Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Александар Петровић (GR 120/2018)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАЂЕЊА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СУ+ПР+4+ПК-ДУПЛЕКС, НОВИ САД
Тема (Eng):Tehnology and organization of construction for multy-family residential buiding BA+GL+4+AT-Duplex, Novi Sad
Датум одбране:08.12.2022. 13:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникЈасмина Дражић
Редовни професор
МенторМилан Тривунић
Редовни професор
ЧланЖељко Јакшић
Ванредни професор
 
Студент:Јелена Малишевић (F1 14/2021)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Формулација отпада генерисаног током производње тетра-пак амбалаже
Тема (Eng):Formulation of waste generated during the production of tetra-pak packaging
Датум одбране:07.12.2022. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Ванредни професор
МенторСавка Адамовић
Ванредни професор
ЧланМирослав Драмићанин
Доцент
 
Студент:Лука Веселиновић (I2 90/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПРИМЕНА 5С МЕТОДЕ НА СКЛАДИШНО ПОСЛОВАЊЕ ЈКП „ПУТ“ НОВИ САД.
Тема (Eng):APPLYING 5S METHOD TO WAREHOUSE OPERATIONS JKP „PUT“ NOVI SAD.
Датум одбране:07.12.2022. 08:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАцо Антић
Редовни професор
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Доцент
 
Студент:Никола Дакић (r2 38/2020)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ДЕТЕКЦИЈА И СЕГМЕНТАЦИЈА КАЈАКАША УПОТРЕБОМ КОНВОЛУЦИОНИХ НЕУРОНСКИХ МРЕЖА
Тема (Eng):DETECTION AND SEGMENTATION OF KAYAKERS USING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS
Датум одбране:07.12.2022. 08:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникЈелена Сливка
Ванредни професор
МенторАлександар Ковачевић
Редовни професор
ЧланЛидија Крстановић
Доцент
 
Студент:Алекса Јоксимовић (II 13/2016)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројектовање система за производњу вијака за лим
Тема (Eng):System design for the production of sheet metal screws
Датум одбране:06.12.2022. 14:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникМилован Лазаревић
Редовни професор
МенторНемања Сремчев
Ванредни професор
ЧланСлободан Морача
Редовни професор
 
Студент:Зоран Козомара (GG 50/2017)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Деформациона анализа силоса за складиштење житарица применом Карлсруе методе
Тема (Eng):Deformation analysis of grain storage silos using the Karlsruhe method
Датум одбране:06.12.2022. 13:30
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникПавел Бенка
Доцент
МенторМехмед Батиловић
Доцент
ЧланЗоран Сушић
Ванредни професор
 
Студент:Кристијан Мрвош (GG 11/2017)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЈЕКАТ МИКРОМРЕЖЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗГРАДЊЕ КОМПЛЕКСА ОБЈЕКАТА
Тема (Eng):MICRO NETWORK DESIGN FOR MONITORING THE CONSTRUCTION OF A COMPLEX OF FACILITIES
Датум одбране:06.12.2022. 13:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникПавел Бенка
Доцент
МенторЗоран Сушић
Ванредни професор
ЧланМехмед Батиловић
Доцент
 
Студент:Вања Петковић (mm 46/2013)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат теретног возила надградњом за превоз возила
Тема (Eng):Project of a cargo vehicle with superstructure for vehicle transport
Датум одбране:06.12.2022. 13:00
Место одбране:A3-2g - Учионица
Комисија

ПредседникБорис Стојић
Ванредни професор
МенторДраган Ружић
Ванредни професор
ЧланСања Бојић
Ванредни професор
 
Студент:Јован Јовановић (AI 42/2018)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Израда карактера Милене из франшизе Смртоносна борба и продукција игре за Бесконачно трчање
Тема (Eng):Modeling the character Mileena from Mortal Kombat franchise and development of an endless runner game
Датум одбране:06.12.2022. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАна Перишић
Ванредни професор
МенторИгор Кекељевић
Ванредни професор
ЧланЛидија Крстановић
Доцент
 
Студент:Дарко Брујић (A7 44/2020)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Архитектонско пројектовање регатног комплекса на језеру Тиквари у Бачкој Паланци
Тема (Eng):ARCHITECTURAL DESIGN OF THE REGATTA CENTER COMPLEX ON LAKE TIKVARA IN BAČKA PALANKA
Датум одбране:06.12.2022. 09:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Мишкељин
Ванредни професор
МенторСаша Медић
Доцент
ЧланМирна Капетина
Доцент
 
Студент:Наташа Звекић (I7 1/2021)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Поређење перфоманси између Андроид апликација развијених употребом Јетпацк Цомпосе алата и употребом XМЛ језика
Тема (Eng):Performance comparison between Android applications developed using Jetpack Compose tool and using XML language
Датум одбране:05.12.2022. 10:15
Место одбране:203 - Кабинет
Комисија

ПредседникСрђан Попов
Редовни професор
МенторМарко Арсеновић
Доцент
ЧланСрђан Сладојевић
Ванредни професор
 
Студент:Владимир Остојић (RA 219/2015)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Имплементација оквира за проверу функционалности програмских компоненти заснованог на ГооглеТест и ГооглеМоцк библиотекама
Тема (Eng):Implementation of a framework for checking the functionality of program components based on the GoogleTest and GoogleMock libraries
Датум одбране:02.12.2022. 09:30
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникНебојша Пјевалица
Редовни професор
МенторБогдан Павковић
Доцент
ЧланМарија Антић
Ванредни професор
 
Студент:Милена Милетић (G1 49/2021)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:АНАЛИЗА И ПРИМЕНА СОФТВЕРСКОГ ПАКЕТА ПЛАТЕИА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПУТЕВА
Тема (Eng):ANALYSIS AND APPLICATION OF THE PLATEIA SOFTWARE PACKAGE FOR ROAD DESIGN
Датум одбране:02.12.2022. 09:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникАнка Старчев-Ћурчин
Доцент
МенторМилош Шешлија
Доцент
ЧланСлавиша Думнић
Доцент
 
Студент:Мирјана Николић (RA 216/2018)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Једно решење међу-рачунарског комуникационог механизма преко дељене меморије
Тема (Eng):One solution of inter-computer communication mechanism over shared memory
Датум одбране:02.12.2022. 09:00
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникНебојша Пјевалица
Редовни професор
МенторБогдан Павковић
Доцент
ЧланМарија Антић
Ванредни професор
 
Студент:Данијела Лазић (EE 84/2015)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРИНЦИПИ ЗАШТИТЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ТРАНСФОРМАТОРА
Тема (Eng):Principles of Protection of Power Transformers
Датум одбране:21.10.2022. 12:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникАлександар Станисављевић
Доцент
МенторДејан Јеркан
Доцент
ЧланВладимир Поповић
Доцент