Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије

Лолић Теодора
Проширени модел мерења успешности информационих система

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

06.04.2021. - 06.05.2021.
Кањух Соња
Естимација стања активних дистрибутивних мрежа интегрисана у дистрибутивни менаџмент систем

Електротехничко и рачунарско инжењерство

02.04.2021. - 02.05.2021.
Бањац Никола
Модел процене ефективности управљања заштићеним подручјима у АП Војводини

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

25.03.2021. - 24.04.2021.
Саулић Ненад
Оштећење на возилу као индикатор сударних брзина код налета на пешака

Саобраћајно инжењерство

24.03.2021. - 23.04.2021.