Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Борис Застрановић (G1 3/2019)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА И ОДВОЂЕЊА АТМОСФЕРСКИХ ВОДА У НАСЕЉУ СЕФКЕРИН
Тема (Eng):CONCEPTUAL DESIGN OF WATER SUPPLY AND ATMOSPHERIC WATER SEWERAGE IN SEFKERIN SETTLEMENT
Датум одбране:20.10.2022. 09:15
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникСлободан Колаковић
Доцент
МенторМатија Стипић
Доцент
ЧланСлободан Ташин
Доцент
 
Студент:Никола Зорић (ST 3/2014)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Показатељи перформанси система интермодалног транспорта
Тема (Eng):Performance Indicators of Intermodal Transport System
Датум одбране:11.10.2022. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСветлана Николичић
Редовни професор
МенторМаринко Масларић
Ванредни професор
ЧланДејан Мирчетић
Асистент са докторатом
 
Студент:Сања Јоргић (II 18/2018)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа пословних показатеља у предузећу "Роберт Босцх"
Тема (Eng):Analysis of business indicators in the company "Robert Bosch"
Датум одбране:07.10.2022. 12:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникМилован Лазаревић
Редовни професор
МенторАндреа Иванишевић
Редовни професор
ЧланМладен Радишић
Редовни професор
 
Студент:Михаило Стјепановић (GI 91/2017)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Мултимедијална интерпретација слике "Плава кафана" Ивана Табаковића
Тема (Eng):Multimedia interpretation of a painting "Plava kafana" by Ivan Tabaković
Датум одбране:07.10.2022. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИван Пинћјер
Доцент
МенторВладимир Димовски
Доцент
ЧланБојан Бањанин
Асистент са докторатом
 
Студент:Тијана Баварчић (GI 6/2018)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Визуелна култура Новог таласа
Тема (Eng):Visual Culture of The New Wave
Датум одбране:07.10.2022. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЈелена Владушић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
МенторВладимир Димовски
Доцент
ЧланБојан Бањанин
Асистент са докторатом
 
Студент:Бранка Дишић (A7 7/2021)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПРЕНАМЕНА САКРАЛНОГ ОБЈЕКТА У ВИНОТЕКУ И КУЋУ МИРИСА
Тема (Eng):<eng>CONVERSION OF THE SACRED BUILDING INTO A WINE SHOP AND HOUSE OF FRAGRANCE</eng>
Датум одбране:06.10.2022. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАна Нешић Томашевић
Доцент
МенторИвана Мишкељин
Ванредни професор
ЧланСаша Медић
Доцент
 
Студент:Катарина Коледин (A7 34/2021)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ЕНТЕРИЈЕР ФРИЗЕРСКОГ САЛОНА „БАЗААР“ СА АКЦЕНТОМ НА ИСТРАЖИВАЊУ ПРОЈЕКТАНТСКОГ ПРОЦЕСА
Тема (Eng): <eng>&quot;BAZAAR&quot; HAIR SALON INTERIOR DESIGN WITH AN EMPHASIS ON THE RESEARCH OF THE DESIGN PROCESS</eng>
Датум одбране:06.10.2022. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАна Нешић Томашевић
Доцент
МенторИвана Мишкељин
Ванредни професор
ЧланСаша Медић
Доцент
 
Студент:Александра Милановић (SP 27/2015)
Студијски програм:Поштански саобраћај и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦА СА АТМОСФЕРСКОМ КАНАЛИЗАЦИЈОМ, ПАРКИНГ ПРОСТОРОМ, ПЕШАЧКИМ СТАЗАМА И ЈАВНОМ РАСВЕТОМ
Тема (Eng):Construction of a road with atmospheric sewage, parking space, footpaths and public lighting
Датум одбране:05.10.2022. 15:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСлавиша Думнић
Доцент
МенторПредраг Атанасковић
Редовни професор
ЧланЂорђије Дупљанин
Асистент са докторатом
 
Студент:Драгана Стојановић (MH 28/2018)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена ПЛК кроз практични пример управљања висион станицом
Тема (Eng):Application of PLC for a vision station control
Датум одбране:05.10.2022. 12:00
Место одбране:123 - Кабинет
Комисија

ПредседникГордана Остојић
Редовни професор
МенторСтеван Станковски
Редовни професор
ЧланСрђан Тегелтија
Доцент
 
