Предмет: Утицај земљотреса на грађевинске објекте (17 - URZP58)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областТеорија конструкција
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Матичне организационе јединице предмета

Департман за грађевинарство и геодезију
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2011..

Стицање напредних академских знања из области процене сеизмичког хазарда и смањења сеизмичког ризика и оспособљавање студената за концептуално асеизмичко пројектовање грађевинских објеката.
Студенти поседују напредна академска и стручна знања из области прорачуна утицаја земљотреса на грађевинске објекте. Способни су за решавање проблема различитих нивоа сложености како самостално, тако и у комуникацији и интеракцији са другима. Предузимљиви су и могу водити пројекте различите сложености поштујући етичке стандарде своје професије. Имају позитиван однос према целоживотном учењу и личном и професионалном развоју.
Опште о земљотресима: узроци настанка и врсте земљотреса, сеизмички таласи, карактеристике земљотресног кретања тла, регистровање земљотреса, интензитет сеизмичког дејства и сеизмичке скале. Процена сеизмичког хазарда, повратни период земљотреса, вероватноћа прекорачења сеизмичког догађаја у животном веку грађевине. Анализа понашања конструкција на дејство земљотреса: принудне пригушене вибрације система са једним степеном слободе услед динамичког померања основе. Метода еквивалентог статичког оптерећења и метода спектра одговора. Концептуално пројектовање сеизмички отпорних конструкција: основни циљеви и захтеви сеизмичке заштите, методологија пројектовања, мере за смањење сеизмичког ризика.
Предавања, вежбе, консултације. Теоријски део градива се излаже на предавањима кроз презентације појединих тематских јединица, праћен одговарајућим примерима из инжењерске праксе ради лакшег сагледавања и разумевања. На вежбама се градиво обрађује кроз решавање практичних проблема уз активно учешће студената. Поред предавања и вежби, редовно се одржавају консултације како би се студентима дали одговори на додатна питања везана за градиво.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Брчић, В.Динамика конструкција1981Грађевинска књига, БеоградСрпски језик
Петровић, Б.Одабрана поглавља из земљотресног грађевинарства1989Грађевинска књигаСрпски језик
Аничић, Д. и др.Земљотресно инжењерство : високоградња1990Грађевинска књига, БеоградСрпски језик
Главатовић, Б.Сеизмологија2002Рударско-геолошки факултет у БеоградуСрпски језик
Алендар, В.Пројектовање сеизмички отпорних армирано-бетонских конструкција кроз примере, Део А – Основи теорије и увод у прописе2004Грађевински факултет Универзитета у БеоградуСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада20.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Булајић др Борко
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Рашета др Андрија
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Булајић др Борко
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Радујковић др Александра
Доцент

Аудиторне вежбе