Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Владимир Врбица (E2 95/2022)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Имплементација микросервисне архитектуре кроз веб апликацију за продају аутомобила
Тема (Eng):Implementing a microservice architecture through a car sales web application
Датум одбране:27.05.2024. 10:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникСтеван Гостојић
Редовни професор
МенторМилан Видаковић
Редовни професор
ЧланНикола Војновић
Доцент
 
Студент:Тијана Ђуркић (E1 17/2021)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Мултимодално препознавање емоција помоћу компримованих графовских неуронских мрежа
Тема (Eng):Multimodal emotion recognition using compressed graph neural networks
Датум одбране:24.05.2024. 12:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникБранко Бркљач
Ванредни професор
МенторСиниша Сузић
Доцент
ЧланЛидија Крстановић
Ванредни професор
 
Студент:Немања Радојевић (AI 54/2018)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена фотограметријске 3Д дигитализације код реконструкције и визуелизације кутије за накит
Тема (Eng):Application of photogrammetric 3D digitization in the reconstruction and visualization of a jewelry box
Датум одбране:24.05.2024. 11:00
Место одбране:10/1 - Кабинет
Комисија

ПредседникИвана Васиљевић
Доцент
МенторЖељко Сантоши
Доцент
ЧланМарио Шокац
Доцент
 
Студент:Ана Топалов (V2 6/2021)
Студијски програм:Математика у техници (II годишњи)
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Теорија графова и моделирање појава у пословању инвестиционих фондова
Тема (Eng):Graph theory and modeling of phenomena in the business of investment funds
Датум одбране:22.05.2024. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВладимир Ђаковић
Редовни професор
МенторНебојша Ралевић
Редовни професор
ЧланМаја Недовић
Ванредни професор
 
Студент:Ана Роксандић (I2 4/2022)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Унапређење производног система „УКС Схоп” применом ЛЕАН алата
Тема (Eng):Improvement of the production system 'UKS Shop' through the application of LEAN tools
Датум одбране:21.05.2024. 13:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникНенад Симеуновић
Редовни професор
МенторАлександар Рикаловић
Ванредни професор
ЧланДејан Моврин
Ванредни професор
 
Студент:Невена Дојчиновић (ID 3/2022)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Специјалистичке академске студије
Тема:Унапређење здравствених услуга применом савремених технологија
Тема (Eng):Improvement of healthcare services through the application of modern technologies
Датум одбране:21.05.2024. 13:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАлександар Рикаловић
Ванредни професор
МенторНенад Симеуновић
Редовни професор
ЧланДејан Моврин
Ванредни професор
 
Студент:Душан Радишић (E1 50/2022)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Развој модула за интеграцију процесора у конфигурабилној HaLowOne™ Wi-Fi IP платформи
Тема (Eng):Development of a processor integration module in the configurable HaLowOne™ Wi-Fi IP platform
Датум одбране:20.05.2024. 16:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникРастислав Струхарик
Редовни професор
МенторВук Врањковић
Ванредни професор
ЧланИлија Башичевић
Редовни професор
 
Студент:Балша Дачевић (M1 17/2019)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Истраживање утицаја модела трења на карактеристике процеса комбинованог истискивања путем нумеричких симулација
Тема (Eng):Research on the impact of friction models on the characteristics of combined extrusion processes through numerical simulations
Датум одбране:20.05.2024. 14:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникУгљеша Марјановић
Ванредни професор
МенторМладомир Милутиновић
Редовни професор
ЧланДејан Моврин
Ванредни професор
 
Студент:Анђела Васић (S2 3/2022)
Студијски програм:Поштански саобраћај и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ЗНАЧАЈ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА У ЛАНЦИМА ВРЕДНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКЕ ТРГОВИНЕ У СРБИЈИ
Тема (Eng):IMPORTANCE OF POSTAL SERVICES IN VALUE CHAINS OF E-COMMERCE IN SERBIA
Датум одбране:20.05.2024. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЖивко Бојовић
Ванредни професор
МенторДрагана Шарац
Редовни професор
ЧланБојан Јовановић
Ванредни професор
 
Студент:Андреа Момчичевић (GR 102/2019)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Идејни пројекат рехабилитације државног пута ИИ реда Бачка Топола - Торњош, стационаже од км 37+250 до км 40+484.97, укупне дужине 3 км
Тема (Eng):Conceptual project for the rehabilitation of the second grade state road Bačka Topola - Tornjoš, stations from km 37+250 to km 40+484.97, total length 3 km
Датум одбране:17.05.2024. 12:30
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникАнка Старчев-Ћурчин
Ванредни професор
МенторМилош Шешлија
Ванредни професор
ЧланДраган Манојловић
Асистент
 
Студент:Стефан Крсмановић (G1 15/2022)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ИДЕЈНО РЕШЕН?Е НАВОДН?АВАН?А ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА „ПОЉОКОП“ ЛАЛИЋ
Тема (Eng):CONCEPTUAL DESIGN OF IRRIGATION FOR AGRICULTURAL AREAS „POLJOKOP“ LALIC
Датум одбране:17.05.2024. 11:00
Место одбране:107 - Учионица ЛГ-107
Комисија

ПредседникМилош Шешлија
Ванредни професор
МенторГоран Јефтенић
Доцент
ЧланСлавиша Думнић
Доцент
 
Студент:Сара Панић (E2 46/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Дизајн и имплементација језика специфичног за домен логичких енигматских игара
Тема (Eng):The design and implementation of domain-specific language for logic puzzle games
Датум одбране:16.05.2024. 13:15
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникСоња Ристић
Редовни професор
МенторИгор Дејановић
Редовни професор
ЧланГордана Милосављевић
Редовни професор
 
Студент:Алекса Шаршански (E2 8/2022)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ЕКСПЕРИМЕНТИ СА ВЕКТОРСКИМ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈАМА ТЕКСТА ЗА ЕКСТРАКТИВНУ СУМАРИЗАЦИЈУ
Тема (Eng):Experiments with text embedding methods for extractive summarization
Датум одбране:16.05.2024. 11:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникЈелена Сливка
Ванредни професор
МенторАлександар Ковачевић
Редовни професор
ЧланЛидија Крстановић
Ванредни професор
 
Студент:Никола Турудић (GR 19/2019)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат челичне конструкције спортске хале распона 32 метра са надстрешницом
Тема (Eng):Design of steel structure for sport hall with span of 32 meters with canopy
Датум одбране:15.05.2024. 08:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникДраго Жарковић
Доцент
МенторЂорђе Јовановић
Доцент
ЧланДраган Манојловић
Асистент
 
Студент:Марко Ђурђевић (ST 42/2009)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:УПОРЕДНА АНАЛИЗА ФУНКЦИОНИСАЊА ЛИНИЈЕ БРОЈ 4 У НОВОМ САДУ ЗА 2010, 2017. И 2023 ГОДИНУ
Тема (Eng):Comparative analysis of the functioning of line number 4 in Novi Sad for 2010th, 2017th and 2023rd year
Датум одбране:26.04.2024. 14:00
Место одбране:132 - Кабинет
Комисија

ПредседникМилан Симеуновић
Редовни професор
МенторПавле Питка
Ванредни професор
ЧланТатјана Ковачевић
Доцент