Референти Студентске службе - КОНТАКТИ


04.11.2022. - 10:08 

Шеф Студентске службе


Братислав Радумило

bratislavr@uns.ac.rs, studsluzba@uns.ac.rs; 021/485-2222


Заменик шефа Студентске службе - Љубомир Милашиновић

ljubomir@uns.ac.rs; 021/485-2208


Координатор послова одељења за основне студије - Маријана Ерцег

ercegmarijana@uns.ac.rs; 021/485-2208


Координатор послова одељења за други и трећи степен студија - Дражана Грбић

drazanam@uns.ac.rs; 021/485-2209


Организација испита, резервација сала - Ивана Раонић

ftnispit@uns.ac.rs; 021/485-2230ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ / СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Миодраг Армацки

Производно машинство
Механизација и конструкционо машинство
Енергетика и процесна техника
Техничка механика и дизајн у техници

stud.masinstvo@uns.ac.rs; 021/485-2226


Мирела Тешија

Индустријско инжењерство
Инжењерски менаџмент

stud.menadzment@uns.ac.rs; 021/485-2224


Ибојка Фа

Геодезија и геоинформатика
Електротехника
Софтверске и информационе технологије

faibojka@uns.ac.rs; stud.geodezija@uns.ac.rs; 021/485-2224


Милана Малетин

Софтверско инжењерство и информационе технологије
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство заштите на раду
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

milanam@uns.ac.rs; stud.zastita@uns.ac.rs; 021/485-2233


Валентина Вребалов

Архитектура
Сценска архитектура, техника и дизајн

stud.arhitektura@uns.ac.rs, 021/485-2223


Јована Перишић-Ђорђијевски

Инжењерство информационих система
Мехатроника

stud.it@uns.ac.rs; stud.mehatronika@uns.ac.rs; 021/485-2228

Графичко инжењерство и дизајн
Анимација у инжењерству

stud.grafika@uns.ac.rs
021/485-2221


Столић Милијана

Саобраћај и транспорт
Поштански саобраћај и телекомуникације
Биомедицинско инжењерство
Чисте енергетске технологије

stud.saobracaj@uns.ac.rs; 021/485-2227


Алекса Мадић

Грађевинарство

stud.gradjevinarstvo@uns.ac.rs; 021/485-2225


Биљана Анушић

Рачунарство и аутоматика

stud.racunarstvo@uns.ac.rs; 021/485-2231


Драгана Тица

Енергетика, електроника и телекомуникације

stud.elektrotehnika@uns.ac.rs; 021/485-2229


Сања Поњевић

Примењено софтверско инжењерство
Информациони инжењеринг
Мерење и регулација

sanjaponjevic@uns.ac.rs; 021/485-2232


МАСТЕР АКАДЕМСКЕ / СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Јасна Анђелић

Енергетика, електроника и телекомуникације
Рачунарство и аутоматика
Примењено софтверско инжењерство
Анимацију у инжењерству
Математика у техници
Софтверско инжењерство и информационе технологије
Биомедицинско инжењерство
Мерење и регулација
Информациони инжењеринг
Чисте енергетске технологије

Вештачка интелигенција и машинско учење

Информациона безбедност
Електротехника

jasnaandjelic@uns.ac.rs, 021/485-2420


Љиљана Морача

Производно машинство
Механизација и конструкционо машинство
Енергетика и процесна техника
Техничка механика и дизајн у техници
Грађевинарство
Геодезија и геоинформатика
Саобраћај и транспорт
Поштански саобраћај и телекомуникације
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство заштите на раду
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Инжењерство третмана и заштите вода


ljiljanamoraca@uns.ac.rs; 021/485-2418


Бранко Спасић

Индустријско инжењерство
Инжењерски менаџмент
Инжењерство иновација
Инжењерство информационих система
Мехатроника
Архитектура
Сценска архитектура и дизајн
Планирање и управљање регионалним развојем
Графичко инжењерство и дизајн
Инжењерски менаџмент МБА

stud.master.branko@uns.ac.rs; 021/485-2230

МАГИСТАРСКЕ СТУДИЈЕ / ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ


Снежана Бојанић

Анимација у инжењерству
Биомедицинско инжењерство
Енергетика, електроника и телекомуникације
Графичко инжењерство и дизајн
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство заштите на раду
Рачунарство и аутоматика
Машинство
Саобраћај
Техничка механика

postdiplomske@uns.ac.rs; 021/485-2209СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ / ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Оља Кузмановић-Куруц

Архитектура
Грађевинарство
Геодезија и геоинформатика
Индустријско инжењерство/инжењерски менаџмент
Инжењерство информационих система
Мехатроника
Математика у техници
Сценски дизајн
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

doktorskestudije.ftn@uns.ac.rs; 021/485-2209