Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер машинства (Дипл. инж. маш.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Машинско инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

Машине и уређаји су неизоставан и важан део савременог света и овај програм намењен је онима који ће тај део света проширити и осавременити....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Ђокић др Радомир
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика 13300.007
Механика 12200.005
Основи рачунарства и програмирања0040.006
Машински материјали4031.008
Изборни предмет 12020.004

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 23300.007
Механика 22200.005
Инжењерске графичке комуникације4220.009
Изборни предмет 230-20-21.007
Изборни страни језик2000.002

Година: 2, Семестар: Зимски

Механика 33300.007
Машински елементи4400.009
Отпорност материјала4400.009
Техничка експлоатација машина2110.005

Година: 2, Семестар: Летњи

Основи термодинамике2200.005
Основи механике флуида2110.005
Основи машинских технологија 12020.004
Компјутерско пројектовање2022.006
Теорија механизама и машина2110.005
Погонски системи2110.005

Година: 3, Семестар: Зимски

Основи мотора СУС2110.005
Основи моторних возила2112.005
Изборни предмет 41-20-110.00-2.005
Изборни предмет 521-20-10.005
Изборни предмет 620-11-20.004
Изборни предмет 72110.005

Година: 3, Семестар: Летњи

Металне конструкције3120.007
Техничка логистика и симулације2110.005
Машине за биосистеме 23210.005
Изборни предмет 921-20-10.005
Основи машинских технологија 22020.004
Изборни предмет 102000.002
Стручна пракса0003.003

Година: 4, Семестар: Зимски

Мотори СУС3120.006
Моторна возила2020.005
Грађевинске и комуналне машине3210.007
Непрекидни и аутоматизовани транспорт3210.007
Изборни предмет 112110.004

Година: 4, Семестар: Летњи

Складишта и опрема3210.006
Дизалице3210.006
Методе мерења и испитивања машина3030.006
Изборни предмет 1230-21-30.006
Завршни- дипломски рад0006.007