проф. др Игор Пешко


Недостаје слика

др Игор Пешко

Редовни професор


Телефон063/102-8911
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 303

Рођен је 30.06.1981.године у Бачкој Паланци где је завршио и основну школу. Средњу Техничку школу  "Јован Вукановић" у Новом Саду завршава 2000. године као ђак генерације. Дипломирао је на Факултету техничких наука, Департман за грађевинарство 2006. године. Звање доктора наука је стекао 2013. године одбранивши докторску дисертацију под називом "Модел за процену трошкова и времена изградње градских саобраћајница".

У звање сарадника у настави, за ужу научну област организација и технологија грађења, управљање пројектима и менаџмент у грађевинарству изабран је 2006. године док је у звање асистента за исту научну област биран 2007. године. У звање доцента за ужу научну област Организација и технологија грађења и грађевински менаџмент је изабран 2014. године.

Реализује наставу на предметима "Управљање међународним пројектима" и "Управљање ризицима у грађевинарству" на Департману за грађевинарство и геодезију, а на Департману за архитектуру и урбанизам "Управљање пројектима и грађењем".

Од 2008. године као истраживач (Т2) учествује у реализацији три научноистраживачка пројекта финансирана од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Од 2006. године као аутор и коаутор објавио је преко 90 научностручних радова публикованих како на домаћим и међународним скуповима у Србији и иностранству, тако и у домаћим и међународним стручним часописима.

Од 2011. члан је Инжењерске коморе Србије и активно учествује у реализацији пројеката у сарадњи са привредом. Од 2014. године врши функцију помоћника директора Департмана за грађевинарство и геодезију. Од 2015. године је Известиоц Ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације именован од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструцтуре Републике Србије, а од 2018. је рецезент Комисије за акредитацију и проверу квалитета Министаства просвете, науке и технолошког развоја. Од 2020. члан је Ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације за објекте који се граде на територији АП Војводине.

Члан је више стручних удружења попут ПМИ (Пројецт Манагемент Институте), Удружња инжењера и техничара Србије, Герман Леан Цонструцтион Институте, Wорлд Социетy оф Сустаинабле Енергy Тецхнологиес и удружења БИМ Србија где и члан управног одбора.

Активно учествује у реализацији пројеката у сарадњи са привредом: претходне студије и студије оправданости, пројекти организације и технологије грађења, процене трошкова реализације грађевинских пројеката и слично. Такође као члан тима вештака учествује у реализацији стручних судских вештачења.

Говори енглески и немачки језик.

Редовни професор
13.02.2024.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор13.02.2019.12.02.2024.Катедра за организацију и технологију грађења
Доцент13.02.2014.Катедра за организацију и технологију грађења
Назив функцијеОдОрганизациона јединица
Директор департмана01.10.2021.Департман за грађевинарство и геодезију
Не постоје историјски подаци о функцијама запосленог.
НазивУ Установи
Избор оптималне торањске дизалице и организација грађења објеката високоградње

