ванр. проф. др Андрија Рашета


Недостаје слика

др Андрија Рашета

Ванредни професор


Телефон021/485-2615
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 306

ЛИЧНИ ПОДАЦИ
Име и презиме: Андрија Рашета
Датум рођења: 16.05.1973.
Место рођења: Нови Сад, Република Србија.
Емаил: арасета@унс.ац.рс, арасета@гмаил.цом

ОБРАЗОВАЊЕ
Основну и средњу школу завшио је у Новом Саду.
Дипломирао је на Универзитету у Новом Саду, Факултету техничких наука, Грађевинском одсеку (данас Департман за грађевинарство и геодезију) 2002. године са темом "Стамбено пословни објекат С+П+8+М" и оценом 10 (десет).
На последипломске студије, Грађевинског факултета, Универзитета у Београду уписао се 16.12.2004. године, смер "Цомпутатионал Енгинееринг" (ДААД програм "Ацадемиц Рецонструцтион оф Соутх Еастерн Еуропе"). Магистарски рад под називом "Нелинеарна сеизмичка анализа гредних армирано бетонских мостова" одбранио је 29.10.2010. године на Грађевинском факултету Универзитета у Београду. Током израде Магистарске тезе, с циљем научно-истраживачког рада, боравио је 2005. године у Републици Словенији на Универзитету у Љубљани, Департману за грађевинарство и геодезију.
Докторску дисертацију под насловом "Анализа и процена сеизмичких перформанси гредних армиранобетонских мостова" одбранио је 12.06.2014. године на Универзитету у Новом Саду, Факултету техничких наука.

РАДНО ИСКУСТВО
Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Департман за грађевнарство и геодезију.
У звање асистента-приправника за ужу научну област Теорија конструкција на Универзитету у Новом Саду, Факултету техничких наука, Институту за грађевинарство (данас Департман за грађевинарство и геодезију) у Новом Саду изабран је у децембру 2002. године, а реизабран у октобру 2006. године и октобру 2009. године. На Грађевинском одсеку Факултета техничких наука радио је као демонстратор на предмету Механика тла школске 2001/2002. године, а од 2002. године као асистент на предметима Статика конструкција 1, Статика конструкција 2, Стабилност и динамика конструкција и Сеизмичка анализа конструкција и на Архитектонском одсеку (данас Департман за архитектуру) на предмету Теорија конструкција. Као асистент са магистратуром радио је на Универзитету у Новом Саду, Факултету техничких наука, Департману за грађевинарство и геодезију од 2010. до 2014. године. У звање Доцента на истом факултету изабран је 2015. године, а у звање Ванредног професора изабран је 2020. године. До данас је учествовао у настави на предметима: Статика конструкција 1, Статика конструкција 2, Стабилност и динамика конструкција, Теорија конструкција, Теорија конструкција – хидротехника, Теорија конструкција – путеви, Основи методе коначних елемената, Сеизмичка анализа конструкција, Мостови, Бетонски мостови, Метални мостови и Пројектовање бетонских и металних мостова.
Чланство у научним и стручним организацијама и удружењима
Члан Инжењерске коморе Србије (лиценце 310 и 410). Председник Регионалног одбора подсекције дипломираних грађевинских инжењера Матичне секције пројектаната од 2016. до 2019. године. Члан Друштва грађевинских конструктера Србије (Научни одбор). Члан Српског удружења за земљотресно инжењерство СУЗИ (енгл. САЕЕ). Представник Републике Србије у Институту за испитивање материјала ад Београд (ИМС), 2021. година до данас. Члан је Комисије КС У250-1,8 у Институту за Стандардизацију Србије од 2023. године до данас.

Научно истраживачки рад
Од 2005. године учествовао је као сарадник и истраживач на четири научноистраживачка пројекта који финансира Министарство за науку и технологију Републике Србије. Тренутно је активни истраживач на једном пројекту који финансира Министарство за науку и технологију Републике Србије. Као аутор или коаутор објавио је преко 100 научних и стручних радова.

Пројекти
Директно је учествовао на више пројеката, као пројектант сарадник и/или главни пројектант, у изради главних грађевинских пројеката конструкција, идејних пројеката, пројеката за извођење, пројеката изведеног стања конструкција, пројеката санација и процена стања конструкција, контролних статичких и динамичких прорачуна и вештачења.

ОСТАЛО
Учесник је у превођењу европских норми ЕН1998-1:2004 (Еврокод 8), Део 1, Београд, новембар 2009. Служи се енглеским језиком.

