О Департману


31.01.2013. - 00:00
У областима енергетка и процесна техника, на Факултету техничких наука, односно на Департману за енергетику и процесну технику, до сада је дипломирало преко 1019 студената (укључујући 48 бечелор и 92 мастер диплома), одбрањено је укупно 40 магистарских и 26 докторских теза.
На департману за енергетику и процесну технику, на основним академским и на дипломским академским студијама, тренутно студира укупно 191 студент. На докторским академским  студијама тренутно студира осам докторанта.  

Студије Департмана за енергетику и процесну технику Факултета техничких наука у Новом Сади организују се као:
1. Основне академске студије, трају четири године (осам семестара), са обавезом стицања 240 ЕСПБ (Европски систем преносивих бодова), укључујући и завршни рад, који вреди 15 ЕСПБ;
2. Мастер студије, представљају наставак основних академских студија, трају једну годину (два семестра) и вреде додатних 60 ЕСПБ. Након завршетка другог степена студент стиче укупно 300 ЕСПБ.

Почев од треће године студија студент има могућност ближег усмеравања у поједине уже области избором једног од пет пакета изборних предмета:

• Термоенергетика
• Процесна техника
• Хидропнеуматска техника
• Гасна и нафтна техника
• Управљање енергетским токовима.

Успешном одбраном мастер рада студенти-дипломци остварују први неопходан услов за добијање две од три постојеће лиценце (лиценце: 330 и 332) за машинске инжењере у Србији.
3. Докторске академске студије - Представљају могући наставак
дипломских академских студија. Трају укупно три године (шест семестара), по реализацији наставног плана којим се стиче додатних 180 ЕСПБ у које је
укључена и израда Докторске дисертације. Након завршетка докторских академских студија стиче се укупно 480 ЕСПБ.

Департман за енергетику и процесну технику у свом саставу има три катедре и то:
Катедра за топлотну технику,
Катедра за процесну технику,
Катедра за механику флуида и хидропнеуматске системе.

Свака од катедри у свом саставу има једну или више лабораторија.
Департман је иницирао оснивање Покрајинског центра за рационално газдовање енергијом, који је организационо постављен на нивоу Факултета техничких наука.