проф. др Миљана Зековић


Недостаје слика

др Миљана Зековић

Редовни професор


Телефон021/485-2467
E-mail
Академско звањеРедовни професор

Др Миљана Зековић је ванредни професор на Департману за архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду.

Студије Архитектуре на Департману за архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду је уписала школске 1998/99. године. Након одслушаних интегрисаних основних студија, одбранила је дипломски рад у јуну 2004. године, са оствареном просечном оценом током студирања 9,40. Докторске академске студије је уписала на истом Департману, у студијској групи Архитектура и урбанизам, и стекла научно звање Доктор наука – Архитектура, одбранивши докторску тезу под насловом „Ефемерна архитектура у функцији формирања граничног простора уметности“ у децембру 2015. године (просечна оцена током студија 10).

У наставу на студијском програму основних студија Архитектуре и урбанизма први пут је укључена док је била студент, школске 2002/2003. године, као демонстратор. Од школске 2004/2005.  до краја првог семестра школске 2006/2007. године укључена је у наставу као спољни сарадник, а од фебруара 2007. године као асистент-приправник. За асистента је изабрана у октобру 2008. године, а за доцента у фебруару 2013. године (у.н.о. Уметност примењена на архитектуру, технику и дизајн). Као наставник, од тада је водила је знатан број предмета на основним (студијски програми Архитектура и Сценска архитектура, техника и дизајн), мастер (студијски програми Архитектура и Сценска архитектура) и докторским студијама (студијски програм Архитектура и Сценски дизајн), претежно се бавећи архитектонским пројектовањем, ефемерном архитектуром, сценском архитектуром и креативним истраживањима у архитектури.

Након стицања звања доктора наука, била је ментор укупно 23 радова на основним и мастер академским студијама – од тога: 16 бечелор радова и 7 рада на мастер академским студијама. Као члан и председник комисија за одбрану радова, појавила се 63 пута на основним и мастер студијама, те као члан комисије за одбрану теоријских основа докторске дисертације 4 пута (кандидати Вишња Жугић, Јелена Дмитровић-Манојловић, Миљан Шуњевић и Маја Момиров). Била је коментор на преко 60 завршних радова на оба нивоа студија.

Од школске 2015/2016. године до данас, учествује у реализацији докторских уметничких студија Универзитета уметности у Београду (Група за вишемедијску уметност).

Као члан научно-истраживачког тима, учествовала је у 4 пројекта из области технолошког развоја (пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја), реализованих на Факултету техничких наука, а такође и у међународном ТЕМПУС пројекту, реализованим у оквиру Центра за сценски дизајн, архитектуру и технологију на Факултету техничких наука.

Од септебра 2013. године до јула 2017. године обављала је функцију члана Извршног одбора Међународне организације сценографа, позоришних архитеката и техничара ОИСТАТ, са седиштем на Тајвану. Један је од оснивача и члан управног одбора удружења у области културе и уметности Ефемера колектива, са седиштем у Новом Саду. Активни је члан струковног удржења Друштва архитеката Новог Сада и Инжењерске коморе Србије.

У домену стручно-уметничке продукције, др Миљана Зековић је учествовала у ауторским пројектантским тимовима за објекте међународног и највишег националног значаја (Зграда научно-технолошког парка Универзитета у Новом Саду, део на Факултету техничких наука, (са Р. Динуловићем, Д. Ребом и Д. Константиновић) и Реконструкција зграде НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ – НАРОДНО КАЗАЛИШТЕ -  НÉПСЗÍНХÁЗ у Суботици: фасаде новог дела објекта, (са Р. Динуловићем, З. Савичић и В. Жугић)). Учествовала је такође у великом броју међународних изложби и фестивала са селекционим одборима, као и у жирију међународних конкурса у области архитектуре и уметности.

Др Миљана Зековић је аутор уџбеника за студенте основних студија архитектуре и других публикација, те знатног броја радова објављених у међународним и домаћим часописима и монографијама. Аутор је великог броја радова приказаних на међународним стручним скуповима. Била је организатор и члан научног одбора интердисциплинарне међународне научне конференције „Радикални простор између дисциплина“, испред Факултета техничких наука и Универзитета у Новом Саду, у септембру 2015. године.

