доц. др Ива Шиђанин


Недостаје слика

др Ива Шиђанин

Доцент


Телефон021/485-2194
E-mail
Академско звањеДоцент
КанцеларијаКабинет 307

Др Ива Шиђанин је рођена 1. 8. 1984. године у Новом Саду, Република Србија. Основне и мастер студије је завршила 2008. године на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, на Департману за Индустријско инжењерство и менаџмент, на модулу Инжењерство и менаџмент медија. На истом факултету, 2015. године, стиче звање доктора наука из области Индустријско инжењерство/Инжењерски менаџмент, одбранивши докторску дисертацију под називом "Модел система подршке одлучивању програмског менаџмента у медијима на примеру јавног медијског сервиса у Србији". Изводи наставу на предметима Менаџмент медијске производње, Истраживање масовних комуникација, Естетика медија и Улога медија у смањењу ризика. Аутор је више научних и стручних радова објављених у водећим домаћим и иностраним часописима, као и у зборницима са научно-стручних конференција из области менаџмента у медијима, с акцентом на електронске медије, програмски менаџмент и креирање медијских садржаја. Током професионалне каријере, била је ангажована на различитим пројектима у области медијске продукције, маркетинга, односа с јавношћу и менаџмента догађаја.

Доцент
11.10.2023.
НазивУ Установи
Маркетинг догађаја као саставни део интегрисане маркетинг комуникације

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2008

Модел система подршке одлучивању програмског менаџмента у медијима на примеру јавног медијског сервиса у Србији

