Сарадња са привредом


29.01.2013. - 00:00
Департман је партнер привреди, као подршка њеним развојним програмима, већ дужи низ година – од 1965. године. У том периоду истраживачко-развојна подршка Департмана привреди реализована је кроз:
• Теренска експериментална мерења, која обухватају: гаранцијска испитивања, функционалне провере, одређивање вредности енергетских и технолошких карактеристика и индикатора, енергетски преглед згарада. Скроман део ових активности илуструју и приложене фотографије.
• Програме рационализације потрошње енергије и повећања ефикасности коришћења енергије (за делове постројења или фабрике као целине, згараде и друго);
• Техничке студије и студије оправданости, идејне и главне пројекте (делова система или постројења као целине);
• Ревизије пројеката (рађено од нивоа појединачних фабрика до укупне индустрије Војводине);
• Инжењеринг послове (припрема, пројектовање, вођење надзора над
изградњом, пуштање у рад фабрика као целине);
• Примену сопствених решења и патената.
 

Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.