проф. др Горан Сладић


Недостаје слика

др Горан Сладић

Редовни професор


Телефон021/485-2426
E-mail
Академско звањеРедовни професор

Горан Сладић је рођен 19.02.1979. године у Книну. Средњу електротехничку школу „Михајло Пупин” завршио је у Новом Саду са одличним успехом.

На одсек за Електротехнику и рачунарство Факултета техничких наука у Новом Саду уписао се 1997. године. Студије на смеру Рачунарство и управљање системима, усмерење Рачунарске науке и информатика, завршио је са просечном оценом 8,46 (осам и 46/100). Дипломски рад одбранио је 30.09.2002. године из предмета „Вештачка интелигенција“ са оценом 10 (десет). Тема дипломског рада је била „Архитектура и компоненте безбедносног сегмента хијерархијског агентског окружења“. На последипломске студије Факултета техничких наука – смер Рачунарство и аутоматика, усмерење Рачунарске науке и информатика, уписао се школске 2002/03 године и положио све испите предвиђене планом и програмом са просечном оценом 10 (десет). Магистарски рад под називом „Прошириви систем за контролу приступа XМЛ документима засновану на корисничким улогама” одбранио је 07.09.2006. године. Докторску дисертацију „Модел контекстно зависне контроле приступа у пословним системима” одбранио је 26.05.2011.

             У периоду од 01.10.2002. до 25.01.2004. био је ангажован на пројектима и у настави на Факултету техничких наука. У звање асистента-приправника на Факултету техничких наука изабран је 26.01.2004. године, у звање асистента 23.02.2007. године, у звање доцента 13.09.2011. године, у звање ванредног професора 13.09.2016. године, а у звање редовног професора 13.09.2021. године. У току студија и рада на Факултету објавио је преко 80 научних радова и учествовао на прео 25 научних и стручних пројеката. Тренутно држи наставу из предмета Системи електронског плаћања на мастер студијама и  Безбедност у системима електронског пословања и Методологије развоја софтвера на основним студијама.  Области интересовања су безбедност информационих система, безбедност ИоТ система, безбедан развој софтвера, цлоуд технологије, управљање документима и електронско пословање. Активно се служи енглеским језиком. Живи у Новом Саду.

Редовни професор
13.09.2021.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом26.05.2011.01.08.2011.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Асистент са магистратуром23.02.2007.01.05.2011.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Асистент приправник02.03.2006.01.02.2007.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Ванредни професор13.09.2016.12.09.2021.Катедра за информатику
Доцент13.09.2011.12.09.2016.Катедра за информатику
Назив функцијеОдОрганизациона јединица
Шеф катедре01.10.2018.Катедра за информатику
Не постоје историјски подаци о функцијама запосленог.
НазивУ Установи
Архитектура и компоненте безбедносног сегмента хијерархијског агентског окружења

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2002

Прошириви систем за контролу приступа XМЛ документима засновану на корисничким улогама

