проф. др Нинослав Зубер


Недостаје слика

др Нинослав Зубер

Редовни професор


Телефон4852398
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет A1

 

 

Нинослав Зубер је рођен у Бачкој Тополи где је завршио основну школу и Математичку Гимназију. 1997. године је дипломирао је на Факултет-у Техничких Наука у Новом Саду, на катедри за механику и машинске конструкције.  Назив дипломског рада: „Прорачун носеће конструкције багера за ископ угља под водом применом методе коначних елемената и програмског пакета АНСYС“. Исте године запошљава се као асистент приправник на катедри за транспортно и грађевинско машинство института за механизацију, Факултета Техничких Наука и уписује постдипломске студије након чега 2000-те године магистрира на тему: „Развој методологије и испитног уређаја за проверу исправности амортизера моторних возила применом концепта виртуалних прототипова“. Након одслуженог војног рока наставља са радом на Факултету Техничких Наука као асистент и истовремено и у оквиру Техничко Развојног Центра, Нови Сад као координатор програма за буку и вибрације. Године 2009 постаје сертификовани инструктор Мобиус Инститита за подручје Балкана за обуку вибродијагностичара по ИСО 18436.2 стандарду. Члан је техничког комитета Мобиус Инстутута (Аустралиа). 2010 године је одбранио докторску дисертацију на тему "Аутоматизација идентификације отказа ротирајуцих машина анализом механицких вибрација" након чега је изабран у звање асистента са докторатом. 2011 године је промовисан у звање доцента. Професионална интересовања су му везана за методе експерименталне механике и вибродијагностичка и акустичка испитивања ротационе опреме. Ожењен је, има сина Луку и ћерку Иву.

 

Редовни професор
13.09.2021.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом26.11.2010.01.08.2011.Департман за механизацију и конструкционо машинство
Асистент са магистратуром01.04.2002.01.11.2010.Департман за механизацију и конструкционо машинство
Ванредни професор13.09.2016.12.09.2021.Катедра за машинске конструкције, транспортне системе и логистику
Доцент13.09.2011.12.09.2016.Катедра за машинске конструкције, транспортне системе и логистику
НазивУ Установи
Прорачун носеће конструкције багера за ископ угља под водом применом методе коначних елемената и програмског пакета АНСYС

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1997

Развој методологије и испитног уређаја за проверу амортизера моторних возила применом концепта виртуалних прототипова

Магистратура

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2000

Аутоматизација индентификације отказа ротирајућих машина анализом механичких вибрација

