Информације
Група за нелинеарну динамику и осцилације се бави механичким и математичким моделовањем динамичких и осцилаторних система, квантитативном и квалитативном анализом њиховог понашања и пратећих феномена. Акценат је на нелинеарним системима, при чему нелинеарност може потицати од својстава материјала, типа оптерећења или физичке конфигурације.
Са овог становишта изучавају се теоријски проблеми структуралног инжењерства, али и нелинеарни динамички и осцилаторни процеси у живим организмима, као штоје динамика неурона и осцилације вокалног тракта.
Осим теоријских истраживања, у фокусу су и практични поступци мониторинга, управљања и контроле буке у животној и радној средини, као и поступци вибродијагностике постројења и машина. У том погледу, развијена је успешна сарадња са регионалним субјектима процесне индистрије, топланама, водоводним постројењима, итд.