Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије

Величковић Марко
Моделирање екстерних трошкова у системима дистрибуције робе у градским подручјима

Саобраћајно инжењерство

23.09.2020. - 23.10.2020.
Ђурђевић Марко
Прилог истраживању струјања гаса кроз мерне бленде са више отвора

Машинско инжењерство

18.09.2020. - 18.10.2020.
Петровић Саша
Карактеризација композитних носиоца флексо штампарских форми и њихов утицај на квалитет штампе картонске амбалаже

Графичко инжењерство и дизајн

11.09.2020. - 11.10.2020.