Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер индустријског инжењерства (Дипл. инж. индустр. инж.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Лазаревић др Милован
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Основе индустријског инжењерства и менаџмента3300.006
Математика 12200.005
Социологија рада2200.004
Материјали у инжењерству3020.006
Рачунарске технологије4040.007
Страни језик 12000.003

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 22200.006
Процеси и средства рада3300.006
Развој и пројектовање производа4220.007
Механика у индустријском инжењерству3300.007
Страни језик 22-3000.003

Година: 2, Семестар: Зимски

Управљање техничким системима2020.004
Теорија вероватноће и статистика2200.005
Рачунаром подржано пројектовање производа (CAD/CAE)3021.006
Технологије обраде производа3202.006
Економика предузећа2200.004
Изборни предмет 120-20-20.005

Година: 2, Семестар: Летњи

Студија рада и ергономија2200.004
Пројектовање поступака рада CAPP, CAM3200.005
Поузданост техничких система и одржавање2210.005
Системи за аутоматску идентификацију2020.004
Теорија одлучивања2200.005
Аутоматизација процеса рада 14022.007

Година: 3, Семестар: Зимски

Технологије монтаже3021.006
Технологије руковања материјалом3021.006
Технологије мерења и контроле производа3110.005
Предузетништво и иновације3200.004
Интегрална системска подршка - логистика2200.005
Методе и технике управљања пројектима2020.004

Година: 3, Семестар: Летњи

Пројектовање производних система3200.005
Пројектовање информационих система3020.005
Организација предузећа2200.005
Систем менаџмента квалитетом2200.005
Изборни предмет 230-20-20.007
Стручна пракса0006.003

Година: 4, Семестар: Зимски

Управљање процесима рада3030.006
Инжењерство услуга3110.005
Програмабилни логички контролери (PLC)2020.005
Изборни предмет 32020.00-1.005
Изборни предмет 420-20-20.004
Изборни предмет 530-20-30.005

Година: 4, Семестар: Летњи

Инжењерски приступ решавању проблема3200.005
Основе LEAN производње2200.004
Изборни предмет 62-30-20-30.005
Изборни предмет 72-30-30-30.005
Изборни предмет 830-20-20.005
Дипломски рад - истраживачки рад0000.003
Дипломски рад - израда и одбрана0003.003