Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије

Амовић Горан
Организовање система јавно-приватног партнерства у транзиционим условима

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

26.01.2022. - 25.02.2022.
Савић Душица
Референтни модел за рангирање нивоа безбедности и здравља на раду у микро и малим грађевинским предузећима

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

26.01.2022. - 25.02.2022.
Симић Милош
Динамичко формирање дистрибуираног микро окружења у рачунарству у облаку

Електротехничко и рачунарско инжењерство

17.01.2022. - 16.02.2022.