ванр. проф. др Душан Гајић


Недостаје слика

др Душан Гајић

Ванредни професор


Телефон
E-mail
Академско звањеВанредни професор

Рођен 13.03.1982. у Нишу.  Живи и ради у Новом Саду.

Основну школу и гимназију природно-математичког смера завршио је у Сокобањи, обе као најбољи ученик генерације. На Електронском факултету у Нишу дипломирао је 2009. на смеру за рачунарску технику и информатику, са просечном оценом у току студија 9.90 и оценом 10 за дипломски рад на тему "Алгоритми за НП-комплетне проблеме". Докторску дисертацију под насловом "Развој алгоритама за израчунавање спектралних трансформација на графичким процесорима" одбранио је на Електронском факултету у Нишу 2014. Аутор или коаутор је 43 научна рада и 2 техничка решења. На конференцији ЕТРАН 2013 био је добитник награде за најбољи рад младог аутора у области рачунарства, а на конференцији ДИПП 2015 добитник награде за најбољи рад.

Ванредни професор
01.03.2021.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент01.03.2016.Катедра за примењене рачунарске науке
НазивУ Установи
Алгоритми за НП-комплетне проблеме

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електронски факултет

2009

Развој алгоритама за израчунавање спектралних трансформација на графичким процесорима

