проф. др Драган Иветић


Недостаје слика

др Драган Иветић

Редовни професор


Телефон021/485-2419
E-mail
Академско звањеРедовни професор

Драган Иветић је завршио студије на Факултету техничких наука у Новом Саду, Електротехнички одсек, смер Аутоматика и рачунарска техника. Дипломски рад под називом “Алгоритамска спецификација језгра системског софтвера наменског микрорачунара” је одбранио 21. октобра 1990. године са оценом десет (10). Последипломске студије на Факултету техничких наука у Новом Саду, смер Рачунарски системи, је уписао 1990. године. Магистрирао је 06. октобра 1994. године на теми “Приступ формалној спецификацији као основи за развој програма”. Докторску дисертацију је одбранио 11. новембра 1999. године на теми „Формална спецификација корисничког интерфејса интерактивног графичког система“. Током 1997. године је као ДААД стипендиста био на стручном усавршавању у области примене мултимедије на Техничком универзитету у Ахену, Немачка. У својству АЦМ стипендисте, током 1998. године је био на Универзитету у Прагу на усавршавању у области софтверских архитектура. Од 1990. године је запослен на Електротехничком одсеку Факултета техничких наука у Новом Саду. Од 2000. године је запослен одсеку за Електротехнику и рачунарство Факултета техничких наука у звању доцента. Од 2005. године је запослен на катедри за Примењене рачунарске науке и информатику, Департмана за рачунарство и аутоматику, Факултета техничких наука у Новом Саду као ванредни професор. Активно је учествовао у настави на 6 универзитета и 42 предмета у Србији и Босни и Херцеговини. Аутор/коаутор је 3 универзитетска уџбеника. Научно-истраживачки рад је сконцентрисан на интеракцију човека и рачунара, рачунарску графику, мултимедијалне системе и системе виртуелне и аугментоване стварности. Остварене резултате је публиковао у 72 радова у међународним и домаћим научним књигама, часописима и конференцијама. Учествовао је на више научно-истраживачка пројекта Финансираних од стране Министарства науке републике Србије, и једном ТЕМПУС пројекту са Универзитетом у Хоенхајму, Немачка. Сарадњу са домаћом привредом је остварио кроз шест пројеката од којих је један суфинансиран од стране Светске банке и Владе републике Србије. Активно је учествовао у раду друштава ЕТРАН и ДОПИС, као члан одбора више међународних конференција, ИФАЦ ТЦ9.2 и стални члан уређивачких одбора 3 међународна часописа. Један од оснивача клуба стипендиста Алеxандер вон Хумболдт Стифтунг и ДААД при Универзитету у Новом Саду. Активно се служи енглеским и немачким језиком.

Редовни професор
13.01.2010.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор17.03.2005.01.12.2009.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Назив функцијеОдОрганизациона јединица
Шеф катедре01.10.2019.Катедра за примењене рачунарске науке
Не постоје историјски подаци о функцијама запосленог.
НазивУ Установи
Алгоритамска спецификација језгра системског софтвера наменског микрорацунара