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2006

Модел контексно зависне контроле приступа у пословним системима

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2011

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаSladić G., Vidaković M., Konjović Z.: Network Monitoring Using Intelligent Mobile Agents. In: Intelligent Systems: Models and Applications, Topics in Intelligent Engineering and Informatics, Springer Berlin Heidelberg, 2013, str. 301-318, UDK: 978-3-642-33958-5
(М21) Рад у врхунском међународном часописуSlivka J., Sladić G., Milosavljević B., Kovačević A.: RSSalg software: a tool for flexible experimenting with co-training based semi-supervised algorithms, Knowledge-Based Systems, 2017, ISSN 0950-7051
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSladić G., Cverdelj-Fogaraši I., Gostojić S., Savić G., Segedinac M., Zarić M.: Multilayer Document Model for Semantic Document Management Services, Journal of Documentation, 2017, Vol. 73, No 5, pp. 803-824, ISSN 0022-0418
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуCverdelj-Fogaraši I., Sladić G., Gostojić S., Segedinac M., Milosavljević B.: Semantic integration of enterprise information systems using meta-metadata ontology, Information Systems and e-Business Management, 15(2), pp. 257-304, 2017, DOI: 10.1007/s10257-015-0303-6., ISSN 1617-9846
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSavić G., Segedinac M., Sladić G., Gostojić S., Konjović Z.: A Machine-Readable Description of Generic Instructional Strategies in e-Courses, Computer Applications in Engineering Education, 2016, Vol. 24, No 5, pp. 665-675, ISSN 1061-3773
(М23) Рад у међународном часописуZarić, M.,Segedinac, M., Sladić, G., and Konjović, Z: A Flexible System for Request Processing in Government Institutions, Acta Polytechnica Hungarica, 11(6):207-227, 2014. ISSN: 1785-8860, DOI: 10.12700/APH.11.06.2014.06.13.
(М23) Рад у међународном часописуSladić, G., Milosavljević, B., Konjović, Z.: Context-sensitive Access Control Model for Business Processes, Computer Science and Information Systems (ComSIS), 10(3):939-972, 2013, ISSN: 1820-0214, DOI: 10.2298/CSIS110907042S.
(М23) Рад у међународном часописуSladić G., Milosavljević B., Surla D., Konjović Z.: Flexible Access Control Framework for MARC Records, The Electronic Library, 2012, Vol. 30, No 5, pp. 623-652, ISSN 0264-0473, DOI:10.1108/02640471211275684
(М23) Рад у међународном часописуGostojić S., Sladić G., Milosavljević B., Konjović Z.: Context-sensitive Access Control Model for Government Services, Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 2012, Vol. 22, No 2, pp. 184-213, ISSN 1091-9392, DOI:10.1080/10919392.2012.667717
(М23) Рад у међународном часописуSladić G., Milosavljević B., Konjović Z., Vidaković M.: Access Control Framework for XML Document Collections, Computer Science and Information Systems (ComSIS), 2011, Vol. 8, No 3, pp. 591-609, ISSN 1820-0214, DOI: 10.2298/CSIS100827002S
(М23) Рад у међународном часописуVidaković M., Milosavljević B., Konjović Z., Sladić G.: Extensible Java EE-Based Agent Framework and Its Application on Distributed Library Catalogues, Computer Science and Information Systems (ComSIS), 2009, Vol. 6, No 2, pp. 1-28, ISSN 1820-0214, DOI: 10.2298/csis0902001V
(М23) Рад у међународном часописуSladić G., Gostojić S., Milosavljević B., Konjović Z., Milosavljević G.: Computer Aided Anonymization and Redaction of Judicial Documents, Computer Science and Information Systems (ComSIS), 2016, Vol. 13, No 1, pp. 217-236, ISSN 1820-0214
(М23) Рад у међународном часописуMilosavljević G., Sladić G., Milosavljević B., Zarić M., Gostojić S., Slivka J.: Context-sensitive Constraints for Access Control of Business Processes, Computer Science and Information Sistems, 2018, Vol. 15, No 1, pp. 1-30, ISSN 1820-0214
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниGostojić S., Sladić G., Milosavljević B., Zarić M., Konjović Z.: Semantic Driven Document and Workflow Management, 3. International conference on applied internet and information technologies, Zrenjanin, 24 Oktobar, 2014
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини Srđan Komazec, Dušan Okanović, Zvezdan Protić, Goran Sladić: Software Architecture of the Digital Library of Theses and Dissertations, International Conference on Distributed Library Information Systems, Ohrid, Macedonia: 2004
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини Goran Sladić, Milan Vidaković: Integrated Search in the Digital Libraries System, International Conference on Distributed Library Information Systems, Ohrid, Macedonia: 2004
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини Milan Vidaković, Goran Sladić, Miroslav Zarić: Metadata Harvesting Using Agent Technology, SEA, Cambridge, USA: 2004
