Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије

Бонџић Јована
Утицај карактеристика животне средине на изложеност рањиве популације приликом ослобађања амонијака у акцидентној ситуацији

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

30.05.2023. - 29.06.2023.
Лечић Милан
Фактори развоја иновативне климе у организацијама

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

25.05.2023. - 24.06.2023.
Кокотовић Соња
Утицај функције управљања људским ресурсима на задовољство корисника услуга у медијском сектору

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

24.05.2023. - 23.06.2023.
Пијетловић Стефан
Предлог за уштеду меморијских ресурса у алгоритму коначних разлика у временском домену коришћењем аритметике у блоковском покретном зарезу

Електротехничко и рачунарско инжењерство

23.05.2023. - 22.06.2023.
Јовић Слободан
Функције простора модернизма у трансформацији савременог града

Архитектура

19.05.2023. - 18.06.2023.
Стратијев Јелена
Јаке позиционе игре

Примењена математика

19.05.2023. - 18.06.2023.