Редовни професор
25.02.2023.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент29.10.2008.01.02.2013.Департман за архитектуру и урбанизам
Асистент приправник01.02.2007.01.10.2008.Департман за архитектуру и урбанизам
Ванредни професор25.02.2018.24.02.2023.Катедра за архитектуру и урбанизам
Доцент25.02.2013.Катедра за архитектуру и урбанизам
НазивУ Установи
Архитектонско-урбанистичка студија војничког друштвеног центра у Новом Саду

Диплома

Архитектура

Факултет техничких наука

2004

Ефемерна архитектура у функцији формирања граничног простора уметности

Докторат

Архитектура

Факултет техничких наука

2015

Критеријум продукцијеОпис
(СУА1.1) Реализован архитектонски објекат, ентеријер или јавни простор који је објављен или публикован у међународном часопису, монографији, каталогуили другој вишејезичној публикацији.Зграда пословног инкубатора Новог Сада (са Д. Константиновић, В. Жугић, Д. Пилиповић, К. Мичкеијем и А. Пештерац), Нови Сад, 2012. Пројекат је приказан на међународној изложби „Лабораторија простора“ ('Space Laboratory'), Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, 2015. Каталог изложбе: ИСБН 978-86-7892-814-7.
(СУА1.1) Реализован архитектонски објекат, ентеријер или јавни простор који је објављен или публикован у међународном часопису, монографији, каталогуили другој вишејезичној публикацији.Главни пројекат дела ентеријера Суботичког позоришта (пројекат 2011, у извођењу); део пројектантског тима у саставу: Драгана Константиновић, Миљана Зековић. Приказано на међународној изложби “"НОW/САДА" (8-26. децембар 2011. године) са двојезичним каталогом Ноw/Сада:Теацхинг бy Десигн/Италy Ноw, стр. 27-28, ИСБН 978-86-7892-365-4
(СУА1.2) Награда или откуп на међународном конкурсу који је расписан у складу са Правилником за спровођење и реализацију конкурса из области архитектонског и урбанистичког стваралаштва (уколико је конкурс расписан у Републици Србији)„Једна прича - бескрај инспирације“ ('One story - Infinite inspirations') - прва награда на међународном конкурсу по позиву за пројекат за дизајн простора и перформанс за пројекат - ИСДСWЕ 2012 (Intenational Stage Design Students' Works Exchange), Централна академија драме (The Central Academy of Drama), Пекинг, Н. Р. Кина, новембар 2012. Аутор. Каталог: ИСБН 978-7-104-03840-5.
(СУА1.3) Учешће у раду жирија међународног конкурса, који је расписан у складу са Правилником за спровођење и реализацију конкурса из области архитектонског и урбанистичког стваралаштва (уколико је конкурс расписан у Републици Србији)„Поуке архитектонских конкурса“ ('Instructions on Architectural Competitions') - Интернационални архитектонски конкурс у реализацији удружења Ефемера колектив из Новог Сада, подржан од стране Града Новог Сада (Решење број 6-4/2017-601-ИИ, од 18/05/2017), 2017. Члан стручног жирија. Резултати конкурса објављени у каталогу изложбе: ИСБН 978-86-7892-996-0.
(СУА1.3) Учешће у раду жирија међународног конкурса, који је расписан у складу са Правилником за спровођење и реализацију конкурса из области архитектонског и урбанистичког стваралаштва (уколико је конкурс расписан у Републици Србији)„OISTAT AWARDS 2017“ - интернационални кросдисциплинарни конкурс за доприносе у пољу дизајна за перформанс, архитектуре и позоришне технологије у реализацији Интенационалне организације OISTAT, Тајпеј, Тајван, 2017. Члан стручног жирија.
(СУА1.3) Учешће у раду жирија међународног конкурса, који је расписан у складу са Правилником за спровођење и реализацију конкурса из области архитектонског и урбанистичког стваралаштва (уколико је конкурс расписан у Републици Србији)'Sustainable architecture/theatre competition' - Интернационални архитектонски конкурс за пројекат ефемерног позоришта у Кардифу, Кардиф, Велс, Уједињено Краљевство, 2013. Члан стручног жирија. Резултати конкурса објављени у каталогу: ИСБН 978-0-9529309-7-6(8).