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1990

Приступ формалној спецификацији као основи за развој софтвера

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1994

Формална спецификација корисничког интерфејса интерактивног графичког система

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1999

Критеријум продукцијеОпис
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаDragan D., Ivetić D.: Chapter 28: Tools for Ubiquitous PACS System, in "Proceedings of the International Conference on Human-centric Computing 2011 and Embedded Multimedia Computing 2011", Lecture Notes in Electrical Engineering, J.J. Park et al. (eds.), Berlin, Springer, 2011, str. 297-308, ISBN 978-94-007-2104-3
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаDragan Ivetić, Dinu Dragan, "Chapter 5: Medical Image Streaming: Dicom & JPEG2000 Story", in "Internet Policies and Issues", Vol. 8, pp. 141-163, B.G. Kutais (Ed.), ISBN: 978-1-61122-840-3, Published by Nova Science Publisher, 2011.
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаSrđan Mihić, Dragan Ivetić, "Chapter 13: Data Structures for Road Condition AVI File Video Augmentation", in DAAAM International Scientific Book 2009, pp. 117-126, B. Katalinic (Ed.), Published by DAAAM International, ISBN 978-3-901509-71-1, ISSN 1726-9687, Vienna, Austria, 2009.
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаDinu Dragan, Dragan Ivetić, "Chapter 4: An Approach to DICOM Extension for Medical Image Streaming", in DAAAM International Scientific Book 2009, B. Katalinic (Ed.), SBN 978-3-901509-71-1, ISSN 1726-9687, pp. 025- 034, Published by DAAAM International, Vienna, Austria, 2009.
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значаја Dragan D., Petrović V., Ivetić D.: Chapter 13: Methods for Assessing Still Image Compression Efficiency: PACS Example, in "Handbook of Research on Computational Simulation and Modeling in Engineering", F. Miranda and C. Abreu (Eds.), Hershey, IGI-Global, 2015, str. 389-416, ISBN 9781466688230
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаDinu Dragan, Dragan Ivetić, "Chapter 3: DICOM/JPEG2000 Client/Server Implementation", in "Environmental, Health, and Humanity Issues in Down Danubian Region, Multidisciplinary Approaches", edited by Dragutin Mihailović & Mirjana Vojinović Miloradov, ISBN: 978-981-283-439-3, pp. 25-34, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., January 2009.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуIvanović D., Kupusinac A., Stokić E., Doroslovački R., Ivetić D.: ANN prediction of metabolic syndrome: A complex puzzle that will be completed, Journal of Medical Systems, 2016, Vol. 40, No 264, pp. 1-7, ISSN 0148-5598, UDK: DOI: 10.1007/s10916-016-0601-7
(М21) Рад у врхунском међународном часописуВрбашки Д., Врбашки М., Купусинац А., Ивановић Д., Стокић Е., Иветић Д., Дорословачки К.: Метходс фор алгоритхмиц диагносис оф метаболиц сyндроме, Артифициал Интеллигенце ин Медицине, (2019),вол. 101, 2019, Вол. 101, пп. 933-3667, ИССН 0933-3657
(М21) Рад у врхунском међународном часописуDinu Dragan, Dragan Ivetic, "Request Redirection Paradigm in Medical Image Archive Implementation", Computer methods and programs in biomedicine, Elsevier, Vol. 107, No. 2, p.111-121, ISSN 0169-2607, Aug 2012
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDragan Ivetic, Dinu Dragan, "Medical Image on the go!", Journal of Medical Systems, Springer, Vol. 35, No. 4, pp. 499-516, ISSN 0148-5598, August 2011.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDragan Ivetic, Srdjan Mihic, Branko Markoski, "Augmented AVI video file for road surveying", Computers and Electrical Engineering, Elsevier, Vol. 36, No. 1, pp. 169-179, ISSN 0045-7906, January 2010.
(М23) Рад у међународном часописуDragan D., Petrović V., Gajić D., Živanov Ž., Ivetić D.: "An Empirical Study of Data Visualization Techniques in PACS Design", Computer Science and Information Sistems, 2018, ISSN 1820-0214
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDragan D., Ivetić D.: Region Marking Software Tool for Medical Images, 4. International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine, eTELEMED, Valencia: IARIA, 30-4 Januar, 2012, pp. 43-48, ISBN 978-1-61208-179-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMihić S., Ivetić D.: Multilingual Ontology Alignment Based on Visual Representations of Ontology Concepts, 5. International Conference on Advances in Computer-Human Interactions, ACHI, Valencia: IARIA, 30-4 Januar, 2012, pp. 101-105, ISBN 978-1-61208-177-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDragan D., Ivetić D.: The Potential Application of Region Marking Software Tool In Medical Diagnostic Education, 8. International Conference eLearning and Software for Education, Bukurešt: Editura Universitara, 26-27 April, 2012, pp. 488-494, ISBN 2066-026X
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPetrović V., Ivetić D.: Gamifying Education: A Proposed Taxonomy of Satisfaction Metrics, 8. International Conference eLearning and Software for Education, Bukurešt, 26-27 April, 2012, pp. 345-350
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDragan D., Ivetić D.: Visualizing Multidimensional Data in 3D Space Using LiveGraphics3D, 3. moNGeometrija, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 21-24 Jun, 2012, pp. 199-212, ISBN 978-86-7892-405-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPetrović V., Ivetić D., Konjović Z.: The Versatility of the Wii Controller in CS Education, 9. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica, 8-10 Septembar, 2011
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPetrović V., Ivetić D.: Gamifying Education: A Proposed Taxonomy of Satisfaction Metrics, 8. International Conference eLearning and Software for Education, Bukurešt, 26-27 April, 2012, pp. 345-350
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvetić D., Petrović V.: ACTIVE extending the life expectancy of motion-sensing game consoles, 3. World Conference on Innovation and Computer Science (INSODE), Belek: Near East University Academic World Education
(М50) Часописи националног значајаDragan Ivetic, Dusan Malbaski, "A dichotomous software life-cycle model", Journal of Applied Systems Studies, Nikitas. A. Assimakopoulos, Ed., Cambridge International Science Publishing, Cambridge, England, vol. 2, No. 2, 2001
(М52) Рад у часопису националног значајаDinu Dragan, Dragan Iveti, "A Comprehensive Quality Evaluation System for PACS", Ubiquitous Computing and Communication Journal, Special Issue on ICIT 2009 Conference - Bioinformatics and Image, Vol. 4(3), ISSN: 1992-8424, pp. 642-650, UBICC Publisher, July 2009.
(М52) Рад у часопису националног значајаVeljko Petrovic, Dragan Ivetic, "Education and out of the box thinking – linearization of Graham’s scan algorithm complexity as fruit of education policy", Ubiquitous Computing and Communications Journal, Special Issue on ICIT 2011 conference, ISSN: 1992-8424, pp. 43-51, UBICC Publisher, 2011.
(М52) Рад у часопису националног значајаDusan Malbaski, Dragan Ivetic, "Some notes on the formal definition of streams", Byron Papathanassiou, Ed., Yugoslav Journal of Operations Research, vol. 6, no. 2, 1996., 277-284.
(М52) Рад у часопису националног значајаIvetic Dragan, Dinu Dragan, “JPEG2000 Aims To Make Medical Image Ubiquitous”, Egyptian Computer Science Journal, Vol. 31, No. 5, pp. 1-13, ISSN 1110-2586, Sept. 2009.
(М23) Рад у међународном часописуDinu Dragan, Dragan Ivetic, "Architectures of DICOM based PACS for JPEG2000 Medical Image Streaming", Computer Science and Information Systems Journal (ComSIS), vol. 6(1), ISSN: 1820-0214, pp. 185-203, ComSIS Consortium, Serbia, June 2009.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПримењене рачунарске науке и информатикаУниверзитет у Новом Саду13.01.2010.
Ванредни професорПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука31.01.2005.
ДоцентПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука21.02.2000.
Асистент - стари називПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука20.02.1995.
Асистент приправникПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука18.02.1991.