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2010

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуZuber N., Rusmir B., Šostakov R.: Gearbox Faults Identification Using Vibration Signal Analysis and Artificial Intelligence Methods, Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability, 2014, Vol. 16, No 1, pp. 61-65, ISSN 1507-2711
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуZuber N., Rusmir B., Šostakov R.: Relations Between Pulverizing Process Parameters and Beater Wheel Mill Vibration for Predictive Maintenance Program Setup, Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability, 2014, Vol. 16, No 1, pp. 158-163, ISSN 1507-2711
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуZuber N.: Feature Extraction Using Discrete Wavelet Transform for Gear Fault Diagnosis of Wind Turbine Gearbox, Shock and Vibration, 2016, Vol. 2016, pp. 1-10, ISSN 1070-9622
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуZelić A., Zuber N., Šostakov R.: Experimental determination of lateral forces caused by bridge crane skewing during travelling, Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability, 2018, Vol. 20, No 1, pp. 90-99, ISSN 1507-2711
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуZuber N.: Application of artificial neural networks and principal component analysis on vibration signals for automated fault classification of roller element bearings, Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability, 2016, Vol. 18, No 2, pp. 1-9, ISSN 1507-2711
(М23) Рад у међународном часописуZuber N., Bajric R., Karic S.: Experimental vibration investigation of an industrial beater wheel mill, TTEM. Tehnics tehnologies education management, 2011, Vol. 5, No 4, pp. 688-692, ISSN 1840-1503
(М23) Рад у међународном часописуZuber N., Šostakov R., Bajrić R.: Application of vibration signal analysis and artificial intelligence methods in fault identification of rolling element bearings, Technics Technologies Education Management, 2011, Vol. 6, No 1, pp. 3-10, ISSN 1840-1503
(М23) Рад у међународном часописуZuber N., Ličen H., Bajrić R.: An innovative approach to the condition monitoring of excavators in open pits mines, Technics Technologies Education Management, 2010, Vol. 5, No 1, pp. 3-10, ISSN 1840-1503
(М23) Рад у међународном часописуBajrić R., Baričak V., Delalić S., Muratović P., Zuber N.: INVESTIGATION OF POSSIBLE RESONANT PROBLEMS DURING BEATER WHEEL MILL OPERATION, Technics Technologies Education Management, 2010, Vol. 5, No 1, pp. 32-37, ISSN 1840-1503
(М23) Рад у међународном часописуZuber N., Cvetković D., Bajrić R.: Multiple fault identification using vibration signal analysis and artificial intelligence methods, Applied Mechanics and Materials, 2014, Vol. 430, pp. 63-69, ISSN 1662-7482
(М23) Рад у међународном часописуZuber N., Cvetković D.: Rolling element bearings fault identification in rotating machines, existing methods of vibration signal processing techniques and practical considerations, Applied Mechanics and Materials, 2014, Vol. 430, pp. 70-77, ISSN 1662-7482
(М23) Рад у међународном часописуZuber, N., Bajric, R., Sostakov, R.: Gearbox faults identification using vibration signal analysis and artificial intelligence methods, Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability, 2013, ISSN 1507-2711.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниНинослав Зубер, Хотимир Лицен, Patrice Dannepond: ПРЕДИКТИВНО ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ НА БАЗИ МЕРЕЊА И АНАЛИЗЕ ВИБРАЦИЈА: ТИПОВИ, СТРАТЕГИЈЕ УВОЂЕЊА И ПРИМЕНЕ, ПРИМЕР, Power Plants 2006, Врњацка Бања, Србија: 2006,
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЗубер Н, Личен Х: Развој система за балансирање крутог ротора, Научно стручни скуп са међународним учешћем, ИРМЕС ’04,, Крагујевац: 2004
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNinoslav Zuber, Rastislav Šostakov: Implementation of rotating machinery remote monitoring, Second Conference "Maintenance 2012", 13-16.06.2012, Zenica, pp. 141-148, ISSN 1986-583X
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNinoslav Zuber: Application of artificial inteligence methods in automated vibrodiagnostics of rotating machines in mining industry – a case study, 4th International Conference "Noise and Vibration"2012, Niš, Serbia, pp 193-202, ISBN: 978-86-6093-042-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNinoslav Zuber: Roller elements bearing vibrodiagnostics, 4th International Conference "Noise and Vibration"2012, Niš, Serbia, pp 185-192, ISBN: 978-86-6093-042-4
(М52) Рад у часопису националног значајаZuber N., Ličen H., Klašnja Milićević A.: Applied Remote condition monitoring of the bucket wheel excavator, Journal of Applied Engineering Science, 2009, Vol. 7, No 25, pp. 31-40, ISSN 1451-4117, UDK: 33
(М52) Рад у часопису националног значајаЗубер Нинослав, Личен Хотимир, млађи: Могућности примене метода вештачке интелигенције у аутоматизацији вибродијагностичких метода, Техничка дијагностика, вол. 10, бр. 2, пп. 9-16, 2011, УДЦ: 62-51:612.321.12, ИССН 1451-1975
(М52) Рад у часопису националног значајаЛичен Х., Зубер Н: Савремени приступ у овладавању знањима вибродијагностике, Техничка Дијагностика, 2003, ISSN 1451-1975.
(М52) Рад у часопису националног значајаKlinar I., Zuber N.: Some aspects of IC engine exploitation and maintenance system, Traktori i pogonske mašine, 2003, Vol. 8, No 3, pp. 36-43, ISSN 0354-9496
(М53) Рад у научном часописуЛичен Х., Зубер Н.: ЛДС: Мерно-дијагностички систем за перманентно праћење стања цевовода и гасовода, Техницка дијагностика, 2004, Vol. 3, No 1, pp. 55-57, ISSN 1451-1975
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПројектовање и испитивање машина и конструкција, транспортна техника и логистикаФакултет техничких наука13.09.2021.
Ванредни професорПројектовање и испитивање машина и конструкција, транспортна техника и логистикаФакултет техничких наука13.09.2016.
ДоцентПројектовање и испитивање машина и конструкција, транспортна техника и логистикаФакултет техничких наука13.09.2011.
Асистент - стари називМашинске конструкције, транспортни системи и логистикаФакултет техничких наука26.08.2009.
Асистент приправник РМеханизација и конструкционо машинствоФакултет техничких наука11.06.2009.
Асистент - стари називМашинске конструкције, транспортни системи и логистикаФакултет техничких наука14.07.2005.
Асистент - стари називМашинске конструкције, транспортни системи и логистикаФакултет техничких наука01.04.2002.
Асистент приправникМашинске конструкције, транспортни системи и логистикаФакултет техничких наука16.03.1998.