Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије

Милошевић Милена
Предлог архитектуре средњег слоја софтвера за рачунарски систем у возилима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

25.01.2023. - 24.02.2023.
Каменко Илија
Аутоматско подешавање параметара ПИД регулатора засновано на расплинутој логици са применом у аутоматизацији стамбено-пословних објеката

Електротехничко и рачунарско инжењерство

19.01.2023. - 18.02.2023.