Студент:Александра Павловић (GT 7/2018)
Студијски програм:Чисте енергетске технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Изазови имплементације концепта зграда са близу нултом потрошњом енергије
Тема (Eng):Challenges of implementing the concept of buildings with near-zero energy consumption
Датум одбране:05.10.2022. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНемања Станисављевић
Ванредни професор
МенторБранка Гвозденац Урошевић
Ванредни професор
ЧланЂорђије Додер
Доцент
 
Студент:Стојан Грбић (MH 32/2014)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:CAN комуникациони протокол у аутомобилској индустрији
Тема (Eng):CAN communication protocol in the automotive industry
Датум одбране:05.10.2022. 09:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСтеван Станковски
Редовни професор
МенторГордана Остојић
Редовни професор
ЧланСрђан Тегелтија
Доцент
 
Студент:Вукашин Павковић (RA 212/2018)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пример решења аутоматског управљања и надзора система у препумпним станицама
Тема (Eng):An example of solution for automation control and supervisory for the lift station systems
Датум одбране:05.10.2022. 09:30
Место одбране:NT415 - НТП-415
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторВелимир Чонградац
Редовни професор
ЧланЖељко Кановић
Ванредни професор
 
Студент:Јелена Микић (PR 36/2015)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Микросервиси у Амазон веб сервисима
Тема (Eng):Microservice architecture in Amazon web services
Датум одбране:04.10.2022. 17:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Александар Граховац (e1 53/2021)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Паралелизација ДФА алгоритма за обуку дубоких неуронских мрежа
Тема (Eng):Parallelisation of DFA Algorithm for Deep Neural Network Training
Датум одбране:04.10.2022. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникРастислав Струхарик
Редовни професор
МенторСтаниша Даутовић
Ванредни професор
ЧланЗоран Овцин
Доцент
 
Студент:Марко Миловић (EE 31/2018)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Виртуелна лабораторија Planet Debug: Програмирање и тестирање click плочице за мерење температуре и приказ на седмосегментној click плочици у развојном окружењу Necto Studio
Тема (Eng):Virtual laboratory Planet Debug: Programming and testing of click board for temperature measurement and display on a segmosegmental click board in the Necto Studio development environment
Датум одбране:04.10.2022. 12:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМирјана Дамњановић
Редовни професор
МенторВладимир Рајс
Ванредни професор
ЧланЈован Бајић
Ванредни професор
 
Студент:Анђела Ралић (SP 9/2018)
Студијски програм:Поштански саобраћај и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа перформанси ЛТЕ-В2X и НР 5Г-В2X комуникација путем МАТЛАБ ЛТЕВ2ВСим симулатора
Тема (Eng):Performance analysis of LTE-V2X and NR-V2X communications using MATLAB LTE V2VSim simulator
Датум одбране:04.10.2022. 11:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникДрагана Шарац
Редовни професор
МенторДејан Вукобратовић
Редовни професор
ЧланТијана Деваја
Асистент-мастер
 
Студент:Драгана Тешовић (EE 39/2018)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Реализација и карактеризација click плочице за конверзију напона у фреквенцију, програмирање click плочице за мјерење амбијенталног освјетљења
Тема (Eng):Realization and characterization of V to Hz click board, programming Ambient click board
Датум одбране:04.10.2022. 10:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникЈован Бајић
Ванредни професор
МенторВладимир Рајс
Ванредни професор
ЧланМирјана Дамњановић
Редовни професор
 
Студент:Тијана Терзић (E1 23/2020)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Прорачун несиметричних токова снага дистрибутивних мрежа са дистрибутивним генераторима заснованим на уреĎајима енергетске електронике
Тема (Eng):CALCULATION OF UNBALANCED POWER FLOW OF DISTRIBUTION NETWORKS WITH DISTRIBUTED GENERATORS BASED ON POWER ELECTRONIC DEVICES
Датум одбране:04.10.2022. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНикола Војновић
Доцент
МенторЛука Стрезоски
Доцент
ЧланКсенија Дорословачки
Ванредни професор
 
Студент:Никола Марковић (EE 52/2018)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Реализација, карактеризација и програмирање Load Cell click плочице
Тема (Eng):Realization, characterization and programming of Load Cell click board
Датум одбране:04.10.2022. 08:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМирјана Дамњановић
Редовни професор
МенторВладимир Рајс
Ванредни професор
ЧланЈован Бајић
Ванредни професор
 
Студент:Ивана Пајкановић (AU 55/2018)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат ентеријера капсула хотела – трансформација хале у Луци Београд
Тема (Eng):Interior design project of the capsule hotel in the port of Belgrade
Датум одбране:03.10.2022. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
МенторРадомир Којић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
ЧланМирјана Сладић Тодоров
Доцент
 
Студент:Милутин Ћировић (EE 170/2017)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа перформанси дистрибуиране алокације ресурса у ЛТЕ-В2X Моде 4
Тема (Eng):Performance analysis of distributed resource allocation in LTE-V2X Mode 4
Датум одбране:03.10.2022. 11:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМладен Ковачевић
Доцент
МенторДејан Вукобратовић
Редовни професор
ЧланМилица Петковић
Асистент са докторатом
 
Студент:Тијана Вукотић (IM 99/2015)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Значај пословне комуникације у решавању конфликтних ситуација
Тема (Eng):The importance of business communication in resolving conflict situations
Датум одбране:03.10.2022. 11:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникЛепосава Грубић-Нешић
Редовни професор
МенторПетар Врговић
Ванредни професор
ЧланЈелена Ћулибрк
Доцент
 
Студент:Алекса Паунић (au 41/2017)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Центар за посетиоце Врдничке тврђаве
Тема (Eng):Visitor Center of Vrdnik Fortress
Датум одбране:03.10.2022. 10:30
Место одбране:407 - АХ5
Комисија

ПредседникЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
МенторМирјана Сладић Тодоров
Доцент
ЧланРадомир Којић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
 
Студент:Слађана Дукић (BI 29/2014)
Студијски програм:Биомедицинско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Детекција карцинома дојке коришћењем алгоритама машинског учења
Тема (Eng):Detection of breast cancer using machine learning algorithms
Датум одбране:03.10.2022. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникТатјана Лончар-Турукало
Редовни професор
МенторМилан Сечујски
Редовни професор
ЧланНикша Јаковљевић
Ванредни професор
 
Студент:Горана Кандић (AU 59/2013)
Студијски програм:Архитектура и урбанизам
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат основне школе у Новом Саду
Тема (Eng):Primary school project in Novi Sad
Датум одбране:03.10.2022. 10:00
Место одбране:403 - АХ2
Комисија

ПредседникРадомир Којић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
МенторЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
ЧланМирјана Сладић Тодоров
Доцент
 
Студент:Вук Милосављевић (BI 58/2018)
Студијски програм:Биомедицинско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Дијагноза и праћење Паркинсонове болести уз примену машинског учења
Тема (Eng):Diagnosis and monitoring of Parkinson's disease with application of machine learning
Датум одбране:03.10.2022. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникТатјана Лончар-Турукало
Редовни професор
МенторМилан Сечујски
Редовни професор
ЧланНикша Јаковљевић
Ванредни професор
 
Студент:Дејан Мићић (EE 27/2018)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Функционална верификација модула за рачунање крос-корелације дводимензионалних сигнала
Тема (Eng):Functional verification of IP core for 2D cross correlation
Датум одбране:03.10.2022. 10:00
Место одбране:NT107 - НТП-107
Комисија

ПредседникВук Врањковић
Ванредни професор
МенторРастислав Струхарик
Редовни професор
ЧланПредраг Теодоровић
Доцент
 
Студент:Драгана Мартинов (EE 35/2017)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена ОWЦ технологије у оквиру ИоТ система
Тема (Eng):OWC technology applications in IoT systems
Датум одбране:03.10.2022. 10:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМладен Ковачевић
Доцент
МенторДејан Вукобратовић
Редовни професор
ЧланМилица Петковић
Асистент са докторатом
 
Студент:Никола Матијевић (IN 2/2018)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Један пример примене обраде природног језика и модела машинског учења за класификовање текстова
Тема (Eng):One Example of Natural Language Processing and Machine Learning for Text Classification
Датум одбране:03.10.2022. 10:00
Место одбране:NT308 - НТП-308
Комисија

