проф. др Војин Грковић


Недостаје слика

др Војин Грковић

Редовни професор


Телефон021/485-2402
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКанцеларија 006A

Рођен 01. априла 1947. у Чачку. Основну школу и гимназију завршио у Београду 1965. На машински факултет у Београду уписао се 1965., а дипломирао је 1970. године. Од 1970 до 1974. радио је у Институту за хемију, технологију и металургију у Београду. Од 1974. до 1975. године радио је у предузећу “Енергопројект” у Београду. На Машинском факултету у Београду изабран је за асистента за предмет Термоенергетска постројења 1975. године. У ново формирану Радну заједницу за припрему изградње и изградњу ТЕ “Колубара Б” прешао је 1977. године, где је прво био водећи инжењер за турбине, а потом главни машински инжењер. На место техничког директора Радне организације у оснивању ТЕ-ТО “Колубара Б” (у том тренутку највеће инвестиције у Југославији) постављен је 1984. године. Од јуна 1993. до децембра 1995. године радио је на пројекту реконструкције ТЕ “Никола Тесла А” за даљинско грејање и њеног повезивања са системом даљинског грејања Београда. Генерални директор фабрике глинице “Бирач” у Зворнику (другог по капацитету произвођача глинице у Европи) био је од априла 1998. до јануара 2000. године. Секретар удружења за индустрију Привредне коморе Југославије био је од јуна 2001. до јуна 2003. године. У звање ванредног професора Универзитета у Новом Саду изабран је 1988. године, за предмет Топлотне турбомашине (парне и гасне турбине и турбокомпресори), а од 1994. предаје и предмет Термоенергетска постројења. У звање редовног професора Универзитета у Новом Саду изабран је 1994. године. Објавио је пет књига. Био је коедитор монографије поводом осамдесетпетог рођендана Проф. др х. ц. Младена Поповића. Има укупно 109 библиографских јединица објављених радова и пројеката. Има 20 годишње искуство рада у великим пословним и индустријским системима, где је прошао места од водећег инжењера до генералног директора зависног предузећа. Има положен државни испит. Има положене све испите и добијен “Зелени картон” за рад у спољној трговини. Стављен је на ростер експерата Међународне банке за обнову и развој (Светске банке) 1991. године. На ростер експерата Организације уједињених нација за развој – УНИДО-а – стављен је 1992. године. Од 1993. до 1997. године био је председник Југословенског друштва термичара. Од 1994. до 1998. године био је председник Удружења инжењера Београда. Активни је члан Неw Yорк Ацадемy оф Сциенцес од 1998. Активни је члан Интернатионал Манагер Ацадемy од 2004. Име и биографски подаци Војина Грковића налазе се у књизи Wхо ис Wхо ин Сциенце анд Енгиееринг, издавача Марqуиса из САД.

Тренутно нема података о чланству запосленог!
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Редовни професор04.06.2003.01.09.2015.Департман за енергетику и процесну технику
НазивУ Установи
Анализа секундарног кола нуклеарне електране при променљивим режимима рада

Диплома

Машинско инжењерство

Машински факултет

1970

Оптимисање пројектне вредности температуре расхладне воде за хлађење кондензатора

Магистратура

Машинско инжењерство

Машински факултет

1974

Оптимисање одузимања паре из турбина за спрегнуту производњу електричне енергије и топлотне енергије

