Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Николина Медић (IM 148/2018)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Брендирање послодавца на друштвеним медијима на примеру ИТ компанија
Тема (Eng):Employer branding on social media on the example of IT companies
Датум одбране:02.06.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЈелена Спајић
Доцент
МенторДанијела Лалић
Редовни професор
ЧланБојана Милић
Асистент са докторатом
 
Студент:Срећко Веселиновић (EE 212/2018)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Функционална верификација ИП језгра за пивотирање у систему за максимизацију профита базираног на симплекс алгоритму
Тема (Eng):Functional verification of an IP Core for pivoting in system for Profit maximisation based on Simplex algorithm
Датум одбране:02.06.2023. 09:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникПредраг Теодоровић
Доцент
МенторРастислав Струхарик
Редовни професор
ЧланВук Врањковић
Ванредни професор
 
Студент:Златко Васић (I1 19/2021)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:РАЗВОЈ СИСТЕМА СА ДАЉИНСКИМ УПРАВЉАЊЕМ И МОНИТОРИНГОМ ВЕНТИЛА ЗА ГРАНИЧНИ УСЛОВ: УКЉУЧЕНО, ИСКЉУЧЕНО НАПАЈАЊЕ ЕНЕРГИЈОМ
Тема (Eng):DEVELOPMENT OF SYSTEM WITH REMOTE CONTROL AND MONITORING OF VALVES FOR BOUNDARY CONDITION: ON, OFF POWER SUPPLY
Датум одбране:02.06.2023. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Миленковић
Ванредни професор
МенторЈован Шулц
Ванредни професор
ЧланМирослав Драмићанин
Доцент
 
Студент:Стеван Трипић (ZZ 9/2016)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Савремене технологије третмана отпадних вода кожне индустрије
Тема (Eng):Modern wastewater treatment technologies in the leather industry
Датум одбране:01.06.2023. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаја Петровић
Ванредни професор
МенторИвана Михајловић
Ванредни професор
ЧланНевена Живанчев
Асистент са докторатом
 
Студент:Ана Нађ (ZZ 13/2017)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Савремене технологије третмана отпадних вода хемијске индустрије
Тема (Eng):Modern wastewater treatment technologies of the chemical industry
Датум одбране:01.06.2023. 11:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаја Петровић
Ванредни професор
МенторИвана Михајловић
Ванредни професор
ЧланНевена Живанчев
Асистент са докторатом
 
Студент:Стефан Новотни (MH 49/2017)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена МЕС система за управљање средствима механизације
Тема (Eng):Material handling equipment management by application of MES systems
Датум одбране:31.05.2023. 13:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАтила Зелић
Доцент
МенторСања Бојић
Ванредни професор
ЧланДраган Живанић
Ванредни професор
 
Студент:Владимир Беговић (zz 23/2016)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена топлотне пумпе у стамбено-пословном објекту
Тема (Eng):Application of heat pump in residential-commercial facility
Датум одбране:31.05.2023. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаја Турк-Секулић
Редовни професор
МенторБранка Накомчић-Смарагдакис
Редовни професор
ЧланБојана Тот
Асистент - др наука
 
Студент:Алекса Јокановић (GG 32/2013)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Обрада ЛИДАР података
Тема (Eng):Processing of LiDAR data
Датум одбране:29.05.2023. 12:00
Место одбране:NT408 - НТП-408Л
Комисија

ПредседникДубравка Сладић
Ванредни професор
МенторМиро Говедарица
Редовни професор
ЧланАлександра Радуловић
Ванредни професор
 
Студент:Теодора Чобановић (I2 48/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:МЕРЕ УНАПРЕЂЕЊА УПРАВЉАЊА ЗАЛИХАМА У ПРЕДУЗЕЋУ „УНИВЕРЕXПОРТ“
Тема (Eng):INVENTORY MANAGEMENT IMPROVEMENT MEASURES IN THE COMPANY "UNIVEREXPORT"
Датум одбране:29.05.2023. 09:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАцо Антић
Редовни професор
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Доцент
 
Студент:Бане Свитлица (GG 44/2016)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЦЕСИРАЊЕ ВЕКТОРА ИЗМЕЂУ ЦОРС СТАНИЦА ПРИМЕНОМ РАЗЛИЧИТИХ СТРАТЕГИЈА ГНСС
Тема (Eng):Vector processing between CORS stations using different GNSS strategies
Датум одбране:26.05.2023. 14:30
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникМехмед Батиловић
Доцент
МенторВладимир Булатовић
Редовни професор
ЧланЖељко Бугариновић
Асистент са докторатом
 
Студент:Милован Бјелица (G1 33/2015)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ХИДРАУЛИЧКО ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ ЕВАКУАЦИОНОГ ОРГАНА НА БРАНИ ТАБЕГАРТ У АЛЖИРУ
Тема (Eng):HYDRAULIC ANALYSIS OF SPILLWAY AT TABEGGART DAM IN ALGERIA
Датум одбране:26.05.2023. 08:30
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникМилош Шешлија
Доцент
МенторГоран Јефтенић
Доцент
ЧланСлавиша Думнић
Доцент
 
Студент:Никола Миљковић (PR 54/2017)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Вештачка интелигенција и когнитивни сервиси у Азуре
Тема (Eng):Artificial intelligence and cognitive services in Azure
Датум одбране:25.05.2023. 08:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Маја Јерков (GR 56/2018)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАЂЕЊА СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П?+ПР+2+ПК, ПЕТРОВАРАДИН
Тема (Eng):Project of technology and organization of the construction of a residential and commercial building Po + Pr + 2 + Pk, Petrovaradin
Датум одбране:24.05.2023. 13:30
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникЈасмина Дражић
Редовни професор
МенторМилан Тривунић
Редовни професор
ЧланМилена Сењак Пејић
Асистент-мастер
 
Студент:Јована Вучковић (IM 98/2018)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ХИБРИДНИ МОДЕЛ УПРАВЉАЊА РАЗВОЈЕМ СОФТВЕРА У АУТОМОБИЛСКОЈ ИНДУСТРИЈИ
Тема (Eng):A hybrid model of software development management in the automotive industry industry
Датум одбране:24.05.2023. 10:00
Место одбране:203 - 203
Комисија

ПредседникАндраш Андерла
Ванредни професор
МенторДарко Стефановић
Редовни професор
ЧланТеодора Вучковић
Доцент
 
Студент:Ивона Бреберина (a7 39/2020)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Особине светла у различитим годишњим добима континенталне климе у приказу екстеријера
Тема (Eng):Characteristics of light in different seasons of the continental climate in the exterior display
Датум одбране:23.05.2023. 14:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникРатко Обрадовић
Редовни професор
МенторВесна Стојаковић
Редовни професор
ЧланМарко Јовановић
Доцент
 
Студент:Дуња Дувњак (A7 27/2021)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:АНАЛИЗА НИВОА ДЕТАЉА НА ВИЗУЕЛИЗАЦИЈАМА У ЗАВИСНОСТИ ОД НИВОА КОМПЛЕКСНОСТИ ЕНТЕРИЈЕРА
Тема (Eng):ANALYSIS OF THE LEVEL OF DETAIL IN VISUALIZATIONS DEPENDING ON THE COMPLEXITY LEVEL OF THE INTERIOR
Датум одбране:23.05.2023. 13:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникРатко Обрадовић
Редовни професор
МенторВесна Стојаковић
Редовни професор
ЧланМарко Јовановић
Доцент
 
Студент:Лореана Олуић (SW 60/2018)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Апликација за проналажење најјефтинијих авионских летова употребом Дајкстриног алгоритма
Тема (Eng):An application for finding cheapest flights using Dijkstra's algorithm
Датум одбране:19.05.2023. 11:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникСиниша Николић
Доцент
МенторИгор Дејановић
Редовни професор
ЧланЖељко Вуковић
Доцент
 
Студент:Нина Филиповић (IM 105/2018)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРИСУТНОСТ „БУРНОУТА“ И СТРЕСА КОД ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИЗАЦИЈИ
Тема (Eng):PRESENCE OF "BURNOUT" AND STRESS AMONG EMPLOYEES IN THE ORGANIZATION
Датум одбране:11.05.2023. 12:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникЉубица Дуђак
Редовни професор
МенторЛепосава Грубић-Нешић
Редовни професор
ЧланЈелена Ћулибрк
Доцент
 
Студент:Катарина Вучинић (ZZ 29/2016)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пракса и примери пројеката процене утицаја у АПВ
Тема (Eng):Practice and examples of Environmental Impact Assessment in APV
Датум одбране:19.04.2023. 11:30
Место одбране:012 - Уционица 012
Комисија

ПредседникНемања Станисављевић
Ванредни професор
МенторГоран Вујић
Редовни професор
ЧланБојана Тот
Асистент - др наука