ПредседникМилан Челиковић
Доцент
МенторСлавица Кордић
Ванредни професор
ЧланСоња Ристић
Редовни професор
 
Студент:Тијана Симанић (AU 89/2018)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Трансформација спортске арене
Тема (Eng):Transformation of sport arena
Датум одбране:03.10.2022. 09:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМирјана Сладић Тодоров
Доцент
МенторЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
ЧланРадомир Којић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
 
Студент:Предраг Деспотовић (IN 1/2018)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Предвиђање грејног и расхладног оптерећења - корак ка енергетски ефикасним стамебно-пословним објектима
Тема (Eng):Prediction of heating and cooling load - towards energy efficient living
Датум одбране:03.10.2022. 09:00
Место одбране:NT125 - НТП-125
Комисија

ПредседникМилан Сечујски
Редовни професор
МенторТатјана Лончар-Турукало
Редовни професор
ЧланНикша Јаковљевић
Ванредни професор
 
Студент:Алекса Стокановић (RA 158/2018)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој Модбус РТУ славе драјвера за АВР XМЕГА микроконтролер
Тема (Eng):Development of Modbus RTU slave driver for AVR XMEGA microcontroller
Датум одбране:03.10.2022. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЛука Мејић
Доцент
МенторДарко Станишић
Ванредни професор
ЧланВојин Илић
Ванредни професор
 
Студент:Аница Јосиповић (ST 1/2018)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:АНАЛИЗА ЕФИКАСНОСТИ НАПРЕДНИХ СИСТЕМА ОБУКЕ ВОЗАЧА
Тема (Eng):ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF ADVANCED DRIVER TRAINING SYSTEMS
Датум одбране:03.10.2022. 09:00
Место одбране:211 - Кабинет
Комисија

ПредседникМаринко Масларић
Ванредни професор
МенторДраган Јовановић
Редовни професор
ЧланСветлана Бачкалић
Доцент
 
Студент:Арсеније Медић (ZR 3/2018)
Студијски програм:Инжењерство заштите на раду
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ТЕШКИ МЕТАЛИ НА РАДНОМ МЕСТУ И ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
Тема (Eng):HEAVY METALLS IN WORKPLACE AND WORKERS SAFETY
Датум одбране:03.10.2022. 09:00
Место одбране:12-C - Ф - Блок учиониоца 12Ц
Комисија

ПредседникАтила Зелић
Доцент
МенторДраган Адамовић
Ванредни професор
ЧланМладенка Новаковић
Асистент - др наука
 
Студент:Дајана Стегић (AU 18/2018)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Социјално становање - измештање и ревитализација насеља "Симо Матавуљ" у Новом Саду
Тема (Eng):Social housing - displacement and revitalization of "Simo Matavulj" settlement in Novi Sad
Датум одбране:03.10.2022. 08:00
Место одбране:509 - Кабинет
Комисија

ПредседникДрагана Константиновић
Ванредни професор
МенторМиљана Зековић
Ванредни професор
ЧланМаја Момиров
Асистент-мастер
 
Студент:Барбара Гагро (F2 2/2021)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Креирање виртуелног љубимца у проширеној реалности
Тема (Eng):Creating virtual pet in augmented reality
Датум одбране:01.10.2022. 10:45
Место одбране:517 - Компјутерска лабораторија за интерпретацију геометријског простора у архитектури
Комисија

ПредседникРатко Обрадовић
Редовни професор
МенторМарко Јовановић
Доцент
ЧланВесна Стојаковић
Редовни професор
 
Студент:Александра Бобић (F2 9/2021)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Упоредни приступ генерисању геометрије окружења видео игара применом фотограметрије и дигиталног вајања
Тема (Eng):Comparative approach of environmental geometry generation in video games using photogrammetry and digital sculpting
Датум одбране:01.10.2022. 10:00
Место одбране:517 - Компјутерска лабораторија за интерпретацију геометријског простора у архитектури
Комисија

ПредседникРатко Обрадовић
Редовни професор
МенторМарко Јовановић
Доцент
ЧланВесна Стојаковић
Редовни професор
 
Студент:Добрица Глигорић (EE 119/2011)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Модел јединице батеријског складиштења енергије повезане на електричну мрежу
Тема (Eng):Model of the grid-connected battery energy storage unit
Датум одбране:30.09.2022. 16:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМарко Векић
Ванредни професор
МенторСтеван Грабић
Ванредни професор
ЧланДејан Рељић
Доцент
 
