Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер архитектуре (Маст. инж. арх.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Архитектура


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Архитектонско пројектовање комплексних програма32002.007
Урбанистичко пројектовање комплексних програма32002.007
Управљање пројектима и грађењем 222000.005
Пројектовање ентеријера 313000.004
Изборна позиција 122001.004
Страни језик2-30000.003

Година: 1, Семестар: Летњи

Стратегије и методе у архитектонском и урбанистичком пројектовању22001.006
Изборна позиција 222000.004
Стручна пракса - мастер00003.003
Студијски истраживачки рад000100.009
Израда и одбрана мастер рада00007.008
 Документа