Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије

Микетић Нада
Унапређење естетске употребљивости управљачког система графичких машина применом хармонија боја

Графичко инжењерство и дизајн

28.02.2024. - 29.03.2024.
Ситаревић Александра
Карактеристике посла и здравља запослених као предиктори апсентизма у организацијама

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

21.02.2024. - 22.03.2024.
Тодоровић Ивана
Примарна регулација и стабилизација микромрежа са претварачима енергетске електронике у условима непосредне размене електричне енергије

Електротехничко и рачунарско инжењерство

14.02.2024. - 15.03.2024.
Марјановић Јелена
Блокчејн базиран модел за праћење усклађености софтвера у индустријским управљачким системима са захтевима за безбедан развој софтвера

Електротехничко и рачунарско инжењерство

02.02.2024. - 03.03.2024.
Никач Сандра
Сценска лутка: простор и анимација – уметничко дело сценског дизајна

Сценски дизајн

01.02.2024. - 02.03.2024.