Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер грађевинарства (Маст. инж. грађ.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Грађевинско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

BIM у грађевинарству22000.007
Мостови22000.006
Управљање пројектима у грађевинарству21000.003
Регулатива и уговарање у грађевинарству20000.002
Управљање грађевинским предузећем20000.002
Моделирање процеса у грађевинарству22000.003
Индустријализација у грађевинарству21001.003
Стручна пракса00006.003

Година: 1, Семестар: Летњи

Управљање безбедношћу и здрављем на раду у грађевинарству22000.003
Изборни предмет - грађевински менаџмент41-40-300.0010
Студијски истраживачки рад - мастер рад00080.0010
Израда и одбрана мастер рада00007.008
 Документа