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини Milan Vidaković, Goran Sladić, Zora Konjović: Security Management in J2EE Based Intelligent Agent Framework, 7th IASTED International Conference on Software Engineering and Applications, Marina Del Rey, CA, USA: 2003
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTrninić B., Sladić G., Milosavljević G., Milosavljević B., Konjović Z.: PolicyDSL: Towards Generic Access Control Management Based on a Policy Metamodel, 12. International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques, Budimpešta: IEEE, 22-24 Septembar, 2013, pp. 217-223, ISBN 978-1-4799-0421-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMolnar R., Gostojić S., Sladić G., Savić G., Konjović Z.: Enabling Customization of Document-Centric Systems Using Document Management Ontology, 5. International Conference on Information Society Technology and Management, Kopaonik, 8-11 Mart, 2015
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić G., Milosavljević B., Konjović Z.: Extensible Access Control Model for XML Document Collections, 1. International Conference on Security and Cryptology - SECRYPT, Barcelona: INSTICC, 28-31 Jul, 2007, pp. 373-380, ISBN 9789898111128
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić G., Milosavljević B., Konjović Z.: Software Architecture for Context-sensitive Workflow Access Control, 2. International Conference on Information Society Technology and Management, Kopaonik, 29-3 Februar, 2012, pp. 58-63, ISBN 978-86-85525-10-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниZarić M., Segedinac M., Sladić G., Paroški M.: eRequests Handling System for Government Institutions, 2. International Conference on Information Society Technology and Management, Kopaonik, 29-3 Februar, 2012, pp. 241-246
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGostojić S., Sladić G., Milosavljević B., Konjović Z.: Flexible Access Control for Judicial Processes, 6. International Conference on Methodologies, Technologies aand Tools Enabling e-Government - MeTTeG12, Beograd: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, , pp. 44-55, ISBN 978-86-7892-413-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGostojić S., Sladić G., Milosavljević B.: Importing Document Hierarchy in the Alfresco System, 1. International Conference on Information Society Technology and Management, Kopaonik, 7-8 Mart, 2011
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić G., Gostojić S., Milosavljević B., Konjović Z.: Handling Structured Data in the Alfresco System, 1. International Conference on Information Society Technology and Management, Kopaonik, 7-8 Mart, 2011, pp. 78-82
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić G., Vidaković M., Konjović Z.: Agent Based System for Network Availability and Vulnerability Monitoring, 9. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica: IEEE, 8-10 Septembar, 2011, pp. 53-58, ISBN 978-1-4577-1973-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниZarić M., Sladić G., Paroški M., Andrić S.: CMDB Based Asset Management With Integrated Open Source Systems, 1. International Conference on Information Society Technology and Management, Kopaonik, 7-8 Mart, 2011, pp. 128-133, ISBN 9788685525070
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić G., Milosavljević B., Konjović Z.: Extensible Access Control Model for XML Document Collections, 1. International Conference on Security and Cryptology - SECRYPT, Barcelona: INSTICC, 28-31 Jul, 2007, pp. 373-380, ISBN 9789898111128
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNikolić A., Sladić G., Milosavljević B., Gostojić S., Konjović Z.: Hadoop and Pig for Internet Census Data Analysis, 4. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik, 9-13 Mart, 2014
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Sladić G.: Kontrola pristupa XML dokumentima, Zadužbina Andrejević, 2008, ISBN 978-86-7244-683-8
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Sladić G.: Kontrola pristupa u poslovnim sistemima, Beograd, Zadužbina Andrejević, 2011, ISBN 978-86-525-0000-0
(М52) Рад у часопису националног значајаVidaković M., Sladić G., Komazec S.: Sistemi za upravljanje elektronskim sadržajima i njihova primena u e-upravi, InfoM, Časopis za informacionu tehnologiju i multimedijalne sisteme, 2006, No 20, pp. 36-41, ISSN 1451-4397
(М52) Рад у часопису националног значајаSladić G., Milosavljević B., Konjović Z.: Kontrola pristupa XML dokumentima, Info-M, 2005, Vol. 4, No 15-16, pp. 53-59
(М52) Рад у часопису националног значајаMilosavljević B., Komazec S., Sladić G.: Open source sistemi za upravljanje dokumentima u e-upravi, Info-M, 2006, Vol. 5, No 20, pp. 25-35