Студент:Мирко Бештић (e1 71/2021)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Развој алгоритма пуњења / пражњења батерије претварачем повезаним на мрежу
Тема (Eng):Design of battery charging and discharging algorithm based on grid-connected converter
Датум одбране:30.09.2022. 16:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМарко Векић
Ванредни професор
МенторСтеван Грабић
Ванредни професор
ЧланМилан Рапаић
Редовни професор
 
Студент:Алексеј Товиловић (EE 103/2018)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Имплементација методе сумирања струја и корекције напона у програмском језику ФОРТРАН
Тема (Eng):Backward-forward sweep load flow implementation in Fortran
Датум одбране:30.09.2022. 15:30
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникСтеван Цветићанин
Доцент
МенторНикола Војновић
Доцент
ЧланМарко Обренић
Доцент
 
Студент:Андреа Павловић (EE 38/2018)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Два алогритма за прорачун токова снага радијалних дистрибутивних мрежа
Тема (Eng):Two algorithms for the power flow calculation of radial distribution networks
Датум одбране:30.09.2022. 15:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникСтеван Цветићанин
Доцент
МенторНикола Војновић
Доцент
ЧланМарко Обренић
Доцент
 
Студент:Небојша Брунер (I2 6/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:УТИЦАЈ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА ОНЛИНЕ ПОСЛОВАЊЕ
Тема (Eng):IMPACT OF GLOBALIZATION ON ONLINE BUSINESS
Датум одбране:30.09.2022. 15:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБранко Шкорић
Редовни професор
МенторЗдравко Тешић
Редовни професор
ЧланНемања Тасић
Доцент
 
Студент:Михаило Мајсторовић (RA 127/2018)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Алгоритам за решавање игре Wордле
Тема (Eng):Wordle game solving algorithm
Датум одбране:30.09.2022. 15:00
Место одбране:NT311 - НТП-311
Комисија

ПредседникСтеван Гостојић
Ванредни професор
МенторДраган Ивановић
Редовни професор
ЧланЈелена Сливка
Ванредни професор
 
Студент:Огњен Шумаруна (O2 16/2021)
Студијски програм:Геодезија и геоинформатика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Интеграција опенБИМ стандарда у геопросторни домен за развој 3Д геопортала
Тема (Eng):Integration of the openBIM standards into a geospatial domain for the development of 3D geoportals
Датум одбране:30.09.2022. 14:30
Место одбране:NT408 - НТП-408Л
Комисија

ПредседникАлександра Радуловић
Ванредни професор
МенторДубравка Сладић
Ванредни професор
ЧланВесна Стојаковић
Редовни професор
 
Студент:Борис Деак (E1 60/2020)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПРИМЕНА ЦАН И СПИ КОМУНИКАЦИОНИХ ПРОТОКОЛА ПРИЛИКОМ ИЗВРШАВАЊА ИНТЕГРАЦИОНИХ ТЕСТОВА АПЛИКАЦИЈЕ ИНСТРУМЕНТ ТАБЛЕ
Тема (Eng):Usage of CAN and SPI communication protocols during execution of integration tests for instrument cluster application
Датум одбране:30.09.2022. 14:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникЗоран Јеличић
Редовни професор
МенторБорис Думнић
Ванредни професор
ЧланВладимир Поповић
Доцент
 
Студент:Николина Бодирога (e2 34/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Побољшани радни оквир за валидацију конфигурације аутомобилског софтвера у АУТОСАР моделу
Тема (Eng):Improved framework for the validation of automotive software configuration in the AUTOSAR model
Датум одбране:30.09.2022. 14:00
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникНебојша Пјевалица
Ванредни професор
МенторМилан Бјелица
Ванредни професор
ЧланБојан Мразовац
Доцент
 
Студент:Александар Николов (ST 59/2018)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Контејнерске бродарске алијансе
Тема (Eng):Container shipping alliance
Датум одбране:30.09.2022. 13:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСветлана Николичић
Редовни професор
МенторМаринко Масларић
Ванредни професор
ЧланДејан Мирчетић
Асистент са докторатом
 
