проф. др Ненад Симеуновић


Недостаје слика

др Ненад Симеуновић

Редовни професор


Телефон021/485-2195
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 102

Дипломирао је на Факултету техничких наука у Новом Саду, одсек Машинство, на смеру Производно машинство, из предмета Пројектовање технологије заваривања 1999. године. Тема дипломског рада: “ Пријектовање технологије заваривања корпе кречне пећи“. Магистарске студије завршио на Факултету техничких наука, одсеку за Индустријско инжењерство и менаџмент, смер производни системи. Магистарски рад под називом "Развој општег модела поступака рада за различите врсте производа" је одбранио 2006. године.  Докторску дисертацију под називом "Истраживање услова за примену метода и техника операционог менаџмента у услужним системима", одбранио 2012. када је и изабран у звање доцента. У звање ванредног професора је изабран 2017., а у звање редовног професора 2022. године. Ужа научна област: Производни и услужни системи, организација и менаџмент. Све нивое студија завршио на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, где је и биран у сва звања од асистента до редовног професора.

Наставу држи на свим нивоима студија, основним, мастер, специјалистичким и докторским, из предмета који припадају поменутој научној области. Предмети који се навише изводе и на више студијских програма су: Производне и услужне технологије, Студија рада и ергономија,  Инжењерство услуга, Операциони менаџмент, Ефективни менаџмент, Одабрана поглавља у Индустријском инжењерству и менаџменту, Дизајн и управљање услужним процесима у здравству, ...

Од 2021. обавља функцију шефа Катедре за производне системе, организацију и менаџмент.

Редовни професор
25.09.2022.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом27.04.2012.01.09.2012.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент са магистратуром28.02.2007.01.04.2012.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Ванредни професор25.09.2017.24.09.2022.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
Доцент25.09.2012.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
НазивУ Установи
Пројектовање технологије заваривања корпе кречне пећи

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1999

Развој општег модела поступака рада за различите врсте производа

Магистратура

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2006

Истраживање услова за примену метода и техника операционог менаџмента у услужним системима

