Награде

Извештај о награђенима на ФТН-у у току 2018. године (извод из Извештаја о раду ФТН-а)04.10.2019.20191004
Извештај о награђенима на ФТН-у у току 2017. године (извод из Извештаја о раду ФТН-а)04.10.2019.20191004
Извештај о награђенима на ФТН-у у току 2016. године (извод из Извештаја о раду ФТН-а)04.10.2019.20191004
Извештај о награђенима на ФТН-у у току 2015. године (извод из Извештаја о раду ФТН-а)04.10.2019.20191004
Извештај о награђенима на ФТН-у у току 2014. године (извод из Извештаја о раду ФТН-а)04.10.2019.20191004
Златна плакета WIPO организације Факултету техничких наука05.06.2014.20140605
Пупинове награде Матице српске за 200505.06.2014.20140605
TRIMO – награде за најбоље дипломиране инжењере, магистре и докторе наука05.06.2014.20140605