Студент:Младен Гачевић (II 58/2014)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ИСПУЊЕЊЕ ЗАХТЕВА СТАНДАРДА ИСО 9001 ПРИМЕНОМ ЛЕАН АЛАТА
Тема (Eng):FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS OF THE STANDARDS ISO 9001 USING LEAN TOOLS
Датум одбране:30.09.2022. 13:00
Место одбране:209 - Кабинет
Комисија

ПредседникСтеван Милисављевић
Ванредни професор
МенторДрагољуб Шевић
Ванредни професор
ЧланНебојша Бркљач
Доцент
 
Студент:Дамјан Гаговић (IM 82/2016)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Улога бизнис модел софтвер као услуга у високотехнолошком предузетништву
Тема (Eng):The role of software as a service business model in high-tech entrepreneurship
Датум одбране:30.09.2022. 13:00
Место одбране:301 - Кабинет
Комисија

ПредседникНебојша Ралевић
Редовни професор
МенторЈелена Бороцки
Редовни професор
ЧланВладимир Ђаковић
Ванредни професор
 
Студент:Јована Матковић (MH 12/2018)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Електронско оптерећење за испитивање извора напајања помоћу HIL уређаја
Тема (Eng):DC load interface for testing power supplies using Hardware-in-Loop device
Датум одбране:30.09.2022. 13:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникСрђан Савић
Доцент
МенторМиодраг Бркић
Доцент
ЧланЈован Бајић
Ванредни професор
 
Студент:Милена Бореновић (ZZ 26/2017)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Превенција настанка отпада од хране
Тема (Eng):Food Waste Prevention
Датум одбране:30.09.2022. 13:00
Место одбране:F-SZS - Ф - Блок Сала за састанке Департмана ИЗЖС
Комисија

ПредседникМаја Петровић
Доцент
МенторДејан Убавин
Редовни професор
ЧланБојана Тот
Асистент - др наука
 
Студент:Милица Улемек (ZZ 25/2017)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Утицај микропластике на животну средину и здравље људи
Тема (Eng):Influence of microplastic on environment and human health
Датум одбране:30.09.2022. 12:30
Место одбране:F-12 - Ф - Блок 012
Комисија

ПредседникМаја Петровић
Доцент
МенторДејан Убавин
Редовни професор
ЧланБојана Тот
Асистент - др наука
 
Студент:Станислав Винковић (IM 89/2016)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Утицај иновативне примене производа на побољшање конкурентности малих и средњих предузећа
Тема (Eng):The impact of innovative application of agricultural products on the development of competitiveness of the economy of the Republic of Serbia
Датум одбране:30.09.2022. 12:00
Место одбране:301 - Кабинет
Комисија

ПредседникНебојша Ралевић
Редовни професор
МенторЈелена Бороцки
Редовни професор
ЧланВладимир Ђаковић
Ванредни професор
 
Студент:Стефан Ђокић (A1 35/2018)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ЕНТЕРИЈЕР РИБЉЕГ РЕСТОРАНА У СКЛОПУ РАДНИЧКОГ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
Тема (Eng):INTERIOR DESIGN OF FISH RESTAURANT AT RADNICKI UNIVERSITET, NOVI SAD, SERBIA
Датум одбране:30.09.2022. 11:30
Место одбране:403 - АХ2
Комисија

ПредседникМарко Тодоров
Ванредни професор
МенторИвана Мишкељин
Ванредни професор
ЧланСенка Бајић
Доцент
 
Студент:Тара Милачић (GI 86/2018)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЦЕС ДИЗАЈНА И ПРОЈЕКТОВАЊА КОМПОСТАБИЛНИХ КЕСА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОДАВНИЦА ОДЕЋЕ ЦРОПП
Тема (Eng):The process of designing a compostable bags for the needs of Cropp clothing stores
Датум одбране:30.09.2022. 11:30
Место одбране:MIGRI - Учионица
Комисија

ПредседникНемања Кашиковић
Ванредни професор
МенторГојко Владић
Ванредни професор
ЧланСандра Дедијер
Ванредни професор
 
Студент:Ања Тановић (EE 49/2018)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој Линуx драјвера и корисничке апликације у систему за имплементацију Темплате Матцхинг алгоритма
Тема (Eng):Development od Linux driver and user application for Template Matching system
Датум одбране:30.09.2022. 11:00
Место одбране:NT107 - НТП-107
Комисија