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.„Пројекат адаптације и реконструкције објекта Дома Револуције у Никшићу - конкурсно решење“ - селектирани архитектонски пројекат за међународну изложбу 20. Салон и дани архитектуре у Новом Саду „PRESPAJANjE/REWIRING“, Нови Сад, 2016. (са Д. Константиновић, В. Жугић, С. Јовићем, Б. Стојковићем и Д. Стевановићем), Каталог изложбе - специјално издање „ДаНС, часопис за архитектуру и урбанизам“, бр 081 - ИССБ 0351-9775, ЦОБИСС.СР-ИД 19320844, стр. 056.
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Зграда научно-технолошког парка Универзитета у Новом Саду, део на Факултету техничких наука, (са Р. Динуловићем, Д. Ребом и Д. Константиновић), Архитектонски објекат међународног значаја у извођењу, Нови Сад, Кампус Универзитета у Новом Саду. Пројекат је приказан на међународној изложби „Now/Sada”, Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, 2011. Каталог изложбе: ИСБН 978-86-7892-365-4.
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Реконструкција зграде НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ - NARODNO KAZALIŠTE - NÉPSZÍNHÁZ у Суботици: фасаде новог дела објекта, (са Р. Динуловићем, З. Савичић и В. Жугић) Архитектонски објекат међународног значаја у извођењу, Суботица. Пројекат фасада је приказан на међународној изложби „Now/Sada”, Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, 2011. Каталог изложбе: ИСБН 978-86-7892-365-4. Пројекат зграде је приказан у међународном часопису Bühnentechische Rundschau, ИССН 0007-3091, и на селектираној међународној изложби Prague Quadrennial 2011.
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.„Адолф“ - просторна инсталација - селектирани пројекат за међународну изложбу 20. Салон и дани архитектуре у Новом Саду „PRESPAJANjE/REWIRING“, Нови Сад, 2016. Члан ауторског тима. Каталог изложбе - специјално издање „ДаНС, часопис за архитектуру и урбанизам“, бр 081 - ИССБ 0351-9775, ЦОБИСС.СР-ИД 19320844., стр.116.
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.'The Backyard' - просторна инсталација. Пројекат приказан на међународној изложби ISDSWE 2012 (Intenational Stage Design Student's Works Exchange) у организацији Националног центра перформативних уметности и Централне драмске академије, Пекинг, НР Кина, 2012. Члан ауторског тима. Каталог изложбе: ИСБН 978-7-104-03840-5., стр. 074-077.
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.'Taven Serbia' - конкурсно решење за просторну инсталацију. Пројекат приказан на међународној изложби ISDSWE 2012 (Intenational Stage Design Student's Works Exchange) у организацији Националног центра перформативних уметности и Централне драмске академије, Пекинг, НР Кина, 2012. Члан ауторског тима. Каталог изложбе: ИСБН 978-7-104-03840-5., стр. 078-080.
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.'Fireflies' - пројекат из области сценског дизајна. Пројекат приказан на међународној изложби BIB Beijing Intenational Biennale 2013-14 (ex Intenational Stage Design Student's Works Exchange) у организацији Националног центра перформативних уметности и Централне драмске академије, Пекинг, НР Кина, 2013. Члан ауторског тима. Каталог изложбе: ИСБН 978-7-5034-5385-4, стр. 092.
(СУА1.6) Кустоски рад на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом„Архитектура игра!“ ('Architecture Performs!') - архитектонска секција у оквиру целине Scenofest на WSD2013, Кардиф, Велс, Уједињено Краљевство, 2013. Члан кустоског тима (са Грир Кроули). Каталог фестивала: ИСБН 978-0-9529309-7-6(8).
(СУА1.6) Кустоски рад на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом„Сусрет/Encounter“ - изложба архитектонских пројеката ефемерног позоришта за Интернационални фестивал INFANT 2016, Нови Сад, Србија, 2016. Члан кустоског тима (са Д. Константиновић, В. Жугић и С. Грабовцем). Каталог изложбе: ИСБН 978-86-7931-535-9 Каталог фестивала: ИСБН 978-86-7931-524-3.
(СУА1.6) Кустоски рад на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом"Нова Парадигма - Нова читања" ('Неw Парадигм - Неw Реадингс') - изложба архитектонске фотографије и просторних појмова у оквиру међународног фестивала ИНФАНТ 2018, Нови Сад, Србија. Члан кустоског тима. Каталог изложбе: ИСБН 978-86-7931-672-1. Каталог фестивала: ИСБН 978-86-7931-666-0.