Докторат

Машинско инжењерство

Машински факултет

1984

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуUrošević D., Gvozdenac D. and Grković V.: “Calculation of the power loss coefficient of steam turbine as a part of the cogeneration plant”, ENERGY, the International Journal, Vol. 59, Sept. 2013, pp. 642-651.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуGrković V.: “A method for calculation of forces acting on air cooled gas turbine blades based on the aerodynamic theory”, Thermal Science, Vol. 17, Issue 2 pp. 547-554.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуGrković V., Zivković D. and Guteša M.: “A new approach in combined heat and power steam turbines thermodynamic cycle computations”, Thermal Science, Vol. 16, Suppl. 2, 2012, pp. 399-407.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуGrković V.: “Marginal share of renewable energy sources of variable electricity generation – a contribution to the concept definition”, Thermal Science, 2014. (DOI 10.2298/TSCI1404220876).
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKosanić T. R., Ćeranić M. B., Đurić S. N., Grković V. R., Milotić M. M. and Brankov S. D.: Experimental investigation of pyrolysis process of woody biomass mixture”, Journal of Thermal Science, Vol. 23, No. 3 (2014), pp. 1-7.
(М23) Рад у међународном часописуGrković V.: A New Approach in CHP Steam Turbines Thermodynamic Cycles Computations, Thermal Science, 2012, Vol. 16, No 2, ISSN 0354-9836.
(М41) Истакнута монографија националног значајаГрковић В. и Јовановић А.: „Термоенергетска постројења – пројектовање, технологија рада и управљање ризицима“, ФТН Издаваштво, Нови Сад, 2011.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаГрковић В.: "Mathematisches Modell zur Optimierung des Auslegungsentnahmedrueckes an der einer Kondensationsturbine mit Fernwaermeauskopplung", FERNWAERME INTERNATIOAL FWI, Vol. 20, (1991), Nr. 11, S. 616-626.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаГрковић В.: „Контроверзе савремене енергетике и концепт будућих термоенергетских постројења“, Анали САНУ – огранак у Новом Саду, Вол. 2013., ст. 36-45.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаГрковић В. анд Недељковић Љ.: "Possibilities and Limitations of Fracture Mechanics Methods in Fitness-for-Purpose Evaluation of a Turbine Rotor with a Large Ultrasonic Indication Zone", STRENGTH OF MATERIALS, the International Journal, 1995, No. 1-2, pp.39-52.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаГрковић В., Фукс Р. и Стеттер Х.: “Нумеричка интерпретација променљивих, непрорачунских, стационарних режима рада аксијалних турбокомпресора”, ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА, 53 (2000.), Бр. 2, с. 27-31.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаГрковић В., Ћук Н. и Живковић М.: “Енергетски ефекти реконструкције гасних турбина ТГ 3000 ради превођења са течног на гасовито гориво”, ТЕРМОТЕХНИКА, XXИИ (1996), Бр. 2-3, с. 233-239.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаГрковић В.: “Алгоритам за израчунавање параметара одузимања при непрорачунским режимима рада кондензационе турбине са два одузимања паре за даљинско грејање од којих је регулисано оно на вишем притиску”, ТЕХНИКА - МАШИНСТВО, 41 (1992), Бр.3-4, пп. М1-М7.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниГрковић В., Вулетић В. и Петровић М.: “Могућности дугорочног снабдевања Београда енергијом”, Саветовање: Енергетика Београда, Београд, 28. и 29. октобар 1993, Зборник радова, пп. 170-184.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниГрковић В.: “Учешће домаће машиноградње у програму развоја Електропривреде”, 16. САВЕТОВАЊЕ САВЕЗА ЕНЕРГЕТИЧАРА СРБИЈЕ у сарадњи са Југословенским произвођачима енергетске опреме: "Развој и производња енергетске опреме у Југославији), Пореч 27. и 28. октобар 1988, Зборник радова пп. 15-37. (рад по позиву).
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниГрковић В.: “Енергетски ефекти комбиноване производње електричне енергије на бази колубарског лигнита”, СИМПОЗИЈУМ УПОТРЕБА ЛИГНИТА У ТЕРМО-ЕНЕРГЕТИЦИ, Београд, 2-3. новембар 1983, Вол. 2, пп. 5-16.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниГрковић В., Ћук Н. анд Живковић М.: "Refurbishment Gas Turbines TG 3000 for Burning Gas Instead of Jet Fuel - a Case Study", National Energy Conference CNE "98, Neptun-Olimp, Romania, June 14-18, 1998, paper code 2.6.1.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниГрковић В. анд Жикић Б.: "Approach to Optimization of Joint Operation of the Two CHP Plants in the Large District Heating System - the Belgrade Example", - CNE" 94, Neptun, Constanca, Romania, June 13 - 16, 1994, Sect. V, pp. 138-143.
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуGrković V.: “Yugoslav Industry Structure”, EURECA Information day, Belgade, Ministry of Science, Technologies and Development Republic of Serbia, Serbian Chamber of Commerce and Industry, Yugoslav Chamber of Commerce and Industry, Beograd, 18.10.2001.
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Грковић В.: “Топлотне турбомашине”, ФТН Издаваштво, Нови Сад, 2004.
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Грковић В.: “Пословна ревитализација индустријских система”, МБ Пресс, Београд, 2000, ЦИП 658.1:669.712(497.15)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаГрковић В.: “Један поглед на савремену енергетску ситуацију у Свету”, Медјународни Проблеми, 1994, (46), Бр. 2, с. 331-342.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаРистић М. и Грковић В.: “Измена структуре потрошње корисне енергије као фактор уштеда у енергетској привреди”, ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА, 1977. бр. 9-10, пп. 305/309.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаГрковић В.: «Стандарди и стандардизација у «Новом приступу» и у «Глобалном приступу»», КГХ, 34 (2005), Број.1, с. 77-80.
