Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије

Зеленовић Јелена
Управљање људским капиталом у дигиталној продаји

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

22.09.2022. - 22.10.2022.
Шкорић Стефан
Просторно-временски обрасци коришћења јавних простора у централним пешачким зонама градова Војводине

Архитектура

21.09.2022. - 21.10.2022.
Орошњак Марко
Концепт функционалне продуктивности за моделовање поузданости у домену одржавања заснованом на енергији

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

20.09.2022. - 20.10.2022.
Фајси Ангела
Утицај зрелости у управљању пројектима на остваривање пословне изврсности организација

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

20.09.2022. - 20.10.2022.
Фурган Саееда
Компаративна анализа трајности и рангирања бетонских мостова у топлим климатима

Грађевинско инжењерство

12.09.2022. - 12.10.2022.
Вукман Јован
Оптимизација технолошког процеса обраде танкозидних алуминијумских структура

Машинско инжењерство

12.09.2022. - 12.10.2022.
Кнежев Милош
Моделовање топлотно-механичког понашања високобрзинског мотор-вретена машина алатки

Машинско инжењерство

02.09.2022. - 02.10.2022.
Перовић Стеван
Развој људског капитала у функцији смањења отпора организационим променама

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

02.09.2022. - 02.10.2022.