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаPiana V., Константиновић Д., Зековић М., Атанацковић-Јеличић Ј., Otieno S.: 'Chapter 10: The Implementation: Challenges and Guidelines'; Ед. Пиана, В. et al. 'Innovative Economic Policies for Climate Mitigation' , Lulu Publisher, United States of America, 2012, стр. 343-358, ИСБН 9781445285856
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниZeković, Miljana: 'Art and Activism in Urban Space' - Special panel 'City Art and the Politics of Space'; International Conference 'Shifting Grounds', University of Zurich. Invited lecturers: Paul Carter (Melbourne), Mischa Leinkauf (Berlin), Krzysztof Debicki (Wroclaw-Berlin) and Miljana Zeković (Serbia); Zurich 25-27.11.2016.
(М32) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводуZeković, M; Žugić, V; Rostampour, F; Kizer, M; Ling, T: 'Reconnect Series: Body - Space Relations'; International Meeting 'World Stage Design 2017', TNUA - Taipei National University of Arts (Taiwan); 1-9.7.2017.
(М32) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводуЗековић, Миљана; Жугић Вишња: 'The Spiral of Space: Endless Transitions and The Excitement of Uncertainty '; International Meeting 'Space Undone 2018', University of Tampere (Finland); Тампере 10-12.10.2018.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниZeković, M; Konstantinović, D; Žugić, V: 'Conquering Space: Experiments in Architectural Education'; 'International Conference on Architectural Research ICAR' Proceedings; 'Ion Mincu' Publishing House, Bucharest, Romania, 2015, ISSN 2393-4425, pp. 150-158.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKonstantinović, D; Zeković, M: 'Research and Pre-design'; 'International Conference on Architectural Research ICAR' Proceedings; 'Ion Mincu' Publishing House, Bucharest, Romania, 2015, ISSN 2393-4425, pp. 169-174.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŽugić, V; Zeković, M; Konstantinović, D: 'Repositioning strategies of site-specificity: Extreem 1'; International Conference 'Radical Space In Between Disciplines' Proceedings; Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Serbia, I2015, SBN 978-86-7892-755-3, pp. 97-104.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKonstantinović, D; Zeković, M: 'Theorising infinitesimal space'; International Conference 'Radical Space In Between Disciplines' Proceedings; Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Serbia, 2015, ISBN 978-86-7892-755-3, pp. 311-316.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниZeković, Miljana: 'Liminal Space in Art: the (In)security of our own Vision'; International Conference 'Dramatic Architectures: Places of Drama, Drama for Places' Proceedings; Centro de Estudos Analdo Araújo CESAP/ESAP, Porto, Portugal, 2014; ISBN 978-972-8784-60-7, pp. 70-82.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŽugić, V; Zeković, M: 'Performative vs. Co-performative: Functions of Space in Performative Events'; 3rd Global Conference 'Reframing Punishment and 2nd Global Conference - Time, Space and the Body' Proceedings; Oxford, United Kingdom, 2013, ISBN: 978-1-84888-344-4, pp. 41-51.
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуŽugić, V; Zeković, M: 'Vitić Dances: Architecture Claims Performativity'; International Conference 'Shifting Grounds: Literature, Culture and Spatial Phenomenologies' Book of Abstracts; The University of Zurich, Switzerland, 2016; pp. 75-76.
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуŠunjević, M; Vojnović-Miloradov, M; Reba, D; Zeković, M; Obrovski, B; Živančev, N: 'Sustainable Building Design and Environment'; International Conference 'TOP 2016 - Engineering of Environment Protection Abstract Proceedings'; Slovak University of Technology, Častá - Papienička, Slovakia, 2016; ISBN 978-80-227-4568-0, pp. 84.
(М36) Уређивање зборника саопштења међународног научног скупаBošković, R; Zeković, M; Miličević, S: 'Radical Space In Between Disciplines', Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Serbia, 2015, ISBN 978-86-7892-755-3.