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2012

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиМладеновић И., Соколов-Младеновић С., Милованчевић М., Марковић Д., Симеуновић Н.: Management and estimation of thermal comfort, carbon dioxide emission and economic growth by support vector machine, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2016, Vol. 64, pp. 466-476, ISSN 1364-0321
(М21) Рад у врхунском међународном часописуЈокановић Б., Лалић Б., Милованчевић М., Симеуновић Н., Марковић Д.: Economic development evaluation based on science and patents, Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 2017, Vol. 481, pp. 141-145, ISSN 0378-4371
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуЖиванић Д., Зелић А., Лалић Б., Симеуновић Н., Сзабо Л.: Improving the order picking efficiency by optimising the orders sequence, International Journal of Simulation Modelling, 2019, Vol. 18, No 1, ISSN 1726-4529
(М23) Рад у међународном часописуСимеуновић Н., Каменко И., Бугарски В., Јовановић М., Лалић Б.: Improving workforce scheduling using artificial neural networks model, Advances in Production Engineering and Management, 2017, Vol. 12, No 4, pp. 337-352, ISSN 1854-6250
(М23) Рад у међународном часописуЛалић Б., Делић М., Симеуновић Н., Тасић Н., Цветковић С.: The Impact of Quality Management Purchasing Practices on Purchasing Performance in Transitional Economies, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2019, Vol. 26, No 3, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуМарјановић У., Симеуновић Н., Делић М., Крповић Бојанић Ж., Лалић Б.: Assessing the Success of University Social Networking Sites: Engineering Students’ Perspective, International Journal of Engineering Education, 2018, Vol. 34, No 4, pp. 1363-1375, ISSN 0949-149X
(М23) Рад у међународном часописуВукелић Ђ., Шимуновић Г., Тадић Б., Буцхмеистер Б., Шарић Т., Симеуновић Н.: Intelligent design and optimization of machining fixtures, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 23, No 5, pp. 1325-1334, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуMilin D., Morača S., Simeunović N., Mitrović S.: Impact of organizational structure on success of projects in the food industry in transition countries, Journal of Food Agriculture and Environment, 2013, Vol. 11, No 3
(М23) Рад у међународном часописуВукелић Ђ., Остојић Г., Станковски С., Лазаревић М., Тадић Б., Ходолич Ј., Симеуновић Н.: Machining fixture assembly/disassembly in RFID environment, Assembly Automation, 2011, Vol. 31, No 1, pp. 62-68, ISSN0144-5154
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниСимеуновић Н., Јовановић М., Грачанин Д., Лалић Б., Радаковић Н.: Differences of assessing importance in operations management activities in service companies in developed and developing countries, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 15-17 Октобар, 2014, пп. 275-281, ИСБН 978-86-7892-652-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниАссимакопоулос Ц., Николић Д., Симеуновић Н., Ненадовић М., Двизац С.: The marketing dimensions of Facebook for enrolling study programs: Evidence from the University of Novi Sad, 2. International Conference on Contemporary Marketing Issue, Athens: Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Athenс, 18-20 Јун, 2014, пп. 865-873, ИСБН ИСБН 978-960-287-145
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРадојчић Н., Симеуновић Н., Цветковић Н., Ћурчић Ј., Ракић С.: Measuring student satisfaction with e-learning platform, 9. International Scientific and Expert Conference (TEAM), Novi Sad, 10-12 Октобар, 2018, пп. 211-215, ИСБН 978-86-6022-098-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРадојчић Н., Брадић М., Медвецки Д., Ракић С., Симеуновић Н.: User experience in e-services, 23. Strategic Management and decision support systems in strategic Management, Subotica, 26-27 Април, 2018, пп. 424-429, ИСБН 978-86-7233-372-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМедвецки Д., Станковић Ј., Симеуновић Н.: Benchmarking analysis of the Facebook usage among higher education institutions , 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, 4-6 Октобар, 2017, пп. 358-363, ИСБН 978-86-7892-978-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБрадић М., Радојчић Н., Ракић С., Медвецки Д., Симеуновић Н.: The influence of the servicescape on the relationship with customers, 23. Strategic Management and decision support systems in strategic Management, Subotica, 26-27 Април, 2018, пп. 415-421, ИСБН 978-86-7233-372-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСимеуновић Н., Ћосић И., Радаковић Н., Лалић Б.: The General Work Procedure Model for the Service Product, Беч, ДАААМ International Scientific Book, 2009, стр. 281-288, ИСБН 987-3-901509-71-1 , УДК: ИССН1726-9687
