Референти Студентске службе - КОНТАКТИ


04.11.2022. - 10:08 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ



Графичко инжењерство и дизајн
Анимација у инжењерству


stud.grafika@uns.ac.rs

021/485-2221



Архитектура
Сценска архитектура, техника и дизајн

stud.arhitektura@uns.ac.rs

021/485-2223



Индустријско инжењерство
Инжењерски менаџмент


stud.menadzment@uns.ac.rs

021/485-2224



Мехатроника

stud.mehatronika@uns.ac.rs

021/485-2228



Инжењерство информационих система

stud.it@uns.ac.rs

021/485-2228



Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство заштите на раду
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

stud.zastita@uns.ac.rs

021/485-2233



Геодезија и геоинформатика

stud.geodezija@uns.ac.rs

021/485-2224



Производно машинство
Механизација и конструкционо машинство
Енергетика и процесна техника
Техничка механика и дизајн у техници

stud.masinstvo@uns.ac.rs

021/485-2226



Саобраћај и транспорт
Поштански саобраћај и телекомуникације
Биомедицинско инжењерство
Чисте енергетске технологије


stud.saobracaj@uns.ac.rs

021/485-2227



Грађевинарство

stud.gradjevinarstvo@uns.ac.rs

021/485-2225



Енергетика, електроника и телекомуникације

stud.elektrotehnika@uns.ac.rs

021/485-2229



Рачунарство и аутоматика

stud.racunarstvo@uns.ac.rs

021/485-2231



Софтверско инжењерство и информационе технологије
milanam@uns.ac.rs

021/485-2233



Примењено софтверско инжењерство
Информациони инжењеринг
Мерење и регулација


sanjaponjevic@uns.ac.rs

021/485-2232




ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ



Електротехника
Софтверске и информационе технологије

faibojka@uns.ac.rs

021/485-2224



МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ




Енергетика, електроника и телекомуникације
Рачунарство и аутоматика
Примењено софтверско инжењерство
Анимацију у инжењерству
Математика у техници
Софтверско инжењерство и информационе технологије
Биомедицинско инжењерство
Мерење и регулација
Информациони инжењеринг
Чисте енергетске технологије


jasnaandjelic@uns.ac.rs

021/485-2420



Производно машинство
Механизација и конструкционо машинство
Енергетика и процесна техника
Техничка механика и дизајн у техници
Грађевинарство, геодезија и геоматика
Саобраћај и транспорт
Поштански саобраћај и телекомуникације
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство заштите на раду
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Инжењерство третмана и заштите вода


ljiljanamoraca@uns.ac.rs

021/485-2418



Индустријско инжењерство
Индустријско инжењерство-напредне инжењерске технологије
Инжењерски менаџмент
Инжењерство иновација
Инжењерство информационих система
Мехатроника
Архитектура
Сценска архитектура и дизајн
Планирање и управљање регионалним развојем
Графичко инжењерство и дизајн


stud.master.branko@uns.ac.rs

021/485-2230




МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ



Производно машинство

ljiljanamoraca@uns.ac.rs

021/485-2418



Електротехника

jasnaandjelic@uns.ac.rs

021/485-2420



Инжењерски менаџмент МБА

stud.master.branko@uns.ac.rs

021/485-2230




СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
МАГИСТАРСКЕ СТУДИЈЕ
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ



postdiplomske@uns.ac.rs
drazanam@uns.ac.rs

021/485-2209