ПредседникРастислав Струхарик
Редовни професор
МенторПредраг Теодоровић
Доцент
ЧланВук Врањковић
Ванредни професор
 
Студент:Теодора Гвока (F1 35/2020)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Амбалажа од рециклираних папирних материјала
Тема (Eng):Recycled paper material packaging
Датум одбране:30.09.2022. 11:00
Место одбране:MIGRI - Учионица
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Ванредни професор
МенторГојко Владић
Ванредни професор
ЧланМилан Рацков
Ванредни професор
 
Студент:Јелена Исаков (GI 65/2015)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Софтвери у графичком инжењерству
Тема (Eng):Software in graphic engineering
Датум одбране:30.09.2022. 11:00
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникНемања Кашиковић
Ванредни професор
МенторЖељко Зељковић
Ванредни професор
ЧланСаша Петровић
Асистент са докторатом
 
Студент:Милана Николић (IM 37/2018)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Стратегија пословања компаније Фарфеч
Тема (Eng):Strategy management in Farfetch company
Датум одбране:30.09.2022. 10:30
Место одбране:SC01 - Кабинет
Комисија

ПредседникДанијела Ћирић Лалић
Доцент
МенторУгљеша Марјановић
Ванредни професор
ЧланСлавко Ракић
Асистент са докторатом
 
Студент:Стефан Радуловић (IT 6/2018)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ПОДРШКУ ПОСЛОВАЊА ПРОДАВНИЦЕ БЕЛЕ ТЕХНИКЕ
Тема (Eng):Design and implementation of information system for appliances shop
Датум одбране:30.09.2022. 10:30
Место одбране:003 - Лабораторија за информационо-управљачке системе
Комисија

ПредседникМилан Мирковић
Ванредни професор
МенторДарко Стефановић
Ванредни професор
ЧланТеодора Лолић
Доцент
 
Студент:Милица Виловски (ZZ 4/2018)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Ко - инсинерација гуменог отпада у цементарама
Тема (Eng):Co-incineraton of rubber waste in cement plants
Датум одбране:30.09.2022. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБојан Батинић
Ванредни професор
МенторНемања Станисављевић
Ванредни професор
ЧланЗорица Миросављевић
Асистент - др наука
 
Студент:Славен Петковић (H1 8/2021)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Пројектовање и реализација једног прототипа мобилног манипулатора
Тема (Eng):Design and prototype of a mobile manipulator
Датум одбране:30.09.2022. 10:00
Место одбране:125 - МИ-125
Комисија

ПредседникМилутин Николић
Ванредни професор
МенторМирко Раковић
Ванредни професор
ЧланКалман Бабковић
Ванредни професор
 
Студент:Александар Кичић (H1 9/2021)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:МАПИРАЊЕ, ЛОКАЛИЗАЦИЈА И НАВИГАЦИЈА ПО НЕРАВНОМ ТЕРЕНУ АУТОНМНО ВОЂЕНОГ ВОЗИЛА ПРОМЈЕНЉИВЕ ГЕОМЕТРИЈЕ
Тема (Eng):MAPPING, LOCALIZATION AND NAVIGATION ON UNEVEN TERRAIN OF AUTOMATED GUIDED VEHICLE WITH VARIABLE GEOMETRY
Датум одбране:30.09.2022. 09:30
Место одбране:125 - МИ-125
Комисија

ПредседникКалман Бабковић
Ванредни професор
МенторМилутин Николић
Ванредни професор
ЧланМирко Раковић
Ванредни професор
 
Студент:Вељко Мошорински (e2 57/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Имплементација проширења ИнтеллиЈ развојног окружења за подршку рада са ЕластицСеарцх платформом
Тема (Eng):PLUGIN IMPLEMENTATION OF THE INTELLIJ DEVELOPMENT ENVIRONMENT TO SUPPORT WORK WITH THE ELASTICSEARCH PLATFORM
Датум одбране:30.09.2022. 09:00
Место одбране:NT309 - НТП-309
Комисија

ПредседникСтеван Гостојић
Ванредни професор
МенторДраган Ивановић
Редовни професор
ЧланЛидија Ивановић
Редовни професор
 
