Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Иван Габоров (SF 30/2017)
Студијски програм:Софтверске и информационе технологије
Ниво студија:Основне струковне студије
Тема:Праћење финансија складиштењем фискалних рачуна
Тема (Eng):Tracking finances by storing receipts
Датум одбране:31.03.2023. 10:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникСиниша Николић
Доцент
МенторДраган Ивановић
Редовни професор
ЧланМарко Марковић
Доцент
 
Студент:Васа Котарлић (SF 26/2016)
Студијски програм:Софтверске и информационе технологије
Ниво студија:Основне струковне студије
Тема:Примена Kafke у микросервисној архитектури
Тема (Eng):Application of Kafka in microservice architecture
Датум одбране:31.03.2023. 10:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникСиниша Николић
Доцент
МенторДраган Ивановић
Редовни професор
ЧланМарко Марковић
Доцент
 
Студент:Андреа Бобинац (AU 17/2017)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројектовање урбане спа оазе у Новом Саду
Тема (Eng):Designing of Urban Spa Oasis in Novi Sad
Датум одбране:29.03.2023. 15:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникРадомир Којић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
МенторЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
ЧланСаша Медић
Доцент
 
Студент:Вељко Милетић (ST 36/2017)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Аспект сигурности робе у контејнерским ланцима снабдевања
Тема (Eng):Safety aspect in the container supply chains
Датум одбране:29.03.2023. 14:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСветлана Николичић
Редовни професор
МенторМаринко Масларић
Ванредни професор
ЧланДејан Мирчетић
Асистент са докторатом
 
Студент:Немања Пуалић (E2 84/2021)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Улога и значај софтвера за управљање пројектима у контексту пословања ИТ фирме
Тема (Eng):The role and importance of project management software in the context of IT company operations
Датум одбране:27.03.2023. 15:00
Место одбране:301 - Сала за састанке
Комисија

ПредседникМаријана Дукић-Мијатовић
Ванредни професор
МенторАлександар Купусинац
Редовни професор
ЧланДраган Иветић
Редовни професор
 
Студент:Марко Новаковић (ZK 11/2017)
Студијски програм:Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Организација и управљање опасним материјама у грађевинарству
Тема (Eng):Organization and management of hazardous materials in construction
Датум одбране:24.03.2023. 16:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСлободан Шупић
Доцент
МенторГоран Тепић
Доцент
ЧланМарко Вуковић
Асистент-мастер
 
Студент:Владимир Менђан (ST 109/2017)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Неки аспекти за уређење складишта
Тема (Eng):Some aspects of warehouse arrangement
Датум одбране:24.03.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаринко Масларић
Ванредни професор
МенторСветлана Николичић
Редовни професор
ЧланДејан Мирчетић
Асистент са докторатом
 
Студент:Александра Саватић (RA 174/2016)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОГРАМСКОГ ЈЕЗИКА РУСТ
Тема (Eng):Basic characteristics of the programming language Rust
Датум одбране:22.03.2023. 15:00
Место одбране:NT400 - НТП-400
Комисија

ПредседникЛидија Крстановић
Ванредни професор
МенторСрђан Попов
Редовни професор
ЧланМилан Вртунски
Асистент са докторатом
 
Студент:Анђелија Ђорђевић (IN 27/2017)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Компаративна анализа регионалних телекомуникационих компанија
Тема (Eng):Comparative analysis of regional telecommunication companies
Датум одбране:22.03.2023. 12:00
Место одбране:308 - Кабинет
Комисија

ПредседникЈелена Демко-Рихтер
Ванредни професор
МенторДушан Добромиров
Редовни професор
ЧланМирослав Ференчак
Доцент
 
Студент:Давор Штрангар (PE 1/2020)
Студијски програм:Електротехника
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Векторско управљање синхроном машином са сталним магнетима
Тема (Eng):Field-Oriented Control of Permanent Magnet Synchronous Machine
Датум одбране:22.03.2023. 08:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникНикола Вукајловић
Доцент
МенторДраган Милићевић
Ванредни професор
ЧланВојин Илић
Ванредни професор
 
Студент:Бобан Симић (GR 183/2021)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Идејни пројекат реконструкције пута ИИА реда на деоници од Краљева до Врњачке Бање укупне дужине Л=4 км + 624,14м
Тема (Eng):Conceptual solution for reconstruction of the road IIA on section from Kraljevo to Vrnjačka Banja total length 4km+624,14m
Датум одбране:16.03.2023. 13:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникАнка Старчев-Ћурчин
Ванредни професор
МенторМилош Шешлија
Доцент
ЧланМилан Маринковић
Доцент
 
Студент:Ања Карановић (IM 49/2018)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Имплементација Салесфорце платформе на примеру процеса аквизиције корисника
Тема (Eng):Salesforce platform implementation for customer’s acquisition process
Датум одбране:16.03.2023. 13:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникДарко Стефановић
Редовни професор
МенторТеодора Вучковић
Доцент
ЧланДанијела Ћирић Лалић
Доцент
 
Студент:Јована Марковић (GR 105/2011)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАЂЕЊА САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ У ПРОДУЖЕТКУ БУЛЕВАРА ЈОВАНА ДУЧИЋА, КРУЖНОГ ТОКА И ПРИСТУПНИХ КРАКОВА, НОВИ САД
Тема (Eng):Project of technology and organization of the construction of the traffic surface in the extension of the Jovan Dučića boulevard, roundabout and access arms, Novi Sad
Датум одбране:01.03.2023. 10:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникЈасмина Дражић
Редовни професор
МенторМилан Тривунић
Редовни професор
ЧланЖељко Јакшић
Ванредни професор
 
Студент:Никола Ковачевић (AU 99/2012)
Студијски програм:Архитектура и урбанизам
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Архитектонско-урбанистичка студија одрживог домаћинства
Тема (Eng):Architectural-urbanistic study of a sustainable homestead
Датум одбране:29.12.2022. 14:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарина Царевић-Томић
Доцент
МенторМилица Врачарић
Редовни професор
ЧланИвана Мараш
Доцент
 
Студент:Данијела Лазић (EE 84/2015)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРИНЦИПИ ЗАШТИТЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ТРАНСФОРМАТОРА
Тема (Eng):Principles of Protection of Power Transformers
Датум одбране:21.10.2022. 12:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникАлександар Станисављевић
Доцент
МенторДејан Јеркан
Доцент
ЧланВладимир Поповић
Доцент