Диплома

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

2006

Модел за процену трошкова и времена изградње градских саобраћајница

Докторат

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

2013

Избор оптималне торањске дизалице и организација грађења објеката високоградње

Мастер рад

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

2006

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиPeško I., Mučenski V., Šešlija M., Radović N., Vujkov A., Bibić (Đorđević) D., Krklješ M.: Estimation of Costs and Durations of Construction of Urban Roads Using ANN and SVM, Complexity, 2017, Vol. 2017, ISSN 1076-2787, UDK: https://doi.org/10.1155/2017/2450370
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуRadović N., Mirković K., Šešlija M., Peško I.: OUTPUT AND PERFORMANCE BASED ROAD MAINTENANCE CONTRACTING – CASE STUDY SERBIA, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2014, Vol. 3, No 21, pp. 681-688, ISSN 1330-3651, UDK: 347.44:625.76(497.11)
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMučenski V., Peško I., Trivunić M., Ćirović G., Dražić J.: Identification of Injury Risk in Building Construction - Education, Experience and Type of Works, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No 6, pp. 1011-1017, ISSN 1330-3651, UDK: 331.463:69]:311.313(497.113)
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMučenski V., Trivunić M., Ćirović G., Peško I., Dražić J.: Estimation of Recycling Capacity of Multi-storey Building Structures Using Artificial Neural Networks, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2013, Vol. 10, No 4, pp. 175-192, ISSN 1785-8860, UDK: 10.12700/APH.10.04.2013.4.11
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуPeško I., Trivunić M., Goran Ć., Mučenski V.: A Preliminary Estimate of Time and Cost in Urban Road Construction Using Neural Networks, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No 3, pp. 563-570, ISSN 1330-3651, UDK: UDK 658.5.012.2:004.032.26]>625.712.05
(М23) Рад у међународном часописуMučenski V., Peško I., Velkovski T., Čaloska J., Vujkov A., Bibić (Đorđević) D.: Impact of Construction Machinery and Tools on Non-Fatal Injuries in the Building Processes, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2018, Vol. 25, No 6, pp. 1201-1208, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуDražić J., Darko D., Mučenski V., Peško I.: Multi-criteria Analysis of Variation Solutions for the Pipeline Route by Applyng the PROMETHEE method, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 23, No 2, pp. 599-610, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуRadović N., Šešlija M., Peško I.: Ekspertne projektne analize u procesu gospodarenja održavanjem cesta, Građevinar, 2013, No 7, pp. 641-652, ISSN 0350-2465, UDK: 725.76.001.3:69.008
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPeško I., Dražić J., Mučenski V., Trivunić M.: Preparing a Data Base for Estimating Seismic Damage on Buildings by Applying ANN, 4. Građevinarstvo nauka i praksa, Žabljak: Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet u Podgorici, 20-24 Februar, 2012, pp. 771-778, ISBN 978-86-82707-21-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVujkov A., Bibić (Đorđević) D., Peško I., Mučenski V., Ćirović G.: Estimation of recycling capacity of multi-storey building structures using support vector machines , 1. Construction Materials for Sustainable Future, Zadar: University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Zagreb, Croatia, 2017, 19-21 April, 2017, pp. 816-820, ISBN 978-953-8168-04-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPeško I., Marković G., Mučenski V., Vujkov A., Bibić (Đorđević) D.: MODELS FOR ESTIMATING CONSTRUCTION COSTS FOR RESIDENTIAL BUSINESS BUILDINGS, 1. Symposium on Operational Research, Zlatibor: Visoka građevinsko-geodetska škola, Beograd, 25-28 Septembar, 2017, pp. 562-567, ISBN 978-86-7488-135-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBibić (Đorđević) D., Vujkov A., Peško I., Mučenski V., Ćirović G.: Estimation of recycling capacity of multi-storey building structures using ANN, 5. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, 21-22 April, 2017, pp. 921-929, ISBN 978-86-80297-68-2, UDK: 004.8.032.26:502.174.1
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаPeško I., Dražić J., Mučenski V., Trivunić M.: Preparing a Data Base for Estimating Seismic Damage on Buildings by Applyng ANN, Journal of Applied Engineering Science, 2012, Vol. 10, No 1, pp. 21-26, ISSN 1451-4117, UDK: 33
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаMučenski V., Peško I., Trivunić M., Dražić J., Ćirović G.: Optimization for Estimating the Amount of Concrete and Reinforcement Required for Multy-storey Buildings, Građevinski materijali i konstrukcije, 2012, Vol. 55, No 2, pp. 27-46, ISSN 2217-8139, UDK: 004.032.26:691.32=861
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорТехнологија и организација грађења и менаџментФакултет техничких наука13.02.2024.
Ванредни професорТехнологија и организација грађења и менаџментФакултет техничких наука13.02.2019.
ДоцентТехнологија и организација грађења и менаџментФакултет техничких наука13.02.2014.
АсистентОрганизација, технологија грађења и менаџментФакултет техничких наука25.05.2011.
АсистентОрганизација, технологија грађења и менаџментФакултет техничких наука14.09.2007.
Сарадник у наставиОрганизација, технологија грађења и менаџментФакултет техничких наука01.12.2006.