Похвала акредитационе комисије Факултету техничких наука


08.10.2012. - 08:29 
Комисија за акредитацију и проверу квалитета на седници одржаној 23.11.2012.године, разматрала је и УСВОЈИЛА извештај о спољашњој провери квалитета високошколске установе Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду и утврдила следеће:
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ЈЕ У ОРГАНИЗАЦИОНОМ, НАУЧНОМ, ИСТРАЖИВАЧКОМ И НАСТАВНОМ ПОГЛЕДУ ВРХУНСКА ИНСТИТУЦИЈА КОЈА КОНТИНУИРАНО ВОДИ РАЧУНА О КВАЛИТЕТУ И МОЖЕ СЛУЖИТИ КАО ПРИМЕР ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета се захваљује особљу и студентима Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду на примереној сарадњи током спољашње провере квалитета установе.

Истовремено комисија се нада да ће Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, дате коментаре, препоруке и сугестије и искористити за унапређење квалитета рада високошколске установе у свим областима рада, наставном и научном процесу.