Ванредни професор
25.09.2020.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент25.09.2015.Катедра за конструкције
Назив функцијеОдОрганизациона јединица
Шеф катедре01.10.2021.Катедра за конструкције
Назив функцијеОдДоОрганизациона јединица
Секретар катедре01.01.2015.30.09.2021.Катедра за конструкције
НазивУ Установи
Пројекат армиранобетонске монолитне зграде По+П+8+М

Диплома

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

2002

Нелинеарна сеизмичка анализа гредних армиранобетонских мостова

Магистратура

Грађевинско инжењерство

Грађевински факултет

2010

Анализа и процена сеизмичких перформанси гредних армиранобетонских мостова

Докторат

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

2014

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуRajić N., Rašeta A.: Stainless steel I-section columns fire design considering the influence of loading history, Journal of Constructional Steel Research, 2022, Vol. 198, ISSN 0143-974X
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуManojlović D., Rašeta A., Vukobratović V., Čeh A., Kozarić Lj., Jovanović Đ., Starčev-Ćurčin A.: Simulation of Load–Slip Capacity of Timber–Concrete Connections with Dowel-Type Fasteners, Buildings, 2023, Vol. 13, No. 5, pp. 1-26, ISSN 2075-5309
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуStarčev-Ćurčin A., Rašeta A., Malešev M., Kukaras D., Radonjanin V., Šešlija M., Žarković D.: Experimental Testing of Reinforced Concrete Deep Beams Designed by Strut-And-Tie Method, Applied Sciences, 2020, Vol. 10, No. 18, pp. 1-23, ISSN 2076-3417
(М23) Рад у међународном часописуJeftenić G., Rašeta A., Kolaković S., Panić M., Kolaković S., Mandić V.: A Methodology Proposal for Selecting the Optimal Location for Small Hydropower Plants, Tehnički vjesnik - Technical Gazette, 2021, Vol. 28, No. 4, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуJovanović Đ., Rašeta A., Spasojević M., Džolev I.: Investigation of large-diameter flange joint with soft-gasket, Građevinar, 2021, Vol. 73, No. 1, pp. 15-25, ISSN 0350-2465
(М23) Рад у међународном часописуRadujković (Vukić) A., Lađinović Đ., Rašeta A.: Assessment of RC Frames for SD Limit State Using Nonlinear Methods of Analysis According to EN 1998-3, Tehnički vjesnik - Technical Gazette, 2020, Vol. 27, No. 6, pp. 1870-1878, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуŠešlija M., Radović N., Rašeta A., Starčev-Ćurčin A., Kukaras D.: Physico-mechanical properties of concrete mixtures for construction of pavements at bus stations, Građevinar, 2018, Vol. 70, No. 2, pp. 121-132, ISSN 0350-2465
(М23) Рад у међународном часописуRašeta A., Lađinović Đ., Radujković (Vukić) A.: THE ESTIMATION OF SEISMIC PERFORMANCES OF REINFORCED CONCRETE GIRDER BRIDGES USING NONLINEAR DYNAMIC ANALYSIS, Tehnički vjesnik - Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No. 2, pp. 489-496, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуStarčev-Ćurčin A., Rašeta A., Brujić Z.: THE PROGRAM "ST METHOD" FOR DETERMINING THE STRUT-AND-TIE MODELS OF RC PLANE MEMBERS, Tehnički vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 1, No. 23, pp. 291-300, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуStarčev-Ćurčin A., Rašeta A., Brujić Z.: Automatic Obtaining of the Strut-and Tie Models for RC Plane Elements, Tehnics Tehnologies Education Management / TTEM, 2013, Vol. 8, No. 4, pp. 1868-1875, ISSN 1840-1503
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRašeta A., Džolev I., Rajić N., Živaljević V., Starčev-Ćurčin A., Šešlija M.: Redistribution analysis of the total base horizontal seismic force in RC building structure, 11. Simpozijum Društva građevinskih konstruktera Srbije, Aranđelovac: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet Beograd, 24-26 September, 2020, pp. 156-163, ISBN 978-86-7518-212-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRašeta A., Starčev-Ćurčin A., Džolev I., Šešlija M., Kukaras D.: Assessment of RC frame nonlinear behavior by CDP model application, 7. Građevinarstvo nauka i praksa, Kolašin: University of Montenegro, Faculty of Civil Engineering, 10-14 March, 2020, pp. 211-220, ISBN 978-86-82707-32-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRašeta A., Starčev-Ćurčin A., Kukaras D., Šešlija M., Nadaški D., Džolev I.: Assessment of road reinforced concrete bridge, 18. International Symposium MASE, Ohrid: MASE - Macedonian Association of Structural Engineers; Faculty of Civil Engineering, 2-5 October, 2019, pp. 461-466, ISBN 978-608-4510-36-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRašeta A., Lađinović Đ., Rajić N.: RC Girder Bridges Modeling for Seismic Performance Assessment, 7. Contemporary Achievements in Civil Engineering, Subotica, 23-24 April, 2019, pp. 301-309, ISBN 978-86-80297-78-1, UDK: 624.27.042.7:519.6
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Jeftenić G., Rašeta A., Budinski Lj., Kolaković S., Kolaković S.: Softver za automatsko određivanje optimalnog položaja mini hidroelektrana, 2020
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорТеорија конструкцијаУниверзитет у Новом Саду25.09.2020.
ДоцентТеорија конструкцијаУниверзитет у Новом Саду25.09.2015.
Асистент - стари називТеорија конструкција21.12.2012.
АсистентТеорија конструкцијаФакултет техничких наука27.10.2009.
Асистент приправникТеорија конструкцијаФакултет техничких наука25.10.2006.
Асистент приправникТеорија конструкцијаФакултет техничких наука03.12.2002.