Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије

Јелачић Бојан
Методологија за безбедну примену рачунарства у облаку у надзору и управл?ању паметним електроенергетским системима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

20.06.2022. - 20.07.2022.
Стојков Милан
Модел за праћење усклађености између безбедносних стандарда и приоритизацију захтева у критичним инфраструктирама

Електротехничко и рачунарско инжењерство

13.06.2022. - 13.07.2022.
Ракановић Дамјан
Хардверска акцелерација конволуционих неуронских мрежа у ембедед системима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

13.06.2022. - 13.07.2022.