Студент:Његош Благојевић (SW 18/2018)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Препорука садржаја у оквиру друштвене мреже попут Инстаграм-а
Тема (Eng):Content suggesting in Instagram like social network
Датум одбране:30.09.2022. 08:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМарко Марковић
Доцент
МенторСиниша Николић
Доцент
ЧланСтеван Гостојић
Ванредни професор
 
Студент:Станка Жижић (PM 13/2020)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Припрема производње у погонима за производњу вратила и зупчаника
Тема (Eng):Production preparation in plants for the manufacturing of shafts and gears
Датум одбране:29.09.2022. 16:00
Место одбране:110 - Кабинет
Комисија

ПредседникМитар Јоцановић
Редовни професор
МенторДејан Лукић
Ванредни професор
ЧланАлександар Живковић
Ванредни професор
 
Студент:Тамара Ранковић (EE 121/2014)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Релејна заштита ветроелектране
Тема (Eng):Wind power plant relay protection
Датум одбране:29.09.2022. 15:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникГоран Швенда
Редовни професор
МенторДушко Бекут
Редовни професор
ЧланНевен Ковачки
Доцент
 
Студент:Оливера Марковић (G1 48/2021)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Методологија пројектовања одводњавања саобраћајних површина на примеру петље Велика Дренова аутопут Е761
Тема (Eng):DESIGN METHODOLOGY OF DRAINAGE OF TRAFFIC AREAS ON THE EXAMPLE OF VELIKA DRENOVA THE INTERCHANGE ON HIGHWAY E-761
Датум одбране:29.09.2022. 12:00
Место одбране:107 - Учионица ЛГ-107
Комисија

ПредседникСлободан Ташин
Доцент
МенторСрђан Колаковић
Редовни професор
ЧланГоран Јефтенић
Доцент
 
Студент:Маја Миленковић (RA 96/2017)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Употребљивост интерфејса прототипизираног Фигма окружењем
Тема (Eng):Usability of the interface prototyped by the Figma environment
Датум одбране:29.09.2022. 09:30
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникАлександар Купусинац
Редовни професор
МенторДраган Иветић
Редовни професор
ЧланДуња Врбашки
Доцент
 
Студент:Слободан Милетић (G1 48/2015)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Упоредна анализа међуспратних спрегнутих конструкција: типови можданика и робусност
Тема (Eng):Comparative analsys of the composite floor structures: types of shear studs and robustness
Датум одбране:27.09.2022. 12:00
Место одбране:104 - Канцеларија
Комисија

ПредседникДраго Жарковић
Доцент
МенторЂорђе Јовановић
Доцент
ЧланСања Ожват
Доцент
 
Студент:Марко Ђорђевић (RA 13/2018)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:3D видео игра за FPGA – базирани рачунар
Тема (Eng):3D video game for an FPGA-based computer
Датум одбране:26.09.2022. 13:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Сегединац
Ванредни професор
МенторМилан Видаковић
Редовни професор
ЧланМарко Марковић
Доцент
 
Студент:Лука Босанац (E5 30/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Експлоатација Баттерy Енергy Стораге-а у ДЕРМС-у
Тема (Eng):Operation of Battery Energy Storage in DERMS
Датум одбране:23.09.2022. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторАлександар Бошковић
Доцент
ЧланАлександар Селаков
Доцент
 
Студент:Стефан Стојаковић (E5 35/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ТЕСТНО ОКРУЖЕЊЕ ЗА РУКОВАЊЕ МЕТЕОРОЛОШКИМ ПОДАЦИМА ПОМОЋУ СПАРQЛ УПИТА
Тема (Eng):TEST ENVIRONMENT FOR HANDLING METEOROLOGICAL DATA USING SPARQL QUERIES
Датум одбране:22.09.2022. 16:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникГоран Швенда
Редовни професор
МенторМилан Гаврић
Доцент
ЧланАлександар Ердељан
Редовни професор
 
Студент:Ана Рудић (R1 23/2018)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Развој система за видео конференције
Тема (Eng):DEVELOPMENT OF VIDEO CONFERENCING SYSTEMS
Датум одбране:20.09.2022. 12:30
Место одбране:NT311 - НТП-311
Комисија

ПредседникЈелена Сливка
Ванредни професор
МенторМилан Видаковић
Редовни професор
ЧланЈована Видаковић
Редовни професор