Санација и опремање Лабораторије за термотехнику, уз помоћ донације компаније НИС


06.11.2014. - 13:05 
Департман за енергетику и процесну технику, Катедра за топлотну технику реконструисали су и модернизовали Лабораторију за термотехнику уз помоћ донације компаније НИС а.д. Нови Сад. Простор је темељно уређен и опремљен савременом информатичком опремом.Департман за енергетику и процесну технику поседује богату традицију у лабораторијским активностима у области термотехнике и процесне технике. Преко 40 година изводе се научна истраживања, изводе се лабораторијске вежбе у оквиру низа предмета Студијског програма Енергетика и процесна техника, изводе се једноставна мерења и анализе у оквиру мастер радова и докторских дисертација студената и др.


У том погледу сарадња са компанијом НИС има непроцењив значај и представља снажан подстицај намерама да се унапреди научно истраживачки рад на Департману и ФТН-у генерално. Лабораторија за термотехнику, информатички опремљена од стране компаније НИС омогућава Департману за енергетику и процесну технику диманичан развој лабораторијских активности, првенствено на пољу интеграције постојеће мерно аквизицијске опреме и опреме за аутоматску регулацију са савременим софтверским алатима и апликацијама. Тиме се значајно побољшава приступ истраживању и проширују се могућности анализе различитих термотехничких и процесних проблема, који се сад описују и решавају поједноствљеним инжењерским методама. Такође, пројектом компаније НИС створени су услови за развој и унапређење свих лабораторијских активности у оквиру наставе а простор лабораторије прилагођен је вишим стандардима наставе.


Свечано отварање Лабораторије за термотехнику одржава се 13. новембра 2014. год. у 11 часова. Испред компаније НИС, догађају ће присуствовати:


Andrey Shibanov, заменик генералног директора, директор Функције за организациона питања
Alexey Belov, директор Блока Енергетика
Игор Кораћ, заменик директора Блока Енергетика
Снежана Лакићевић, менаџер за сарадњу са универзитетима, образовним и научним институцијама
Испред Универзитета у Новом Саду, догађају ће присуствовати:


др Мирослав Весковић, ректор Универзитета
др Раде Дорословачки, декан Факултета техничких наука
др Војин Грковић, руководилац Департмана за енергетику и процесну технику
др Душан Гвозденац, шеф Катедре за топлотну технику
Остали чланови Катедре
Након што је Лабораторија за термотехнику свечано отворена уследиће предавање намењено студентима, на тему „Представљање Блока Енергетика“. Предавач: Игор Кораћ, Заменик директора Блока Енергетика, НИС а.д. Нови Сад.