(М53) Рад у научном часописуSladić G., Milosavljević B., Konjović Z.: Kontekstno zavisna kontrola pristupa, Info M, 2012, Vol. 11, No 41, pp. 33-39, ISSN 1451-4397
(М53) Рад у научном часописуDušan Surla, Zora Konjović, Branko Milosavljević, Miroslav Zarić, Goran Sladić, Zvezdan Protić, Srđan Komazec, Dušan Okanović: Prikaz realizacije mrežne digitalne biblioteke doktorskih, magistarskih i diplomskih radova, Infoteka, 2004
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниSavić G., Sladić G., Milosavljević B.: On-line uređivanje dokumenata u sistemu Alfresco, 14. YU INFO, Kopaonik, 1-8 Mart, 2005
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниSladić G., Zarić M., Konjović Z., Milosavljević B.: Single Sign-On model za web aplikacije, 14. YU INFO, Kopaonik, 1-8 Mart, 2005
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниSladić G., Milosavljević B., Gostojić S.: Digitalno potpisivanje dokumenata u Аlfresco sistemu, 15. YU INFO, Kopaonik, 1-8 Mart, 2009
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниGostojić S., Sladić G., Vidaković M.: Arhiviranje dokumenata u Alfresco sistemu, 15. YU INFO, Kopaonik, 1-8 Mart, 2009
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниPavić I., Sladić G., Milosavljević G.: Integracija upravljanja poslovnim procesima u Alfresco sistemu, 16. YU INFO, Kopaonik, 1-8 Mart, 2010
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниSladić G., Milosavljević B., Milosavljević G.: Kontrola pristupa dokumentima bazirana na XACML standardu, 16. YU INFO, Kopaonik, 1-8 Mart, 2010
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниKonjović Z., Sladić G., Vidaković M.: Kontrola pristupa XML dokumentima, 9. YUNG info, Zlatibor, 1-10 Decembar, 1997
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниSladić G., Vidaković M.: Nadgledanje mrežnih servisa korišćenjem agentske tehnologije, 11. YU INFO, Kopaonik, 1-8 Mart, 2005
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниSladić G., Milosavljević B., Konjović Z.: Autentifikacija korisnika uz oslonac na smart kartice, 12. YU INFO, Kopaonik, 6-10 Mart, 2006
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаSladić G.: Model kontekstno zavisne kontrole pristupa u poslovnim sistemima, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2011
(М72) Одбрањен магистарски радSladić G.: Proširivi sistem za kontrolu pristupa XML dokumentima zasnovanu na korisničkim ulogama, 2006
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Konjović Z., Milosavljević B., Sladić G., Gostojić S.: Sistem za uprvljanje elektronskim dokumentima, 2010
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Konjović Z., Milosavljević B., Vidaković M., Zarić M., Sladić G., Okanović D., Komazec S., Protić Z.: Mrežna digitalna biblioteka doktorskih, magistarskih i diplomskih radova, Univerzitet u Novom Sadu, Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, 2003
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини Goran Sladić, Srđan Komazec: Modelling and Implementation of Entity Beans in Software System of Networked Digital Library of Theses and Dissertations, 4th International Conference on Informatics and Information Technolog, Bitola, Macedonia: 2003
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини Srđan Komazec, Goran Sladić: Design Patterns in Implementation of Digital Library of Theses and Dissertations, 4th International Conference on Informatics and Information Technology, Bitola, Macedonia: 2003
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини Dušan Okanović, Goran Sladić: Servisi digitalne biblioteke u bibliotečkoj mrež, YUInfo, Kopaonik, Srbija: 2004
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини Goran Sladić, Miroslav Zarić, Milan Vidaković: Integrisano pretraživanje u bibliotečkoj mreži, YUInfo, Kopaonik, Srbija: 2004
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини Goran Sladić, Milan Vidaković: Bezbednosni segment hijerarhijskog agentskog okruženja, YUInfo, Kopaonik, Srbija: 2003
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПримењене рачунарске науке и информатикаУниверзитет у Новом Саду13.09.2021.
Ванредни професорПримењене рачунарске науке и информатикаУниверзитет у Новом Саду13.09.2016.
ДоцентПримењене рачунарске науке и информатикаУниверзитет у Новом Саду13.09.2011.
Асистент - стари називПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука28.01.2010.
Асистент приправник РПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука24.01.2009.
Асистент - стари називПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука23.02.2007.
Асистент приправникПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука01.02.2004.