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаPiana V; Konstantinović, D; Zeković, M; Atanacković Jeličić, J; Otieno, S.O: 'Chapter 10: The Implementation: Challenges and Guidelines'; Ed. Piana, V. et al. 'Innovative Economic Policies for Climate Mitigation'; Lulu Publisher, United States of America, 2012; ISBN 9781445285856, pp. 343-358
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаЗековић, М; Жугић, В: „Културни центар Новог Сада и студентски културни центар - стање и потенцијали простора за културу Новог Сада“, Ур. Динуловић ет ал. „Архитектура објеката Домова културе у Републици Србији“, Факултет техничких наука, ГРИД, Нови Сад, 2014; ИСБН 78-86-7892-563-4, стр. 77-92.
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаЗековић, Миљана; Жугић, Вишња: „Изван и изнад медицинске праксе - креативни потенцијал наратива Пастеровог завода”, Ур. Лалошевић, Др Душан „Споменица: 95 година Пастеровог завода у Новом Саду”, Пастеров завод, Нови Сад, 2016; ИСБН 978-86-918883-1-2, стр. 109-125.
(М49) Уређивање научне монографије, тематског зборника,лексикографске или картографскеДинуловић, Р; Константиновић, Д; Зековић, М: „Архитектура објеката Домова културе у Републици Србији“, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду уз подршку Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, Нови Сад, 2014. ИСБН 978-86-7892-563-4.
(М53) Рад у научном часописуŠunjević, M; Vojinović-Miloradov, M; Reba, D; Zeković, M; Obrovski, B; Živančev, N: 'Sustainable Building Design and Environment', 'MM Science Jounal', MM Publishing, Prague, Czech Republic; 2017; ISSN 1805-0476, pp. 1683-1686.
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниZeković, Miljana: „Efemerna arhitektura“ u okviru „Forum Lectures“; Forum Univerziteta Crne Gore; Učesnici/predavači: Dr Krunoslav Ivanišin (Hrvatska), Dr Veljko Radulović (Crna Gora) i Dr Miljana Zeković (Srbija); Rektorat Univerziteta, 27.05.2016.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШуњевић, Миљан; Војновић-Милорадов, Мирјана; Реба, Дарко; Зековић, Миљана; Константиновић, Драгана; Обровски, Борис: „Модел одрживог развоја за Војводину“, Зборник радова научне конференције са међународним учешћем ETIKUM 2016, Факултет техничких наука, Нови Сад, Србија, 2016; ИСБН 978-86-7892-825-3, стр. 157-160.
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуДинуловић, Р; Реба, Д; Костреш, М; Зековић, М; Мараш, И; Константиновић, Д; Царевић, М; Мишкељин, И: „EE Preporuke / EE Recommendations“, 1. ENVIROSCIENCE, Нови Сад, 2012; ИСБН 978-86-910591-4-9, стр. 42-43.
(М86) Критичка евалуација података, база података,Динуловић, Р; Константиновић, Д; Зековић, М; Момиров, М; Пештерац, А; Пилиповић, Д: Оригинална база података - критичка метода за евалуацију података „Атлас Домова културе за 2015. годину“, реализована у склопу Пројекта технолошког развоја Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије (верификовано као М86 од стране МНТРС)- „Техничко-технолошко стање и потенцијали објеката домова културе у Републици Србији“, ТР 36051; издавач: Центар за сценски дизајн, архитектуру и технологију - СЦЕН, ФТН, 2014.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметЗековић, Миљана; Константиновић, Драгана; Жугић, Вишња: „Концепти, програми и функције архитектонских пројеката павиљонских структура”; Факултет техничких наука - Едиција: уџбеници; 2017; ИСБН: 978-86-7892-950-2
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теоријаУниверзитет у Новом Саду25.02.2023.
Ванредни професорАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теоријаУниверзитет у Новом Саду25.02.2018.
ДоцентУметност примењена на архитектури, технику и дизајнФакултет техничких наука25.02.2013.
АсистентАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теорија29.10.2011.
АсистентАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теоријаФакултет техничких наука29.10.2008.
Асистент приправникАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теоријаФакултет техничких наука01.02.2007.