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЋосић, И.; Радаковић, Н.; Симеуновић, Н.; Лалић, Б.: Creating the Service Product by Applying the General Work Procedure Model, Annals of DAAAM for 2008 & Proceedings of the 19th International DAAAM Symposium, Vienna, Austria: DAAAM International, 22.-25. October, 2008, стр. пп 153- УДК: ИССН1726-9679 , ИСБН ИСБН 978-3-901509-68.
(М43) Монографска библиографска публикацијаСимеуновић Н., Бојанић Р., Медвецки Д., Вртунски М., Коњовић З., Моцељ Т., Ненадовић М., Коњовић Г., Беванда-Кун А., Вребалов В., Дорословачки Р., Катић В., Ковачевић И., Шешлија Д., Колаковић С., Будак И.: Анализа успешности маркетиншких активноси на Факултету техничких наука у Новом Саду, Нови Сад, ФТН издаваштво, Едиција техничке науке - монографије, 2018, ИСБН 978-86-6022-030-3
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаВукелић Ђ., Тадић Б., Ходолич Ј., Кризан П., Симеуновић Н.: Development of an inteligent system for fixture design using case-based reasoning (CBR) technique, Journal of Manufacturing Engineering, 2009, Vol. 8, No 4, pp. 8-11, ISSN 1335-7972
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаВукелић Ђ., Тадић Б., Јоцановић М., Лужанин О., Симеуновић Н.: A System for Computer-Aided Selection of Cutting Tools, Acta Technica Corviniensis, 2011, Vol. 4, No 4, pp. 89-92, ISSN 2067-3809
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаТепић Г., Симеуновић Н., Милисављевић С., Купусинац А.: Hazards due to exposure to ionizing radiation, Ecologica, 2016, Но 83, пп. 487-491, ИССН 0354-3285
(М53) Рад у научном часописуТепић Г., Симеуновић Н., Милисављевић С., Тасић Н.: Vehicle Tracking in the Process of Transport of Dangerous Goods GPS/GSM Technology, Computer Technology and Application, 2016, Vol. 7, No 3, pp. 123-128, ISSN 1934-7332
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниСимеуновић Н., Бојанић Р., Медвецки Д., Вртунски М., Коњовић З., Беванда-Кун А., Вребалов В., Живолић С.: Развој маркетиншких активности на Факултету техничких наука у Новом Саду, 24. Трендови развоја - ТРЕНД, Копаоник: Факултет техничких наука, 21-23 Фебруар, 2018, пп. 268-273, ИСБН 978-86-6022-031-0
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЛалић Б., Марјановић У., Тасић Н., Богојевић Б., Жунић И., Симеуновић Н.: Е-учење у индустрији: Измештање процеса обуке на универзитет, 19. Скуп "Трендови развоја" - ТРЕНД, Марибор: Факултет техничких наука, 18-21 Фебруар, 2013, пп. 79-82, ИСБН 978-86-7892-485-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСимеуновић Н., Јовановић М., Вујић А., Тодоровић В., Лалић Б.: Тржишна димензија конкурентности високообразовне институције, 19. Трендови развоја ТРЕНД 2012, Марибор: Факултет техничких наука, 18-21 Фебруар, 2013, пп. 146-148, ИСБН 978-86-7892-485-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниТепић Г., Тепић И., Симеуновић Н., Ћосић Ђ., Тасић Н., Сремац С.: Maintenance strategies based on risk in manipulating of dangerous substances, 12. Unapređenje sistema zaštite na radu, Тара, 7-10 Октобар, 2015, пп. 187-193, ИСБН 978-86-919221-0-8
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаСимеуновић Н.: Истраживање услова за примену метода и техника операционог менаџмента у услужним системима, Нови Сад, ФТН Нови Сад, 2012
(М84) Битно побољшан постојећи производ или технологијаВукелић Ђ., Тадић Б., Ходолич Ј., Митровић Ј., Симеуновић Н.: Специјални модуларни систем стезних прибора за обрадни центар ХУРЦО-500, 2011
(М86) Критичка евалуација података, база података,Ходолич Ј., Ћосић И., Будак И., Матин И., Симеуновић Н., Хаџистевић М., Вукелић Ђ., Антић А., Бешић И.: База података са софтверском апликацијом као подршка платформи за континуалну едукацију ФТН-а, 2010
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВукелић, Ђ., Вречич, Т., Ходолич, Ј., Симеуновић, Н., Крижан, П.: A system for manufacturing process statistical quality control, 12 th International Scientific Conference MECHANICAL ENGINEERING 2008, Bratislava: The Faculty of Mechanical Engineering, 13. - 14. Новембер, 2008, стр. ЦД- РОМ, ИСБН 978-80-227-2987-1.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЋосић, И.; Радаковић, Н.; Симеуновић, Н: THE SERVICE PRODUCT PLANNING WORK PLAN ANALYSIS, XIV међународна конференција ИНДУСТРИЈСКИ СИСТЕМИ ИС 2008, Нови Сад: ФТН ГРИД Нови Сад, 02.-03. октобар, 2008,
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРадаковић, Н., Симеуновић, Н., Дакић, Р., Пантелић, И. »Сличности и разлике у процесима производње и пружања услуга« XIII међународна конференција ИНДУСТРИЈСКИ СИСТЕМИ ИС 2005, Херцег Нови, 2005.
(М72) Одбрањен магистарски радРазвој општег модела поступака рада за различите врсте производа
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду25.09.2022.
Ванредни професорПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду25.09.2017.
ДоцентПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду25.09.2012.
Асистент - стари називПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука22.12.2009.
Асистент приправник РПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука21.05.2009.