Научно-истраживачки рад


30.01.2013. - 00:00
Научно-истраживачки рад на Департману обухвата примењена и развојна истраживања, која се реализују кроз одговарајуће пројекте. Извори финансирања пројеката су домаћи фондови и фондови међународних организација.
Домаћи су углавном фондови Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије и Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој АП Војводине. У њиховој изради Департман учествује од 1968. године. У периоду од 1968 године реализовано је:
• 66 основних научноистраживачких пројеката на којима је Департман
био носилац;
• Око 120 краткорочних технолошко-развојних пројеката (за потребе
привреде);
• Објављено је укупно око 1020 (око 280 само у иностранству) библографских јединица: књига, научних радова или саопштења и једно признато техничко решење. Од тога, две монографије у иностранству и 72 рада у часописима на SCI лиси.

Експерти Департмана су учествовали у изради, односно руководили са преко 40 ЕУ и других међународних пројеката. Ти пројекти су били финансирани из фондова ЕУ и других међународних организација. Један од најобимнијих био је шестогодишњи (UNDP/UNIDO пројекат (од 1982. године): "Industrial Energy Conservartion Network".  Департман је био носилац и координатор дела пројекта посвећеног рационализацији потрошње енергије у прехрамбеној индустрији, уз учешће Бугарске, Чехословачке (тадашње), Мађарске, Пољске, Португалије, Кипра, Малте и Румуније.
На Департману је у току реализација великог пројекта „iNTeg-Risk“ из Европског оквирног програма FP7. То је један од већих пројеката из укупног оквирног програма FP7.  Целим пројектом „iNTeg-Risk“, свих европских учесника, руководи експерт са Департмана за енергетику и процесну технику.  
Експерти Департмана су чланови већег броја научних и професионалних удружења у Србији и у иностранству – у САД и у Немачкој, а појединци су и регистровани експерти ЕУ.