Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер заштите на раду (Маст. инж. зашт. на раду)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Адамовић др Драган
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Опасне материје и опасан отпад22000.005
Процена безбедности радног места23000.005
Статистички напредни модели21100.004
Заштита од хемијских штетности, пожара и експлозија33000.007
Стручна пракса00006.004
Изборни предмет 1М20-20-200.004

Година: 1, Семестар: Летњи

Пројектовање система управљања безбедношћу на раду22000.004
Изборни предмет 2М31100.004
Мастер рад - студијски истраживачки рад000120.0013
Мастер рад - израда и одбрана00007.0010