Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Нада Зарић (SV 63/2020)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:СИСТЕМ ЗА АУТОМАТИЗОВАНО ЗАЛИВАЊЕ БИЉАКА
Тема (Eng):Automated plant watering system
Датум одбране:04.09.2024. 10:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМирослав Зарић
Ванредни професор
МенторМилан Видаковић
Редовни професор
ЧланМарко Марковић
Доцент
 
Студент:Бобан Петровић (M1 15/2020)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Заваривање електричним отпором са елементима
Тема (Eng):Resistance element welding
Датум одбране:03.09.2024. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБорислав Савковић
Ванредни професор
МенторСебастиан Балош
Редовни професор
ЧланБорис Стојић
Ванредни професор
 
Студент:Марко Тиквицки (IM 57/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема: Интеграција циљева одрживог развоја у систем корпоративног извештавања
Тема (Eng):Integration of sustainable development goals in the corporate reporting system
Датум одбране:28.08.2024. 11:00
Место одбране:306 - Кабинет
Комисија

ПредседникРанко Бојанић
Редовни професор
МенторЈелена Демко-Рихтер
Ванредни професор
ЧланВладимир Ђаковић
Редовни професор
 
Студент:Александар Загорац (E2 66/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Интеграција система паметне куће са екстерним ИоТ платформама
Тема (Eng):Integration of the smart home system with third party IoT platforms
Датум одбране:19.07.2024. 16:00
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникНенад Четић
Доцент
МенторМарија Антић
Ванредни професор
ЧланИван Мезеи
Редовни професор
 
Студент:Лука Шаренац (RA 36/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Дизајн и имплементација WebApp и Backend симулатора за комуникацију криптованих пакета за контролу уређаја на циљној платформи
Тема (Eng):Design and Implementation of WebApp and Backend Simulator for Communication of Encrypted Packets for Device Control on the Target Platform
Датум одбране:19.07.2024. 15:30
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникНебојша Пјевалица
Редовни професор
МенторИван Каштелан
Ванредни професор
ЧланМарија Антић
Ванредни професор
 
Студент:Сара Кузман (II 63/2020)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Аутоматизација процеса изузимања кућишта мотора и њиховог постављања на покретну траку
Тема (Eng):Automation of the process of removing engine housings and placing them on the conveyor belt
Датум одбране:19.07.2024. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМилован Лазаревић
Редовни професор
МенторМилутин Николић
Ванредни професор
ЧланДрагана Орос
Ванредни професор
 
Студент:Божана Граховац (II 2/2020)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ДЕМОНТАЖУ АКСИЈАЛНОГ ВЕНТИЛАТОРА
Тема (Eng):DESIGN OF AXIAL FAN DISASSEMBLY SYSTEM
Датум одбране:19.07.2024. 08:00
Место одбране:G3-1A - МИ Г3-1А
Комисија

ПредседникГордана Остојић
Редовни професор
МенторМилован Лазаревић
Редовни професор
ЧланМитар Јоцановић
Редовни професор
 
Студент:Никола Јојић (MM 9/2009)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Индиректан систем хлађења мотора СУС
Тема (Eng):Indirect cooling system of IC engine
Датум одбране:19.07.2024. 08:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСтјепан Галамбош
Доцент
МенторЈован Дорић
Редовни професор
ЧланНебојша Николић
Ванредни професор
 
Студент:Кристина Вајда (E9 6/2022)
Студијски програм:Вештачка интелигенција и машинско учење
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Предикција хроничне болести бубрега на основу сцинтиграфских снимака употребом метода машинског учења
Тема (Eng):Prediction of chronic kidney disease based on scintigraphic images using machine learning methods
Датум одбране:18.07.2024. 09:00
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникДраган Иветић
Редовни професор
МенторДуња Врбашки
Доцент
ЧланКсенија Дорословачки
Ванредни професор
 
Студент:Владан Јовановић (ST 28/2019)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Превенција саобраћајних незгода под дејством алкохола
Тема (Eng):Prevention of traffic accidents under the influence of alcohol
Датум одбране:17.07.2024. 09:00
Место одбране:B4-4 - МИ Б4-4
Комисија

ПредседникТодор Бачкалић
Редовни професор
МенторДраган Јовановић
Редовни професор
ЧланСветлана Бачкалић
Доцент
 
Студент:Марко Вукић (M3 1/2023)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Нумерички прорачун проточне карактеристике регулационог вентила
Тема (Eng):Numerical Calculation of a Control Valve Flow Characteristic
Датум одбране:16.07.2024. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаша Букуров
Редовни професор
МенторСлободан Ташин
Ванредни професор
ЧланБорис Стојић
Ванредни професор
 
Студент:Радован Ратковић (M3 12/2021)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Прорачун двофазног сепаратора у оквиру сабирно-отпремне нафтне станице “Иђош”
Тема (Eng):Calculation of the two-phase separator within the Crude Oil Gathering and Dispatching Station "Iđoš"
Датум одбране:16.07.2024. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаша Букуров
Редовни професор
МенторСлободан Ташин
Ванредни професор
ЧланБорис Стојић
Ванредни професор
 
Студент:Јована Тепавчевић (GR 13/2020)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Геотехнички аспекти изградње насипа од армиране земље
Тема (Eng):Geotechnical aspects of the construction of reinforced earth embankments
Датум одбране:12.07.2024. 13:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникМилош Шешлија
Ванредни професор
МенторМитар Ђого
Редовни професор
ЧланАнка Старчев-Ћурчин
Ванредни професор
 
Студент:Исидора Јовановић (ZZ 66/2016)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена халкогенидних материјала за фотокаталитичко пречишћавање отпадних вода
Тема (Eng):The application of halogenide materials for photocatalytic water purification
Датум одбране:08.07.2024. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Михајловић
Ванредни професор
МенторДрагана Штрбац
Редовни професор
ЧланНевена Живанчев
Асистент са докторатом
 
Студент:Ана Бјељац (MH 23/2019)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Одређивање сталног магнета за тактилни сензор врха прста роботске шаке
Тема (Eng):Determining a Permanent Magnet for a Robotic Hand Fingertip Tactile Sensor
Датум одбране:05.07.2024. 08:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМилутин Николић
Ванредни професор
МенторМирко Раковић
Редовни професор
ЧланСрђан Савић
Доцент
 
Студент:Дејана Аничић (S1 42/2021)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉА ЖЕЛЕЗНИК
Тема (Eng):CONCEPTUAL PROJECT OF TELECOMMUNICATION AND SIGNAL INSTALLATIONS IN THE AREA OF ŽELEZNIK SETTLEMENT
Датум одбране:01.07.2024. 16:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСлавиша Думнић
Доцент
МенторПредраг Атанасковић
Редовни професор
ЧланДанијела Грачанин
Ванредни професор
 
Студент:Марко Ристић (PI 11/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент МБА
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Усклађивање легислативе о дигиталним тржишним платформама са националним и европским правним стандардима
Тема (Eng):The Harmonization of legislation of digital market platforms in accordance with national and European legal standards
Датум одбране:21.06.2024. 17:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникДанијела Грачанин
Ванредни професор
МенторМаријана Дукић-Мијатовић
Ванредни професор
ЧланДанијела Ћирић Лалић
Доцент