Докторске студије / Индустријско инжењерство / Инжењерски менаџмент
Индустријско инжењерство / Инжењерски менаџмент

 Основне информације

Ниво студија
Докторске студије


Звање које се стиче
Доктор наука - Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент (Др)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


Ментори
Списак ментора


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Ћосић др Илија
Проф. ЕмеритусТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.СИРЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Метод научног рада035
Изборна позиција 15312
Одабрана поглавља из индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента5411

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборни предмет ИМДР10-50-416
Изборни предмет ИМДР25414
Актуелно стање у области022

Година: 2, Семестар: Зимски

Изборни предмет ИМДР30-50-414
Изборни предмет ИМДР40-50-414
Припрема пријаве теме докторске дисертације022

Година: 2, Семестар: Летњи

Докторска дисертација (теоријске основе)02030

Година: 3, Семестар: Зимски

Докторска дисертација - студијски истраживачки рад03030

Година: 3, Семестар: Летњи

Докторска дисертација - студијски истраживачки рад01010
Докторска дисертација - израда и одбрана докторске дисертације0020