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2015

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуŠiđanin I., Ratković Njegovan B., Sokolović B.: Students’ Views on Vaccination against COVID-19 Virus and Trust in Media Information about the Vaccine: The Case of Serbia, Vaccine, 2021, Vol. 9, No. 12, pp. 1-13, ISSN 2076-393X
(М23) Рад у међународном часописуRatković Njegovan B., Šiđanin I.: Public broadcasting crisis as management crisis: a case study of radio television of Vojvodina, Journal of East European Management Studies, 2014, Vol. 19, No. 3, pp. 348-367, ISNN 0949-6181. (Management, 174/185, IF 2014 = 0,278).
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRatković Njegovan, B., Beleslin, I.: Issues required to change in the organization of media company, III International Symposium ”Engineering Management and Competitiveness (EMC 2013)“, Zrenjanin: Technical faculty ”Mihajlo Pupin“, 21-22nd June, 2013, pp. 123-129, ISBN: 978-86-7672-202-0.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRatković Njegovan, B., Šiđanin, I.: Media and creative industries: the value of creative content, XV International Scientific Conference on Industrial Systems (IS' 11), Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, September 14-16, 2011, pp. 583-587, ISBN: 978-86-7892-341-8.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠiđanin I., Njegovan M.: THE POWER OF A MEDIA MESSAGE IN ADVERTISING OF MEDICAL PREPARATIONS , 18. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 7-9 October, 2020
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠiđanin I., Ratković Njegovan B., Grubić-Nešić L.: The role of the media in promoting sustainable development. Proceedings, 6. International Scientific Conference Education and Sustainable Development, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 19 September, 2020, pp. 52-62, ISBN 978-86-6022-307-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRatković Njegovan B., Šiđanin I., Bunčić S., Šiđanin I.: MEDIA AND SPORT: MUTUAL BENEFIT, 18. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 7-9 October, 2020
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNjegovan M., Šiđanin I., Milin A.: LEGAL CLINIC AS A FORM OF PRACTICAL LEGAL EDUCATION IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL PROTECTION, 6. International Scientific Conference Education and Sustainable Development, Novi Sad, 19 September, 2020, ISBN 978-86-6022-307-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниШиђанин И., Ратковић Његован Б.: Управљање програмским садржајем и улога програмског менаџмента , 20. Интернатионал Сyмпосиум ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА, Јахорина, 17-19 Марцх, 2021, пп. 205-210, ИСБН 978-99976-710-8-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠiđanin I., Ratković Njegovan B., Vukadinović M.: Clickbeit Titles: Risky formula for Attracting Readers and Advertisers, 17. International Scientific Conference on Industrial Systems, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 4-6 October, 2017, pp. 364-369, ISBN 978-86-7892-978-6
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Šiđanin I.: Nafplio, Novi Sad, First Edition, 2016, str. 1-134, ISBN 978-86-919231-6-7
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаРатковић Његован Б., Шиђанин И.: Пројектно суфинансирање медија: државни утицај на медије или оснаживање медијске сфере, Београд, Институт за европске студије & Ханнс-Сеидел-Стифтунг, 2020, стр. 194-210, ИСБН 978-86-82057-78-9
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаŠiđanin I.: Scientific-educational program – a stumbling stone for national TV broadcasters , Novi Sad, Univerzit u Novom Sadu, 2016, str. 52-63, ISBN 978-86-499-0213-8
(М52) Рад у часопису националног значајаŠiđanin I., Ratković Njegovan B.: FUNCTIONS AND TASKS OF PROGRAM MANAGEMENT IN MEDIA COMPANIES, Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC), 2018, Vol. 8, No. 1, pp. 65-73, ISSN 2334-9638, UDK: 316.774:005
(М53) Рад у научном часописуШиђанин И., Шегуљев П.: УПРАВЉАЊЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКОМ ПРОГРАМСКОМ ШЕМОМ: ЗНАЧАЈ СЕРИЈСКОГ ПРОГРАМА , Зборник радова Факултета техничких наука, 2021, Вол. 36, Но. 2, пп. 311-314, ИССН 0350-428X, УДК: 005:659.443/446
(М53) Рад у научном часописуBeleslin I., Ratković Njegovan B.: Praćenje medijskih sadržaja posredstvom tradicionalnih medija uz istovremenu komunikaciju u virtuelnoj zajednici, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije: komunikacije, mediji, kultura, 2016, Broj 8, godina VIII, pp. 179-192, ISSN: 1821-0171.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниBeleslin, I., Ratković Njegovan, B.: The crisis of society - the crisis of public media, The transformation of social identity in crisis conditions and it's impact on european integration, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 2016, pp. 7-21, ISBN: 978-86-7892-829-1.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниBeleslin, I., Ratković Njegovan, B.: Programski menadžment i izazovi u programiranju, Kultura i društveni razvoj (II), 2. naučna konferencija „Savremena umetnička praksa, medijska pismenost, kulturni identitet i društveni razvoj“, Beograd: Megatrend univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, 20. novembar, 2014, pp. 341 - 356, ISBN: 978-86-7747-532-1.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниRatković Njegovan, B., Šiđanin, I.: Kulturni sadržaji u programima Prvog kanala Radio-televizije Vojvodine, Kultura i društveni razvoj, Naučni skup „Kulturna politika, umetničko stvaralaštvo i medijska praksa u funkciji održivog društvenog razvoja“, Beograd: Megatrend univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, 31. maj, 2012, pp. 367-378, ISBN: 978-86-7747-476-8.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниRatković Njegovan, B., Šiđanin, I.: Strategije menadžmenta u medijima u uslovima ekonomsko-finansijske krize, 17. Internacionalni naučni skup SM 2012 „Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu“, Subotica: Ekonosmki fakultet, 20. april, 2012, pp. 1-10 (CD ROM), ISBN 978-86-7233-305-3.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниŠiđanin, I.: Menadžment socijalnih medija i medijsko okruženje, Naučni skup „Savremeni trendovi u evropskoj ekonomiji: implikacije za Srbiju“, Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija, 27. oktobar, 2011, pp. 1-6 (CD ROM), ISBN 978-86-7203-122-5.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЊегован М., Шиђанин И.: Е-УЧЕЊЕ: ОДНОС ВИРТУЕЛНИХ СТУДЕНАТА ПРЕМА НАСТАВИ НА ДАЉИНУ, 27. XXВИИ Скуп Трендови развоја: "Онлајн настава на универзитетима", Нови Сад: Факултет техницких наука, 15-18 Фебруар, 2021
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаBeleslin, I.: Model sistema podrške odlučivanju programskog menadžmenta u medijima na primeru javnog medijskog servisa u Srbiji, 2015, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.</енг>
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду26.09.2022.
ДоцентИнжењерство и менаџмент медијаФакултет техничких наука26.09.2017.
АсистентИнжењерство и менаџмент медијаФакултет техничких наука26.09.2014.
АсистентПроизводни системи, организација и менаџмент26.09.2011.
Сарадник у наставиПроизводни системи, организација и менаџмент23.09.2010.
Сарадник у наставиПроизводни системи, организација и менаџмент23.09.2009.