021.007
Статистика3120.006
Писана и говорна комуникација у техници2110.004
Изборна позиција 32020.006

Година: 3, Семестар: Летњи

Интернет софтверске архитектуре2021.005
Интеракција човек рачунар2011.004
Основи рачунарске интелигенције4031.008
Методологије развоја софтвера2021.005
Изборна позиција 440-22-30.00-1.008

Година: 4, Семестар: Зимски

Изборна позиција 52-302-30.006
Изборна позиција д40-12-30.007
XML и веб сервиси4040.007
Конструкција и тестирање софтвера3020.006
Стручна пракса- пројекат0003.003

Година: 4, Семестар: Летњи

Изборна позиција 72020.005
Изборна позиција ф3-402-30.007
Изборна позиција х3030.004
Израда и одбрана завршног дипломског рада0007.0010
Изборна позиција 113030.005