проф. др Мирослав Зарић


Недостаје слика

др Мирослав Зарић

Редовни професор


Телефон021/485-4574
E-mail
Академско звањеРедовни професор
Тренутно нема података о биографији запосленог!
Редовни професор
01.04.2024.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Предавач14.08.2012.01.06.2013.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Асистент са магистратуром16.08.2006.01.07.2012.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Стручни сарадник на пројекту01.06.2002.01.08.2006.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Ванредни професор01.08.2023.31.03.2024.Катедра за информатику
Стручни сарадник-Лаборант20.06.2023.31.07.2023.Катедра за информатику
Ванредни професор20.06.2018.19.06.2023.Катедра за информатику
Доцент20.06.2013.Катедра за информатику
НазивУ Установи
Претраживање у Интернет/интранет систему за размену порука

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2001

Електронска размена структурираних библиографских записа у XМЛ формату

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2006

Модел за дистрибуирано и рангирано претраживање у библиотечким информационим системима

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2013

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуСладић Г., Цвердељ-Фогараши И., Гостојић С., Савић Г., Сегединац М., Зарић М.: Multilayer Document Model for Semantic Document Management Services, Journal of Documentation, 2017, Vol. 73, No 5, pp. 803-824, ISSN 0022-0418
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуЗарић М., Боберић Крстићев Д., Сурла Д.: Multitarget / Multiprotocol client application for search and retrieval of bibliographic records vol. 30 br. 3, str. 351-366, Electronic Library, 2012, Vol. 30, No 3, pp. 351-366, ISSN 0264-0473
(М23) Рад у међународном часописуМилосављевић Г., Сладић Г., Милосављевић Б., Зарић М., Гостојић С., Сливка Ј.: Context-sensitive Constraints for Access Control of Business Processes, Computer Science and Information Sistems, 2018, Vol. 15, No 1, pp. 1-30, ISSN 1820-0214
(М23) Рад у међународном часописуA Flexible System for Request Processing in Government Institutions, Acta Polytechnica Hungarica ISSN: 1785-8860, 2014, vol. 11, No. 6, pages 207-227, Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section. М.Зарић, М.Сегединац, Г. Сладић, З. Коњовић
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниModel and Open-Source Based Software Architecture for Publicly Accessible Register of Educational, Cultural and Health-Care Institutions, 3. International Conference on Information Society Technology and Management (Kopaonik; 2013 ), ИСБН 978-86-85525-12-4, М. Зарић, В. Пенца, М. Парошки
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSystem for publicly accessible register of educational, cultural and health-care institutions, Proceedings of the 3rd International Conference on Information Society, Technology and Management - ICIST 2013, Копаоник, ИСБН: 978-86-85525-12-4, М. Зарић, В. Пенца, М. Парошки, Р. Булатовић
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниServer Selection for Search/Retrieval in Distributed Library Systems, 4th International Conference on Information Science and Technology (ICIST) (Kopaonik; 2014 ), ИСБН: 978-86-85525-14-8, пагес: 73 - 79, М. Зарић, Б. Милосављевић, Д. Сурла
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПопов С., Зарић М., Ћосић Ђ.: Pairing BPM and IoT For Sensor Error Discovery and Recovery Automation, 7. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik: Society for Information Systems and Computer Networks, Belgrade, 12-15 March, 2017, pp. 98-101, ISBN 978-86-85525-19-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБатиница А., Раковић М., Зарић М., Боровац Б., Николић М.: Motion Planning of a Robot in Real-Time based on the General Model of Humanoid Robots, 14. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica: IEEE Xplore , 29-31 Avgust, 2016, pp. 31-38, UDK: 10.1109/SISY.2016.7601514
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЗарић М.: Enabling Open Data Dissemination in Process Driven Information Systems, 6. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik: Society for Information Systems and Computer Networks, Belgrade, 29-2 Februar, 2016, pp. 165-169, ISBN 978-86-85525-18-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЗарић М., Мишков З., Сладић Г.: A Flexible, Process-Aware Contract Management System, 5. International Conference on Information Science and Technology (ICIST 2015), Kopaonik: Society for Information Systems and Computer Networks, 8-11 Mart, 2015, pp. 313-318, ISBN 978-86-85525-16-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниeRequests Handling System for Government Institutions, 2. International Conference on Information Society Technology and Management, Копаоник, 29-3 Фебруар, 2012, пп. 241-246, Зарић М., Сегединац М., Сладић Г., Парошки М.