(М52) Рад у часопису националног значајаГрковић В. и Рајовић В.: "Енергија у индустрији глиннице и алумосиликатне хемије”, ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА, 16, (2000.), Бр. 2-3, с. 128-131.
(М52) Рад у часопису националног значајаГрковић В.: “Концепт трансфера знања и едукације у Пројекту СЦГ-Квалитет“, Квалитет, XВ, (2005), Бр. 7-8, с. 30-31.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниГрковић В., Јовановић Љ., Марковић С. и Ивановић И.: “Техничко-технолошке и организационе мере за даље побољшање квалитета ваздуха са економским аспектом”, Саветовање: "Утицај термоенергетских објеката у зони Београда на квалитет ваздуха", Београд, 1991, Зборник радова, књига ИИ, пп. В-3-В-36, (Уводни реферат по позиву).
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниГрковић В.: “ Индустријски сектор у националној стратегији Србије за приступање Србије и Црне Горе Европској Унији“, Научни скуп: “Технологија, култура, развој“, Тиват, 22-25. август 2005, Зборник радова, с. 142-151.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниГрковић В. анд Сејерсен И.: “Неw Цхалингес ин Апплyинг Неw Апроацх ин Алигнинг СЦГ Qуалитy Инфраструцтуре wитх ЕУ“, 12. Саветовање с међународним учешћем: «Управљање ризицима, превентива и осигурање у енергетици», Центар «Сава», Београд, 11. и 12. новембар 2004., Зборник радова.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСејерсен И. анд Грковић В.: “Стренгтхенинг Qуалитy Манагемент, Цапабилитиес анд Инфраструцтуре ин Сербиа анд Црна Гора“, ВИИИ Саветовање с међународним учешћем: «Развој и реализација националне стратегије унапређења квалитета», Сокобања, 25. и 26. март 2004., Зборник Радова, с. 33-37.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниГрковић В.: "Пословна ревитализација индустријских система – средство активирања југословенских индустријских ресурса", Технологија, култура и развој, Палић, 9-14. септембар 2002.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниГрковић В.: “Превентивно инжењерство и ревитализација југословенске привреде”, 10 јубиларно саветовање са међународним учешћем и темом: СИСТЕМСКА АНАЛИЗА ШТЕТА У ПРИВРЕДИ, ОСИГУРАЊЕ И ПРЕВЕНТИВНО ИНЖЕЊЕРСТВО, Београд, 11-12 новембар 2002., Зборник радова, с. 24-27.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЈовановић А, Псомс С., Каутз Х. Р. анд Грковић В.: “Планаинг Инспецтионс ин поwер анд Индустриал Плантс”, Индустријска енергетика "96, Херцег Нови, Оцтобар 9-12, 1996, Зборник Радова, с. 72-87.
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуГрковић В.: "Енергија, технологија и развој - циљеви и могућности", Скуп: "Српски народ на почетку новог доба", САНУ, Београд, 15-19. Јун 1992.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниГрковић В. анд Петровић Ј.: "Simulation of the Heat-Load Distribution Between District-Heaters Connected to the Co Generation Turbine at off-Design Load Conditions", ICHMT 2 International Forum on Expert Systems and Computer Simulation in Energy Engineering, University of Erlangen, Erlangen, Germany, 1992
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниГрковић В. анд Марић М.: “Algorithm and Computer Code for Energy Balancing of Large District Heating Systems with CHP", National Energy Conference CNE "98, Neptun-Olimp, Romania, June 14-18, 1998
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуГрковић В.: "Energy-Efficiency Improvements by Joint Oeration of Two DH Systems Using Old Condensing Turbines", ENERGY, the International Journal, Vol.22, (1997), No. 11, pp. 1099-1102.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуГрковић В.: "Selection of the Optimal Extraction Pressure for Steam from a Condensation-Extraction Turbine", ENERGY, the International Journal, Vol.15, (1990) No. 5, pp. 459-465.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуГрковић В:: "Optimisations for District Heating of Belgrade from the Kolubara Energy and Industrial Complex", ENERGY, the International Journal, Vol. 14, (1989) No.11, pp. 747-756.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуГрковић В.: "Simulation stationaerer Betriebszustaende von Kondensationsturbinen mit Fernwaermeauskoppelung, BWK, 39, (1987), No. 7/8, S. 349.
(М23) Рад у међународном часописуГркович В.: "Оптимизација параметров отбора у конденсационих турбин с промежуточним отбором пара", ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА, 1989, Но. 6, с. 72-75.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниГрковић В.: "A Method for Calculation of Forces Acting on the Gas Turbine Blades with Film and Effusion Cooling", XIV Brazilian Congress of Mechanical Engineering, Obeid Plaza Hotel Convention Center - Bauru - SP Brazil, Dec. 08-12th 1997, Procedings (on CD ROM), Paper Code 1100.
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Грковић В.: “Хладјење гасних турбина”, Дечје Новине, Горњи Милан-овац, 1994
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Грковић В.: " Технилошке основе регулисања парних турбина за спрегнуту производњу електричне и топлотне енергије", Футура-публикације, Нови Сад, 1995, ИСБН 86-7188-001-X.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорТермоенергетика и термотехникаФакултет техничких наука15.11.1993.
Ванредни професорМашинско инжењерствоФакултет техничких наука03.11.1988.
Асистент - стари називМашинско инжењерствоМашински факултет01.11.1975.