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електронски факултет

2014

Критеријум продукцијеОпис
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаStanković, R. S., Gajić, D. B., “Efficient Computation of Gibbs Derivatives on Finite Abelian Groups”, in "Dyadic Walsh Analysis from 1924 Onwards: Walsh-Gibbs-Butzer Dyadic Differentiation in Science, Vol. 2 Extensions and Generalizations", pp. 211-228, ISSN 1875-7642 ISSN 2467-9631 (electronic) ISBN 978-94-6239-162-8 ISBN 978-94-6239-163-5 (eBook), DOI 10.2991/978-94-6239-163-5, Springer/Atlantis Press, Paris, France, 2015.
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаStanković, R. S., Astola, J. T., Moraga, C., Stanković, M., Gajić, D. B., “Remarks on Characterization of Bent Functions in Terms of Gibbs Dyadic Derivatives”, Lecture Notes in Computer Science – EUROCAST 2015, vol. 9520, pp. 632-639, ISBN 978-3-319-27339-6 ISBN eBook 978-3-319-27340-2, DOI 10.1007/978-3-319-27340-2, R. Moreno-Díaz, F. R. Pichler, and A. Quesada-Arencibia (editors), Springer, 2015.
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаStanković, R. S., Gajić, D. B., Stojković, S., Radmanović, M., “Efficient Computing of the Gibbs Dyadic Derivatives”, in "Problems and New Solutions in the Boolean Domain", B. Steinbach (editor), пп. 150-166, ИСБН 978-1-443-88947-6 Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, United Kingdom, 2016.
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаGajić, D. B., Stanković, R. S., “Computing spectral transforms used in digital logic on the GPU”, in J. Astola, M. Kameyama, M. Lukac, and R. S. Stanković (editors), GPU Computing with Applications in Digital Logic, pp. 25-62, ISBN 978-952-15-2920-7, ISSN 1456-2774, Tampere International Center for Signal Processing - TICSP, Tampere, Finland, 2012.
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаStanković, S., Gajić, D. B., Stanković, R. S., “GPU architecture and the programming environment”, in J. Astola, M. Kameyama, M. Lukac, and R. S. Stanković (editors), GPU Computing with Applications in Digital Logic, pp. 1-24, ISBN 978-952-15-2920-7, ISSN 1456-2774, Tampere International Center for Signal Processing - TICSP, Tampere, Finland, 2012.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуGajić, D. B., Stanković, R. S., "Computation of the Vilenkin-Chrestenson transform on a GPU", J. of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, vol. 24, no. 1-4, pp. 317-340, ISSN (print) 1542-3980, ISSN (online) 1542-3999, Old City Publishing, Philadelphia, PA, USA, 2015.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуRadmanović, M., Gajić, D. B., Stanković, R. S., "Efficient Computation of Galois Field Expressions on Hybrid CPU-GPU Platforms", J. of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, vol. 26, no. 3-5, pp. 417-438, ISSN (print) 1542-3980, ISSN (online) 1542-3999, Old City Publishing, Philadelphia, PA, USA, 2016.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуGajić, D. B., Petrović, V. B., Horvat, N., Dragan, D., Stanisavljević, A. M., Katić, V. A., Popović, J., "A Distributed Ledger-Based Automated Marketplace for the Decentralized Trading of Renewable Energy in Smart Grids," Energies, Vol. 15, No. 6, pp.2121, 2022. DOI: https://doi.org/10.3390/en15062121
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTurović R., Dragan D., Gojić G., Petrović V., Gajić D., Stanisavljević A., Katić V.: An End-to-End Deep Learning Method for Voltage Sag Classification, Energies, 2022, Vol. 15, No. 8, ISSN 1996-1073
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуPetrović V., Gojić G., Dragan D., Gajić D., Horvat N., Turović R., Oros A.: Robustness of deep learning methods for ocular fundus segmentation: Evaluation of blur sensitivity, Concurrency and Computation: Practice and Experience, 2022, ISSN 1532-0634, UDK: 004.8
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуAlves L., Gajić D., Rangel Henriques P., Ivančević V., Ivković V., Lalić M., Luković I., Joao Varanda Pereira M., Popov S., Correia Tavares P.: C Tutor Usage in Relation to Student Achievement and Progress: A Study of Introductory Programming Courses in Portugal and Serbia, Computer Applications in Engineering Education, 2020, ISSN 1061-3773
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуGajić, D. B., Mihić, S., Dragan, D., Petrović, V., Anišić, Z, "Simulation of Photogrammetry-based 3D Data Acquisition", International Journal of Simulation Modeling, vol. 18, no. 1, ISSN 1726-4529, DAAAM Intl., TU Vienna, Vienna, Austria, 2019.
(М23) Рад у међународном часописуDragan, D., Petrović, V. B., Gajić, D. B., Živanov, Ž., Ivetić, D., "An Empirical Study of Data Visualization Techniques in PACS Design", Computer Science and Information Systems, vol. 16, no. 1, pp. 247-271, https://doi.org/10.2298/CSIS180430017D, 2019.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомГајић Д., Гојић Г., Драган Д., Петровић В.: Цомпаративе Евалуатиоин оф Кеyпоинт Детецторс фор 3Д Дигитал Аватар Рецонструцтион, Фацта университатис - сериес: Елецтроницс анд Енергетицс, 2020, Вол. 33, Но 3, пп. 379-394, ИССН 0353-3670
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомЛазор М., Гајић Д., Драган Д., Дута А.: Аутоматион оф тхе Аватар Аниматион Процесс ин ФБX Филе Формат, ФМЕ Трансацтионс, 2019, Вол. 47, Но 2, пп. 398-403, ИССН 1451-2092
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомGajić, D. B., "Computation of Galois Field Expressions for Quaternary Logic Functions on GPUs", Serbian Journal of Electrical Engineering, vol. 11, no. 1, pp. 97 -109, DOI 10.2298/SJEE131201009G, ISSN (online) 2217-7183, ISSN (print) 1451-4869, University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences Čačak, Serbia, 2014.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомGajić, D. B., Stanković, R. S., "GPU accelerated computation of fast spectral transforms", Facta Universitatis - Series: Electronics and Energetics (Special issue Reed-Muller 2011), vol. 24, no. 3, pp. 483-499, DOI 10.2298/FUEE1103483G, ISSN (online) 2217-5997, ISSN (print) 0353-3670, University of Niš, Serbia, 2011.
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниGajić D., Dragan D.: "Blockchain for Business: Technology and Applications", 9. International Conference on Applied Internet and Information Technologies - ICAIIT, Zrenjanin, 3-4 October, 2019, pp. 17-23, ISBN 978-86-7672-327-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGajić D., Stanković R., Radmanović M.: “Remarks on the Implementation of Galois Field Operations in Computing Galois Field Spectra”, 23. International Workshop on Post-Binary ULSI Systems, Bremen: MVL Society, 18 Maj, 2014, pp. 15-20
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGajić D., Stanković R., Radmanović M., Stojković S.: “Remarks on Efficient Computing of Gibbs Dyadic Derivatives”, 11. International Workshop on Boolean Problems, Freiberg: Freiberg University of Mining and Technology, 17-19 Septembar, 2014, pp. 85-92
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGajić D., Stanković R., Astola J., Moraga C.: “Constant geometry algorithms for Galois field expressions and their implementation on GPUs”, 44. International Symposium on Multiple-Valued Logic, Bremen, 19-21 Maj, 2014, pp. 79-84
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGajić D., Stanković R.: “The impact of address arithmetic on the GPU implementation of fast algorithms for the Vilenkin-Chrestenson transform”, 43. International Symposium on Multiple-Valued Logic, Toyama: IEEE Press, 22-24 Maj, 2013, pp. 296-301
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGajić D., Stanković R.: “Computing fast spectral transforms on graphics processing units using OpenCL”, 12. Reed Muller Workshop, Tuusula: TICSP, 23-25 Maj, 2011, pp. 27-36
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуGajić D., Stanković R., Stanković M., Astola J., Moraga C.: “Remarks on Characterization of Bent Functions in Terms of Gibbs Dyadic Derivatives”, 15. International Conference on Computer Aided Systems Theory (EUROCAST), Las Palmas de Gran Canaria, 8-13 Februar, 2015, pp. 199-200
(М52) Рад у часопису националног значајаGajić D., Stanković R., Radmanović M.: “Implementation of dyadic correlation and autocorrelation on graphics processors”, International Journal of Reasoning-based Intelligent Systems, 2012, Vol. 4, No 1-2, pp. 82-90, ISSN 1755-0564
(М52) Рад у часопису националног значајаGajić D., Stanković R.: "Computation of dyadic convolution on GPU for efficient modeling of dyadic LTI systems", Facta universitatis - series: Automatic Control and Robotics, 2011, Vol. 10, No 1, pp. 59-70, ISSN 1820-6417
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Gajić D.: “Sistem za multimedijalne prezentacije – Projekciona kosa ravan”, 2014
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Gajić D.: “ArhiQR - Primena QR kodova u predstavljanju spomenika kulture“, 2014
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорПримењене рачунарске науке и информатикаУниверзитет у Новом Саду01.03.2021.
ДоцентПримењене рачунарске науке и информатикаУниверзитет у Новом Саду01.03.2016.