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниXPDL WORKFLOW FOR INTEGRATION OF CMDBUILD AND OCS INVENTORY SYSTEMS, 1. International Conference on Information Society Technology and Management, Копаоник, 7-8 Март, 2011, ИСБН 9788685525070, Пенца В., Николић С., Зарић М.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCMDB Based Asset Management With Integrated Open Source Systems, 1. International Conference on Information Society Technology and Management, Копаоник, 7-8 Март, 2011, пп. 128-133, ИСБН 9788685525070, Зарић М., Сладић Г., Парошки М., Андрић С.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSearching the Digital Library of Theses and Dissertations, Proceedings of the International Conference on Distributed Library Information Systems, Охрид, Јуне 1 - 6, 2004, Зарић М., Окановић Д., Протић З.
(М52) Рад у часопису националног значајаКоришћење OpenSource софтвера у системима јавне управе, ИнфоМ, 2006, Но. 20, стр. 16- 24, Мирослав Зарић
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини Single Sign-On модел за веб апликације, Зборник радова YУИнфо 2008, Копаоник, Србија, 2008. Сладић, Г., Зарић, М., Коњовић, З., Милосављевић, Б.,
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниАрсовски С., Милосављевић Б., Зарић М.: Дигитална репрезентација докумената правне регулативе, 16. YУ ИНФО, Копаоник, 1-8 Март, 2010
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСладић Г., Зарић М., Видаковић М.: Интегрисано претраживање у библиотечкој мрежи, 10. YУ ИНФО, Копаоник, 1-8 Март, 2005
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниMetalex – XML стандард за представљање докумената правне регулативе, Зборник радова YУИнфо 2009, Копаоник, Србија, 2009. [12] Ковачевић, А., Зарић, М
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаМодел за дистрибуирано и рангирано претраживање у библиотечким информационим системима, 2013, Нови Сад
(М72) Одбрањен магистарски радЗарић М.: Електронска размена структурираних библиографских записа у XМЛ формату, Магистарска теза , Факултет техничких наука, 2006
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Коњовић З., Милосављевић Б., Видаковић М., Зарић М., Сладић Г., Окановић Д., Комазец С., Протић З.: Мрежна дигитална библиотека докторских, магистарских и дипломских радова, Универзитет у Новом Саду, Секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине, 2003
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСистеми отвореног кода за управљање ИТ конфигурацијама, Зборник радова YУИнфо 2009, Копаоник, Србија, 2009. [11] Зарић, М., Ковачевић, А., Коњовић, З
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниРешење за управљање ИТ ресурсима базирано на отвореном коду, Зборник радова YУИнфо 2010, Копаоник, Србија, 2010, Николић С, Пенца В, Зарић М
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини Java Implementation of the Protocol for Metadata Harvesting, 3rd International Conference on Informatics and Information Technology, Bitola, FYROM: Univerzitet Ćirilo i Metodije, Skopje, 11-14 Decembar, 2003, M. Zarić, D. Surla
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини User Search in Digital Library of Theses and Dissertations of University of Novi Sad, International Conference on Distributed Library Information Systems, TEMPUS JEP 16114-2001, 01-06 jun, 2004, M. Zarić, B. Milosavljević
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини Metadata Dissemination using OAI-PMH, International Conference on Distributed Library Information Systems, TEMPUS JEP 16114-2001, 01-06 jun, 2004, M. Zarić, D. Surla
(М52) Рад у часопису националног значајаРазвој система јавних сервиса еУправе, ИнфоМ, 2006, Но. 20, стр. 42- 50, Ђорђе Обрадовић, Мирослав Зарић
(М52) Рад у часопису националног значаја Elektronski bibliotečki javni servis u eUpravi, InfoM, 2006, No. 20, str. 51- 60, Miroslav Zarić, Dušan Surla, Branko Milosavljević
(М52) Рад у часопису националног значајаПриказ реализације мрежне дигиталне библиотеке докторских, магистарских и дипломских радова, Инфотека, 2004, Но. 1-2, стр. 75- 86, Д. Сурла, З. Коњовић, Б. Милосављевић, М. Зарић, Г. Сладић, З. Протић, С. Комазец, Д. Окановић
(М52) Рад у часопису националног значајаИмплементација протокола за прикупљање метаподатака у мрежи дигиталних библиотека, Инфотека, 2004, Вол. 1-2, Но. 5, стр. 99- 112, М. Зарић, Д. Сурла
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПримењене рачунарске науке и информатикаУниверзитет у Новом Саду01.04.2024.
Ванредни професорПримењене рачунарске науке и информатикаУниверзитет у Новом Саду01.08.2023.
Ванредни професорПримењене рачунарске науке и информатика20.06.2018.
ДоцентПримењене рачунарске науке и информатика20.06.2013.
Асистент - стари називПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука14.08.2009.
Асистент приправник РПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука11.06.2009.
Асистент - стари називПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука16.08.2006.