Пројекат: Процена ризика и заштита квалитета пијаће воде у Новом Саду


18.07.2011. - 00:00

У оквиру програма Сциенце фор Пеаце НАТО Сектора за Јавну дипломатију, Департману за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду Факултета техничких наука одобрен је пројекат: Процена ризика и заштита квалитета пијаће воде у Новом Саду

У оквиру програма “Сциенце фор Пеаце” НАТО Сектора за Јавну дипломатију, Департману за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду одобрен је пројекат: Процена ризика и заштита квалитета пијаће воде у Новом Саду.

Партнер у овом међународном пројекту је Словачка, а научно-истраживачке активности биће реализоване у сарадњи са Институтом за аналитичку хемију Словачког Техничког Универзитета у Братислави. Крајни корисник резултата Пројекта је ЈКП ,,Водовод и канализација’’Нови Сад. Носилац Пројекта са словачке стране је др Иван Спаник, док је Национални руководилац Пројекта професор емеритус Мирјана Војиновић Милорадов.

У првој фази Пројекта „Процена ризика и заштита квалитета пијаће воде у Новом Саду“ предвиђено је снимање стања изворишта и на приоритетне супстанце и микрополутанте, док је у друго фази планирана инсталација система за рано упозоравање потенцијалне контаминације изворишта пијаће воде којом се снабдева Град Нови Сад и околина. У току Пројекта биће обрађена и анализа еко тоскичности регистованих микрополутаната и токсичних супстанци, коришћењем савремених софтверских решења, чиме ће се утврдити степен потенцијалне опасности по човека и животну средину.

У Новом Саду постоје три извориште пијаће воде: Петроварадинска Ада, Ратно острво и Штранд, чија могућа контаминација може изузетно негативно да утиче на здравље становништва. Опасност од загађења изворишта може да потиче како од полутаната из Дунава, тако и од индустријских постројења лоцираних у близини изворишта.

Крајњи резултат овог међународног Пројекта јесте Систем за рано упозоравање. Систем за рано упозоравање ће бити инсталиран на једном од изворишта пијаће воде, са циљем раног и правовременог информисања надлежних служби о потенцијалној опасности за становништво, а такође ће омогућити и брзу и адекватну реакцију како би се контаминација у што краћем року санирала. Планирано је да Систем за рано упозоравање започне са радом средином 2013. године, у оквиру ЈКП ,,Водовод и канализација’’, чиме ће бити обезбеђуено стабилно и квалитетно снабдевања становништа пијаћом водом.

Пројекат је званично подржан од стране Града Новог Сада и Министарства животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије.